دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات


به کارگیری مدل سوات ( SWOT ) در مدارس دو زبانه دوره اول و دوم ابتدایی ( اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تاکید بر خلق استراتژی های کاربردی

هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در مدارس دو زبانه شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری مدل سوات ( SWOT ) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ها و فرصت ها می باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می باشد. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش آموزان دو زبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 22 معلم به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده هایموردنظر جمع آوری شده است. سپس با به کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ها ( WT ) و فرصت ها ( SO ) مطرح شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض و تداخلات زبانی، عدم به کارگیری اشتراکات دو زبانی و ارتباط و تعامل ناقص را می توان ازجمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه های روانشناختی دانش آموزان دوزبانه، به کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به عنوان فرصت های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به کارگیری این فرصت ها در میدان عمل و جهت مقابله با چالش های روبه رو، استراتژی های عملی ( SO ) در پایان این مطالعات مطرح شده است.

محدودیت ها و معایب تحلیل SWOT

محدودیت ها و معایب تحلیل SWOT

محدودیت ها و معایب تحلیل SWOT : تحلیل SWOT ، با اینکه در بر انگیختن تفکر و گفتگو درباره شرکت ها و محیط های خارجی آن ها مفید است ، ولی از معایب قابل ملاحظه ای نیز به عنوان ابزاری برای تحلیل صنعت برخوردار است. شاید جدی ترین محدودیت SWOT ذهنی بودن آن است. ارزیابی جایگاه یک شرکت در طول دو بعد SWOT کاملاً ذهنی خواهد بود ، و مدیرانی که دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات سعی در استفاده از SWOT دارند ، احتمال دارد که با عدم توافقاتی در میان افراد یک شرکت درباره جایگاه شرکت در طول این ابعاد مواجه شوند.

درست مثل مسأله لیمو دیدن یک فرد در حالی که دیگران آن را لیموناد می بینند ، شرکت هایی که از تحلیل SWOT استفاده می کنند در می یابند که مدیران راجع به فرصت یا تهدید بودن پدیده ای خاص در محیط خارجی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در واقع ، تقریباً هر رویدادی فرصت هایی را در پیش روی یک شرکت خاص قرار می دهد ، در حالی که ممکن است تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. یک فناوری جدید ، برای مثال ، می تواند به یک شرکت فرصتی برای توسعه محصول جدید عرضه کند ، یا در صورت فقدان توانایی توسعه یا بهره برداری از آن فناوری جدید از سوی شرکت ، نمایانگر یک تهدید باشد. همان گونه که ذکر شد ، این تفاوت نظر ها می توانند در مباحثات مربوط به برنامه ریزی بسیار سودمند باشند ، و به شرکت ها و واحد های کسب و کار فرصت هایی برای پاسخگویی به موضوعات و پرسش های پیش از آن نا دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات شناخته بدهند.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”مقالات پیشنهادی” txt_align=”justify” style=”3d” color=”mulled-wine”]

تفاوت بازاریابی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

ارزیابی فرصت ها و تهدیدات محیطی نیز با یکسو نگری تصورات مدیران نسبت به قوت ها و ضعف های شرکت مواجه خواهند شد. مدیران شرکت هایی با نقاط قوت بسیار احتمالاً پدیده های محیطی را فرصت تلقی خواهند کرد ، در حالی که مدیران شرکت هایی با نقاط ضعف داخلی فراوان ممکن است همان پدیده های محیطی را به عنوان تهدید ببینند. چنین تفاسیری بدون تردید بر استراتژی های این شرکت ها تأثیر خواهند گذاشت.

