الگوی گُوِه افزایشی


افراد زیادی با من موافق هستند. این باعث می‌شود فکر کنم مورفولوژی ممکن است محتمل‌تر باشد، بهرحال نتیجه را خواهیم دید.

بازار بورس

تجربیات الگوی گُوِه افزایشی کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

الگوهای قیمتی ادامه دهنده کلاسیک

اصول استفاده ازالگوهای Triangles
اصول استفاده ازالگوی Symmetrical Triangles
اصول استفاده ازالگوی Reverse Symmetrical Triangles
اصول استفاده ازالگوی Flag
اصول استفاده ازالگوی Pennant
اصول استفاده ازالگوی Wedge- Ascending & Descending
اصول استفاده ازالگوی Rectangle

اصول استفاده ازالگوهای Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که الگوی گُوِه افزایشی قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

اصول استفاده ازالگوی Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

ااصول استفاده ازالگوی Reverse Symmetrical Triangles

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار فارکس کمیاب می باشد. معمولا این الگو بعد از یک روند تشکیل می شود با اینکه هیچ الزامی به این مورد نیست. حد سود این الگو همانگونه که در شکل دیده می شود به اندازه فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن یکی از امتداد ها، بازار به همین فاصله حرکت کند.

اصول استفاده ازالگوی Flag

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار به اندازه ابتدای روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوی پرچم پیش روی دارد.

اصول استفاده ازالگوی Pennant

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوی مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودی قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روی کند.

اصول استفاده ازالگوی Wedge- Ascending & Descending

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند. در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی، شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد. در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند. در این الگو دو حد سود تعریف می شود. هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم. هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.

اصول استفاده ازالگوی Rectangle

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد. برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا الگوی گُوِه افزایشی تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

34. الگوی گوه صعودی یا افزایشی و ریزشی-متوسطه - شبکه‌ما

آموزش فارکس حرفه ای اپلیکیشن pforex assist دانلود اندروید pforex assist دانلود آی او اس pforex assist الگوی گوه صعودی یا افزایشی در چارت طلا و نقره بارای تحلیل.

34. الگوی گوه صعودی یا افزایشی و ریزشی-متوسطه

اشتراک در تلگرام اشتراک در تلگرام 493 0

الگوی گوه صعودی یا افزایشی در چارت طلا و نقره بارای تحلیل تکنیکال
گوه ریزشی در بازار سهام
الگوی گوه افزایشی Rising Wedge در بازار بورس
گوه ریزشی Falling Wedge در بازار سهام ایران
تشخیص الگوی گوه در بازار بورس کالا
الگوهای کلاسیک
الگوی کلاسیک پرچم
الگوهای کلاسیک برگشتی
الگوهای کلاسیک تکنیکال
الگوهای کلاسیک بورس
تحلیل تکنیکال بورس pdf
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال

بیت کوین درحال تشکیل یک الگوی نزولی

پیتر برانت، تاجر افسانه‌ای می‌گوید بیت کوین (BTC) در حال شکل‌گیری یک الگوی نزولی کلاسیک است. وی به قیمت‌های پایین‌تر برای رمزارزهای پیشرو بر اساس ارزش بازار اشاره می‌کند.

برانت در توییتی به ۶۷۲۰۰۰ دنبال‌کننده‌اش می‌گوید که بیت‌کوین در حال شکل‌گیری یک گُوه افزایشی است. یک الگوی حرکت قیمت سنتی که پس از تکمیل شدن، یک نزول نهایی را به دنبال دارد. با این حال، این تریدر می‌گوید دو اخطار وجود دارد که با اقدام نزولی قیمت بیت کوین همراه است.

برانت همچنین یادآوری کرد که:

-بیشتر الگوهای در الگوی گُوِه افزایشی حال شکل گیری به چیز دیگری تبدیل می شوند.
-حتی اگر یک گُوه افزایشی باشد، ابتدا باید تکمیل شود.

بیت کوین

وی می‌گوید که با قضاوت بر اساس تعداد افرادی که با برداشت او موافق هستند، این الگو ممکن است بیش از حد آشکار باشد و سرنوشت آن شکست باشد.

افراد زیادی با من موافق هستند. این باعث می‌شود فکر کنم مورفولوژی ممکن است محتمل‌تر باشد، بهرحال نتیجه را خواهیم دید.

یکی از تحلیلگران ارزهای دیجیتال Kaleo همچنین پیشنهاد کرد که ممکن است یک اصلاح برای بیت کوین در پیش باشد، با هدف قیمتی حدود ۲۱۰۰۰ دلار قبل از اینکه قیمت بیتکوین به حدود ۲۸۰۰۰ دلار برسد.

بیت کوین

این تحلیلگر با نام مستعار می گوید که بازار سهام که اخیرا روزهای قرمز بیشتری را مشاهده می کند، می تواند کاتالیزوری باشد که بیت کوین را برای پایین ترین سطح محلی پایین می آورد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

افزایش احتمال سقوط قیمت بیت کوین به دنبال تشکیل الگوی گوه صعودی

الگوی گوه صعودی بیت کوین

الگوی گوه صعودی بیت کوین (Bitcoin) ممکن است برای خریدارن دردسر ایجاد کند چرا که از نظر تحلیلگران تشکیل شدن این الگو احتمال سقوط بیت کوین را افزایش داده است.

با وجود افزایش پارامترهای اثرگذار بر روند صعودی بیت کوین، این رمزارز نتوانست در روز یکشنبه از مرز ۵۰ هزار دلار عبور کرده و آن را در هم بشکند. در عوض، پس از شکل گیری الگوی “گوه صعودی” در چارت قیمت بیت کوین، تحلیل‌گران در مورد یک چرخش نزولی قریب الوقوع هشدار داده‌اند.

قیمت بیت کوین طی روزهای اخیر بالاتر رفته و حتی از بالاترین تراز قیمتی تمام دوران خود نیز عبور کرده بود. حرکت BTC دو خط روند شیب دار رو به بالا را تشکیل داده است که به سمت یک نقطه واحد در حال همگرا شدن هستند. از منظر تکنینکال، این ساختار، یک الگوی گوه صعودی را تشکیل داده است که به طور معمول به شکست قیمت منجر خواهد شد.

نمودار بیت کوین

نمودار ۴ ساعته بیت کوین (BTC)

بنابر تعاریف، مقدار ریزش احتمالی به دنبال شکل‌گیری این الگوی نزولی برابر با بیشترین فاصله بین خط روند بالا و پایین گوه خواهد بود. در مورد بیت کوین، مقدار ریزش احتمالی تقریبا برابر با ۵۵۰۰ دلار است که می‌تواند در آینده نزدیک به افت قیمت بیت کوین تا تراز ۴۳ هزار دلار منجر شود.

با وجود تلاش‌های اخیر فروشندگان برای پایین کشیدن قیمت، اما خریداران موفق‌تر عمل کرده و قیمت را تثبیت کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد، که شکست قیمت بیت کوین به زیر خط روند پایینی این گوه صعودی، با حمایت سطح پایینی کانال صعودی شکل گرفته در چارت این رمزارز همراه خواهد شد.

نمودار بیت کوین

نمودار ۴ ساعته بیت کوین (BTC)

رسیدن بیت کوین به کف قیمت به طور بالقوه می‌تواند زمینه را برای یک جهش دیگر به سمت بالا فراهم کند. یک روند صعودی دیگر می‌تواند بیت کوین را به بیشترین تراز قیمتی خود در تمام دوران، یعنی سطح ۴۹۷۰۰ دلار بازگرداند و به عبور BTC از تراز ۵۰ هزار دلار منجر شود.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

ویژگی های الگوی نقطه ی اوج (کف) انبساطی

با بررسی الگوهای پرایس اکشن معمولا با نام های متفاوتی از یک الگوی واحد برخورد می کنیم. به طور مثال، الگویی که لیندا راشکه آن را سه سرخ پوست می نامد در سیستمهای هارمونیک ''سه گام'' و در الگوی کندل استیک سه کوه(سه دره) نامگذاری شده است. افزون بر این، استراتژی سوپ لاکپشت نویسنده ی کتاب باهوش های خیابانی: استراتژی های معاملاتی با احتمال بالا به آن اشاره داشته از خیلی جهات با الگوی هارمونیک کوسه که ویکتور اسپراندئو در سیستم معاملاتی 2B نقاط کف/نقاط اوج به آن اشاره کرده مشت تحلیلگران متفاوت حالت های متناوب مشابهی را در حرکات شاخص ها مشاهده کرده اند و بر روی آن ها نام های متفاوتی گذاشته اند، اما این نباید ما را شگفت زده کند. آنچه حائز اهمیت است این است که منطق آن ها را با هدف افزایش اثرگذاری معامله درک کنیم. در این خصوص، پیدا کردن الگوی گوه های انبساطی(Expanding Wedge) در کتاب دانشنامه ی الگوهای نموداری برای من واقعا جالب بود.