اگر مدیران شرکتی توافق کنند که آن شرکت از فرصت بزرگی بر خوردار است در حالی که رقبای آن همان پدیده را به عنوان تهدید تلقی کنند ، مدیران شرکت اول احتمال بیشتری دارد که این فرصت را تعقیب کنند ، در حالی که رقبای آن ها احتمالاً رویکردی دفاعی را بر خواهند گزید. برای مثال ، بر اساس قوت های سازمان در تحقیق و توسعه ، مدیران ممکن است نتیجه بگیرند که یک تحول سریع فناورانه به شرکت آن ها فرصتی مهم برای توسعه محصولات جدید فراهم می کند ، ولی مدیران یک شرکت رقیب ممکن است همان نرخ سریع تغییر را به عنوان تهدید تلقی کنند. شرکت نخست احتمال بیشتری دارد که وضعیت تهاجمی یا کنشی در ارتباط با آن تغییر در صنعت اتخاذ کنند.

یک عیب دیگر تحلیل SWOT آن است که استفاده از آن توصیه های کاملاً واضح اندکی در پی دارد. شرکت های بسیار کمی از بخت کافی برای داشتن فقط فرصت های خارجی و قوت های داخلی بر خوردارند و شرکت های بسیار کمی آن قدر بد اقبال اند که فقط تهدیدات خارجی و ضعف های داخلی داشته باشند. در واقع ، تقریباً همه شرکت ها در معرض مواجه شدن با ترکیبی از تهدیدات و فرصت ها در محیط های خارجی خود و همچنین بر خورداری از ترکیبی از نقاط قوت و ضعف داخلی قرار دارند. بنابر این به جای ارائه دسته ای از توصیه های روشن یا بسیار آشکار ، تحلیل SWOT احتمالاً استراتژی های متناقضی را به مدیران پیشنهاد خواهد کرد.

جمع بندی از تحلیل SWOT

در ادامه به نتیجه گیری محدودیت ها و معایب تحلیل SWOT می پردازیم . پس به منظور جمع بندی باید گفت ، تحلیل SWOT تقریباً همواره تفکر و گفت و شنود خوب درباره شرکت و صنعت آن را ترغیب می کند ، و مدیرانی که از تحلیل SWOT استفاده می کنند تقریباً همواره قادر به فهرست کردن نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها ، و تهدیدات بسیاری خواهند بود. تحلیل SWOT همچنین نه تنها تحلیل خارجی محیط صنعتی یک شرکت را یکپارچه می سازد ، بلکه تحلیلی داخلی از نقاط قوت و ضعف درونی یک شرکت را فراهم می سازد. در نتیجه ، می تواند در ارزیابی توانایی بالقوه یک شرکت برای دستیابی یا حفظ مزیت رقابتی سودمند باشد. و ، همان گونه که در بالا اشاره شد ، مباحثات مدیریت با استفاده از تحلیل SWOT اغلب به آشکار ساختن موضوعات ، فرصت ها ، و پرسش هایی کمک می کند که پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته بودند. در نتیجه ، مدیران اغلب از ابزار های تحلیل صنعت دیگری استفاده می کنند .

تحلیل SWOT تعریف، مزایا و معایب – بخش دوم

محدودیت ها و معایب تحلیل SWOT - تحلیل SWOT - بازاریابی - استراتژی بازاریابی

در بخش اول این مقاله ما با مفهوم تحلیل SWOT آشنا شدیم. حال قصد داریم تا در ادامه به بررسی مزایای این تحلیل بپردازیم. اما قبل از آن برای یادآوری بیشتر با هم نکات کلیدی مرتبط با این تحلیل را بررسی می کنیم:

  • تجزیه و تحلیل SWOT یک تکنیک برنامه ریزی استراتژیک است که ابزار ارزیابی را برای کسب و کارها فراهم می کند.
  • شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، منجر به تحلیل مبتنی بر واقعیت، انعکاس دیدگاه های تازه و خلق ایده های جدید می شود.
  • تحلیل SWOT زمانی بیشترین کارایی را دارد، که گروه های متفاوت با صداها و دیدگاه های متنوع در یک سازمان آزادانه به بیان نظرات و ایده های خود بپردازند و به جای استفاده دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات از نسخه های از پیش تجویز شده به ارائه ی داده ها و ایده های واقع گرایانه بپردازند.

مزایای تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT روشی مناسب برای هدایت جلسات تبیین استراتژی های کسب و کار است. جمع کردن همه افراد در یک اتاق برای بحث در مورد نقاط قوت و ضعف اصلی شرکت و سپس هدایت بحث به سمت تعریف فرصت ها و تهدیدها و در آخر طوفان ایده ها (Brainstorming)، روشی اثر بخش و قدرتمند است. گاهی اوقات پیش فرض شما از تحلیل، با انعکاس نظرات و دیدگاه های افراد گروه کاملا دستخوش تغییر می شود و در خلال بحث ها شما با مسائل و عواملی آشنا می شوید که قبلا از وجود آنها بی اطلاع بودید.

یک شرکت می تواند از تحلیل SWOT برای تبیین استراتژی های کلی کسب و کار و یا با تمرکز بر یک بخش خاص همچون بازاریابی، تولید یا فروش استفاده نماید. در رویکرد از بالا دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات به پایین یا اصطلاحا Top Down، ابتدا استراتژی های کلی تجاری شرکت توسط این تحلیل پایه گذاری شده و سپس قبل از اجرایی شدن، به بخش های زیر مجموعه آن فیلتر می شود. برعکس شما می توانید تحلیل دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات SWOT را به طور ویژه بر روی از بخش های تولید، فروش، بازاریابی و… پیاده سازی نموده و در نهایت آن را به استراتژی کلی تجاری شرکت تعمیم دهید.

How to Make a SWOT Analysis: What It Is and Why You Should Use It

محدودیت های تجزیه و تحلیل SWOT

هنگامی که شما در حال اجرای یک تجزیه و تحلیل SWOT هستید، باید به خاطر داشته باشید که این تنها یک مرحله از فرآیند برنامه ریزی کسب و کار است. برای مسائل پیچیده تر، معمولا برای تصمیم گیری باید تحقیق و تجزیه و تحلیل عمیق تری انجام دهید.

باید در نظر داشت که تحلیلSWOT نگاهی یک سویه به هر یک از نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها دارد. به همین دلیل، دشوار است که با تجزیه و تحلیل SWOT به بررسی عوامل نامشخص یا دو طرفه مانند عواملی که می توانند به طور همزمان یک نقطه قوت یا ضعف باشند، پرداخت. به عنوان مثال ممکن است که شما یک مکان مناسب و ایده آلی را برای کار داشته باشید، اما اجاره ماهیانه آن بسیار بالا باشد. دلایل زیر را می توان از محدودیت های تحلیل SWOT برای تبیین استراتژی های کسب و کار نام برد:

آنالیز سوات (SWOT)

آنالیز سوات (SWOT) - فرایش

گاهی اوقات علی رغم تمامی تلاش ها، برنامه ریزی ها و استراتژی های که برای کسب و کار و اهداف خود در نظر گرفته اید، در پایان با نتیجه ای که چندان مطلوب نیست، مواجه می شوید و قطعا شما هم این حس ناخوشایند را تجربه کرده اید.

شما برای این تجربه تلخ چه راهکاری را در نظر گرفته اید؟

چاره کار داشتن یک سیستم آنالیز یا تجزیه و تحلیل مبتنی بر واقعیت (واقع بینانه و داده محور) است. پیشنهاد من به شما این است که از آنالیز سوات (SWOT) استفاده کنید، چرا که این جدول به شما کمک می کند که، نه تنها جنبه های مختلف کسب و کار و اهداف تان را با آگاهی کامل بررسی کنید بلکه، به دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات شما کمک می کند گام های تان را همیشه در جهت پیشرفت و به پشتوانه یک استراتژی محکم بردارید.