پس از استفاده از الگوی معاملاتی1 2 3 در برای مدتی زیاد استراتژی معاملاتی خود متوجه شدم که بازار نقاط انتهایی جدیدی ایجاد (کف/اوج) و استاپ لاس تعیین می کند. در وهله ی اول تصورم این بود که چنین چیزی در واقع دام بازیگران بزرگ بازار برای بازیگران کوچک است اما همینطور که مشاهدات خود را ادامه دادم الگوی جدیدی را کشف کردم و از نظر من این الگو در مقایسه با الگوی اولیه اثرگذاری بیشتری داشت: نام آن را گوه انیساطیگذاشته و خیلی تعجب کردم وقتی متوجه شدم توماس بولکوزکی در یکی از پرفروش ترین کتاب های خود در مورد همین الگو صحبت کرده و اسم آن را نقطه ی اوج انبساطیگذاشته است. از نظر من مشاهدات وی برای شناسایی الگو و ایجاد یک استراتژی معاملاتی جدید بسیار مفید هستند.

به گفته ی نویسنده ی کتاب دانشنامه ی الگوهای نموداری شرایط الزامی شکل گیری یک الگو به شرح ذیل است: اول: یک روند باید به طور واضح وجود داشته باشد---دوم: باید حداقل دو نقطه ی اوج افزایشی و دو نقطه ی اوج کاهشی ایجاد شوند. هر چقدر که یک الگو گسترده تر باشد و اوج داشته باشد اثرگذاری آن بیشتر است. از سویی دیگر، هر چقدر که یک الگو سریع تر ایجاد شود و در سطح کف قرار داشته باشد شانس انجام یک معامله ی سودمندکمتر خواهد شد. بولکفسکی نام نقاط انتهایی (اکسترمم ها) را نا آرامی هایی گذاشته که از آن ها نظم به وجود می آید. تحقیقات وی نشان می دهد که الگو در شرایطی که حجم معامله رو به کاهش است از اثرگذاری بالایی برخوردار خواهد بود.

از نظر من تناوبی که میان نقاط اوج (ماکزیمم ها) رو به افزایش و نقاط کف (مینیمم ها) رو به کاهش به وجود می آید نشانگر نبرد میان عرضه و تقاضا است. کار اصلی ای که معامله گر باید بکند صبر کردن برای معلوم شدن برنده و طرفداری از اوست! در این رابطه باید اشاره داشت که اولین نشانه ی ضعف در عرضه حجم رو به کاهش در موج های ۳-۴ است و در اینجا معامله گر باید آماده ی ایجاد روند صعودی باشد.

روش توماس بولکفسکی در خصوص تعیین تارگت در الگوی نقاط کف/اوج انبساطی بسیار جالب به نظر می رسد. پیشنهاد وی این است که فاصله ی بین بالاترین نقطه ی اوج (4) و پایین ترین نقطه ی کف (5) اندازه گرفته شود و سپس خط سیری که کشیده می شود (Projection) به پایین تر از خط حمایت یا بالاتر از خط مقاومت (سطوح شکست یا بریک آوت) منتقل گردد. همانطور که از مثال جفت آ زی به الگوی گُوِه افزایشی ین پیداست این روش یک روش موثر است.

از نظر من متاسفانه روش بولکفسکی در خصوص تعریف نقطه ی ورود به معامله از قطعیت کافی برخوردار نیست. وی توصیه می کند که وقتی قیمت از سطح بالایی خط روند (۲-۴) پولبک داشت و یا زمانی که شاخص بعد از عقب نشینی سطح پایینی خط روند (۳-۵) دوباره رشد کرد اقدام به فروش شود. در مورد قبل الگو هنوز به طور کامل ایجاد نشده و در الگوی گُوِه افزایشی مثال آخر هنوز سطح معینی برای ورود به معامله مشاهده نمی شود. استفاده از سطوح فیبوناچی، مثلث ها، و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به ما کمک می کنند که این مشکل را حل کنیم. در هر حال، تجربه ی سایر تحلیلگران تکنیکال برای ما هم مفید خواهد بود. تنها کاری که باید در این رابطه انجام دهیم این است که با ارزش ترین نکاتی که این تحلیلگران به آن ها اشاره داشتند را اقتباس کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.