در پایان این مقاله سعی کردم نمونه ای از یک جدول سوات در اختیارتان قرار دهم تا کسب و کار و ایده های تان را تجزیه و تحلیل کنید.

سوات (SWOT) مخفف چه کلماتی است؟

همانطور که از واژه SWOT مشخص است این واژه از چهار حرف انگلیسی به ترتیب زیر ساخته شده است ؛

S = Strenghts = نقاط قوت
W = Weaknesses = نقاط ضعف
O = Opportunities = فرصت ها
T = Threats = تهدید ها

سوات یک روش برنامه ریزی استراتژیک با ابزار ارزیابی است که می توانید، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و در صدد کاهش نقاط ضعف خود به واسطه نقاط قوت تان باشید و در مقابل سوات ابزاری برای شناسایی تهدیدها و فرصت ها است. باید با دید وسیع به استقبال فرصت ها رفت و دقت کنید در دام تهدیدها گرفتار نشوید.

تاریخچه آنالیز سوات (SWOT)

شاید خیلی از شما آلبرت هامفری را نشناسید اما او کسی بود که روش برنامه ریزی استراتژیک برای ارزیابی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها را پایه ریزی کرد.
آلبرت هامفری استاد دانشگاه و یکی از کارمندان انستیتوی تحقیقاتی آمریکا بود که طی یک پروژه تحقیقاتی یک روش برای ارزیابی طراحی کرد که آن را SOFT نامید. او اولین بار از این روش برای ارزیابی دلایل شکست یک پروژه در انستیتو که مسئول رسیدگی به آن بود، استفاده کرد.

روش ابداعی هامفری (SOFT) دقیقا همان روش SWOT بود که از کنار هم قرار گرفت چهار واژه ساخته شده که یک سیستم ارزیابی و تجزیه و تحلیل را پایه ریزی می کرد؛

S = Satisfactory = رضایت بخش
O = Opportunities = فرصت ها
F = Faults = خطاها
T = Threats = تهدیدها

بعدها در سمیناری در زوریخ سوئیس رسما اعلام شد که SWOT انطباق یافته مدل استراتژیک SOFT آقای هامفری است و به این ترتیب SOFT تبدیل به SWOT شد.

آنالیز سوات (SWOT Analysis) چیست؟

در جریان یک کسب و کار، سیستم یا سازمان، عوامل درونی و بیرونی فراوانی در موفقیت آن تاثیر گذار است. برای دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات شناسایی این عوامل مثبت و منفی شما نیازمند یک سیستم ارزیابی موثر هستید تا با شناسایی و بررسی عوامل و ایجاد ارتباط بین آن ها به نفع خودتان استفاده کنید.

سوات (SWOT) : استراتژی برای شروع

هیچ تفاوتی ندارد که از جدول و استراتژی سوات (SWOT) برای چه مقاصدی استفاده می کنید. این روش برای تمامی کسب و کارها و فعالیت ها شخصی می تواند مفید واقع شود. سوات(SWOT) یک استراتژی و نقشه راه است که بدون آن نمی توانید انتظار موفقیت صد در صدی را داشته باشید. یادتان باشد که ارزیابی عوامل، اطلاعات و داده ها جزئی از فرآیند موفقیت و پیروزی است.

جدول تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) - استراتژی برای کسب و کارها - خانه فرایش

جدول سوات (SWOT) به زبان ساده

اگر بخواهیم به زبان ساده جدول سوات (SWOT) را توضیح دهیم باید بگوییم که هر استراتژی وابسته به دو عامل بیرونی و درونی است. عوامل بیرونی عملا شامل فرصت ها و تهدیدها می شود و در مقابل عوامل بیرونی نقاط ضعف و قوت را نشان می دهند.

همین ویژگی های منحصر به فرد سوات (SWOT) باعث شده نه تنها در کسب و کار بلکه در فعالیت ها و تصمیم گیری های شخصی نیز بتوانیم از آن کمک بگیریم. تجزیه و تحلیل سوات یک مزیت بزرگ دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات برای شما و کسب و کارتان است چرا که، جدول تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) ابزاری فوق العاده ساده و در عین حال قدرتمند است که به شما کمک می کند استراتژی کسب و کار خود را توسعه دهید ، خواه در حال راه اندازی یک شرکت تازه تأسیس باشید یا هدایت یک شرکت موجود.

می دانم شما هم مثل من مشتاق هستید هر چه سریع تر از این استراتژی برای پیشبرد اهداف کاری/تجاری/شخصی تان استفاده کنید، بنابراین بدون معطلی به سراغ بخش های مختلف آنالیز سوات (SWOT) خواهیم رفت.

S: نقات قوت خود را پیدا کنید.

پیشنهاد می کنیم که یک سری سوالات از خودتان بپرسید تا به جوابی که می خواهید برسید؛
1. کسب و کار شما چه مزیت هایی دارد؟
2. ویژگی که شما را از رقیبان متمایز کرده، چیست؟
3. نظر دیگران راجع به ویژگی های مثبت شما چیست؟
4. چه کاری باعث افزایش فروش بیشتر شما شده است؟
5. و …

دقت کنید که وقتی به دنبال پیدا کردن نقاط قوت خود، کسب و کار یا محصولات تان هستید از ویژگی مقایسه استفاده کنید و ببینید چه چیزی سبب برتری شما نسبت به رقیبانتان شده است.

برای مثال اگر رقیبان شما محصولاتی با پشتیبانی 24 ساعته ارائه می دهند، قطعا دیگر پشتیبانی 24 ساعته برای شما یک مزیت نیست بلکه ی وظیفه است که ملزم به انجام آن هستید.

W: نقاط ضعف خود را پیدا کنید.

اکنون که نقاط قوت خود را پیدا کردید زمان آن رسیده به دنبال نقاط ضعف تان باشید.

سوالات زیر می تواند به شما کمک کنند؛
1. چه چیزی باعث کاهش فروش محصولاتتان شده است؟
2. کدام ویژگی مانع پیشرفت شما شده است؟
3. نیاز است کدام بخش کسب و کارتان را توسعه دهید؟
4. مردم نقطه ضعف شما را در چه چیزی می بینند؟
5. مردم، کسب و کار شما را از بیرون چگونه می بینند؟ (چه دیدگاهی دارند؟)
6. و …

O: به دنبال پیدا کردن فرصت ها و بررسی آن ها باشید.

و اما قسمت جالب جدول سوات (SWOT) کشف فرصت ها و تجزیه و تحلیل آن است.
شاید از خود بپرسید چگونه این فرصت ها را پیدا کنیم؟
شما برای این کار به دو مرحله قبل نیاز دارید؛ باید آگاهانه و با چشم باز به وقایع و اطراف تان نگاه کنید و فرصت های به وجود آمده را کشف کنید. فرصت ها گاهی شما را نه یک قدم بلکه چندین قدم جلو خواهند برد. به دنبال یک اتفاق بزرگ نباشید که جهان را تغییر دهید، گاهی فرصت از جنس یک رویداد و مناسبت است. برای مثال به مناسبت عید نوروز، یک تخفیف شگفت انگیز روی محصولات یا خدمات تان ارائه دهید و با این کار فروش تان را چندین برابر کنید.

T: با شناسایی تهدیدها، آن ها را به فرصت تبدیل کنید.

برای شناخت تهدیدهای موجود می توانید از سوالات دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات زیر کمک بگیرید؛
1. عواملی که مانع از رشد و پیشرفت سریع شما شده است؟
2. حساب های مالی شرکت یا کسب و کارتان در چه حالی است؟ شاید نیاز به بررسی دارد؟
3. آیا تغییر شرایط و قوانین موجود در کسب و کارها، در زمان های مختلف باعث عقب ماندگی شما و کسب و کارتان شده است؟
4. و …

چرا آنالیز سوات (SWOT) انجام می شود؟

وقتی زمان خود را برای انجام تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) اختصاص می دهید ، به یک استراتژی محکم و حساب شده برای اولویت بندی کارهایی که برای رشد و موفقیت تجارت تان باید انجام دهید، مجهز خواهید شد.

ممکن است شما پیش خود فکر کنید که، از قبل همه کارهایی که برای موفقیت باید انجام دهید را می دانید اما، آنالیز سوات شما را مجبور می کند که به تجارت خود از جوانب مختلف نگاه کنید. با این تجزیه و تحلیل شما نقاط قوت و ضعف خود را بررسی خواهید کرد و می توانید بگویید که چطور می توانید با استفاده از فرصت ها و تهدیدهای موجود در بازار از این نیروها استفاده کنید.

چه کسی باید جدول تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) را انجام دهد؟

برای موثر بودن این آنالیز بهتر است بنیانگذاران و رهبران شرکت یا کسب و کار که مهم ترین و تاثیرگذار ترین عضو محسوب می شوند دست به کار شوند، چرا که این وظیفه ای نیست که به دیگران واگذار شود.

البته باید این نکته را نیز به یاد داشته باشید، که رهبری شرکت نیز نباید کار را به تنهایی انجام دهد. برای دستیابی به بهترین نتیجه لازم است شما گروهی از افراد را گرد هم جمع کنید که دیدگاه های متفاوتی در مورد شرکت تان دارند. هدف از انتخاب افراد این است که می توانند جنبه های مختلف کسب و کار شما را از فروش، خدمات مشتری گرفته تا بازاریابی و توسعه محصول را ذکر نمایند. بنابراین همگی باید پشت یک میز نشسته و در جلسه حضور داشته باشند.

اگر کسب و کارتان را تازه شروع کرده یا به تنهایی اداره می کنید، هنوز هم می توانید جدول تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) را انجام دهید اما با این تفاوت که، این بار دیدگاه ها و نظرات دیگران را باید از بین افرادی که استخدام می کنید یا حسابدارتان، فروشندگان و یا حتی تامین کنندگان تان جمع آوری کنید.

نمونه ای از کاربرد آنالیز سوات (SWOT):

در سال 2015 شرکت کوکاکولا از استراتژی سوات (SWOT) استفاده کرد و در حالی که نقاط قوت کوکاکولا نام تجاری، شهرت جهانی، شبکه توزیع گسترده در سر تا سر جهان و از همه مهم تر فرصت های زیادی در بازارهای نو ظهور داشت اما، در مقابل ضعف ها و تهدیداتی مانند نوسانات ارزی، افزایش علاقه عموم به نوشیدنی های سالم و از طرفی رقابت شرکت های تولید کننده نوشیدنی های سالم وجود داشت.
مدیران کوکاکولا با استفاده از استراتژی برنامه ریزی سوات (SWOT) ، به طرح سوالات دشواری در مورد استراتژی کوکاکولا پرداختند که در نهایت طی تجزیه و تحلیل های فراوان پیش بینی کردند که کوکاکولا به عنوان یک تولید کننده نوشیدنی درجه یک باقی می ماند.

5 سال بعد طبق استراتژی مدیران کوکاکولا، این شرکت ششمین برند قدرتمند جهان شد و سهام شرکت 60% افزایش پیدا کرد.

همین حالا جدول سوات(SWOT) را از طریق لینک زیر دانلود کنید و یک استراتژی برای کسب و کار و فعالیت ها و تصمیمات خود طراحی کنید.

ماهیت و هدف اصلی SWOT

در سال ۱۹۶۰ بود که شخصی به نام "آلبرت هامفری" از موسسه تحقیقاتی استنفورد، موفق شد تا این روش تجزیه و تحلیل را ابداع کند. SWOT که در نتیجه بررسی عوامل شکست یک شرکت ابداع شده بود، به سرعت توانست به ابزاری مفید تبدیل شود. هدف اصلی SWOT آن است که به شرکت ها کمک کند تا با شناخت عوامل مختلف بتوانند در تمامی ابعاد، بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند. فراموش نکنید که در این روند زمان تان را مدیریت کنید.

مفهوم SWOT و کاربردهای آن

پس از آشنایی با معنای واژه SWOT، نوبت به شناخت مفهوم آن می رسد. این روش به شما کمک می کند تا به طور کاملا واقع بینانه، بتوانید نقاط ضعف و قوت شرکت تان را شناسایی کنید. (توجه کنید که باید از "سوات" تنها به عنوان یک راهنما کمک بگیرید.) این تکنیک می تواند در بخش هایی مانند خط تولید محصول یا سایر نهادها برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین این روش برای بررسی ریسک، رقابت و پتانسیل های مربوط به کسب و کار و.. نیز دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات کاربردی خواهد بود. این تجزیه و تحلیل به کمک داده های خارجی و داخلی به یک سازمان کمک می کند تا راه های پیشرفت داخلی را به خوبی بشناسد. علاوه بر آن، در زمینه توسعه برنامه های استراتژیک نیز بسیار موثر واقع خواهد شد. در این زمینه بهتر است بدانید که انواع استراتژی در تحلیل SWOT کاملا متفاوت بوده و ارکان مختلفی دارد. شما با استفاده از این نوع استراتژی ها به راحتی می فهمید که شرکت، خط تولید یا سایر نهادهای آن در صنعت ضعیف عمل کرده یا قوی. همچنین به کمک آن کشف دلیل ضعف یا قوت بخش های مختلف نیز به راحتی قابل ارزیابی خواهد بود. حال که با انواع استراتژی در تحلیل SWOT آشنا شده اید، بد نیست تا مهم ترین کاربردهای شان را نیز بشناسید:

طراحی استراتژی

یکی از قدرتمندترین کاربردهای SWOT در زمینه طراحی انواع استراتژی های سازمانی یا شخصی می باشد. برای این مورد شما ابتدا باید دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات عوامل داخلی و خارجی را، با استفاده از ماتریس های کاربردی دو در دو شناسایی کنید. سپس از طریق شناخت مهم ترین عوامل و روابط بین آن ها می توانید یک استراتژی مناسب برای شرکت طراحی کنید.

انعطاف پذیری استراتژی ها

جالب است بدانید که استراتژی های استخراج شده به روش تجزیه و تحلیل سوات قابلیت تبدیل و تطبیق بالایی دارند. به عنوان نمونه شما با توجه به فرصت ها می توانید استراتژی های تان را تغییر داده و یا نقاط ضعف تان را به نقاط قوت تبدیل کنید.

توسعه بازاریابی

گسترش بازاریابی یکی از مهم ترین کاربردهای SWOT به شمار رفته که در زمینه آنالیز و بررسی مشخصات دقیق رقبا، به شما کمک می کند. مدیران کسب و کارهای مختلف به کمک تجزیه و تحلیل سوات می توانند موقعیت های رقابتی، تحولات صنعت، هزینه ها، درآمدها و.. را به راحتی ارزیابی کنند.

تحلیل سوات در کسب و کار

با توجه به موارد بالا احتمالا برای شما هم سوال شده باشد که چگونه باید از کاربردهای SWOT در کسب و کارتان استفاده کنید. برای استفاده از این نوع تحلیل پیش از هر چیزی ابتدا باید هدف تعیین کنید. سپس با داشتن شناخت مناسبی از دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات تجارت، تحقیقات لازم و بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت تان را انجام دهید. پس از آن می توانید فرصت های بالقوه و همچنین تهدیدهای احتمالی را شناسایی کرده و به دنبال تدابیر و راه های چاره موثر باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.