عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام


عوامل موثر بر قیمت سهام

متغیرهای بنیادی‌
در یک بازار کارآ، قیمت سهام در درجه نخست تحت تاثیر عوامل بنیادی تعیین می‌شود که از ترکیب دو متغیر اساسی EPS (سود هر سهم) و P/E (نسبت قیمت به عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام سود هر سهم) به‌دست می‌آید. قسمتی از سود سهام ممکن است بین سهامداران تقسیم شود و مابقی به‌صورت اندوخته برای سرمایه‌گذاری نزد شرکت باقی می‌ماند. جریان درآمدی آینده شرکت تابعی از سطح فعلی درآمد نرخ و رشد مورد انتظار درآمد شرکت می‌باشد.
متغیرهای تکنیکی‌
متغیرهای تکنیکی در واقع ترکیبی از شرایط بیرونی هستند که بر عرضه و تقاضای سهام تاثیر می‌گذارند. برخی از این عوامل به‌صورت غیرمستقیم بر عوامل بنیادی نیز تاثیر می‌گذارند. (به‌عنوان مثال رشد اقتصاد در رشد درآمد شرکت‌ها موثر است.) متغیرهای تکنیکی به شرح زیر می‌باشند:
– تورم:‌ به لحاظ آماری تورم با قیمت سهم رابطه معکوس دارد.
– وضعیت صنعت:‌ قیمت سهام معمولا با وضعیت صنعتی که سهم در آن قرار دارد، رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر در صورتی که خبر بدی در رابطه با شرکتی منتشر شود،‌این خبر بر دیگر سهامی که صنعت در آن قرار دارد، تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش تقاضا برای سهام آن گروه می‌گردد.
– بازارهای جایگزین:‌ شرکت‌های بورسی برای جذب سرمایه‌گذاران با بازارهای دیگری از جمله اوراق مشارکت،‌بازار کالا، مسکن و… رقابت می‌کنند.
– معاملات عمده: معاملات عمده، خریدها یا فروش‌هایی هستند که در راستای عواملی بجز ارزش ذاتی صورت می‌گیرند. این معاملات شامل معاملات دارندگان اطلاعات نهانی نیز می‌شود.
– شرایط سنی: تحقیقات نشان می‌دهند شرایط سنی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آنان تاثیر می‌گذارد. این تحقیق بر روی دو گروه سنی انجام شده است:
۱) سرمایه‌گذاران میانسال تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند.
۲) سرمایه‌گذاران مسن‌تر به واسطه بازنشستگی و ریسک‌پذیری پایین‌تر اشتیاقی به حضور در بازار سهام ندارند.
حال هر قدر نسبت سرمایه‌گذاران میانسال در بازار سهام بیشتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای سهام در بورس افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به حرکت قیمت سهام شود.
– درجه نقد شوندگی: درجه‌ نقد شوندگی قابلیت تبدیل سهام به پول نقد را نشان می‌دهد. هرچه درجه نقدشوندگی سهام شرکتی در بورس بالاتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای خرید سهام شرکت افزایش می‌یابد.
متغیرهای احساسی‌
متغیرهای احساسی شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهند (فردی و جمعی). باید توجه داشت که خرید یا فروش براساس متغیرهای احساسی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. اما ممکن است شرایط کلی حاکم بر بازار به‌گونه‌ای پیش رود که نتیجه عکس به وقوع بپیوندد.
در استفاده از این متغیرها فرض بر این است که چون بازار سهام کاملا کارا نیست، این ناکارایی به وسیله علوم روانشناسی و اجتماعی قابل توصیف است. به عنوان مثال یکی از فروضی که در این متغیرها وجود دارد، این است که برای سرمایه‌گذاران مقدار مشخصی ضرر خیلی دردناکتر از همان میزان سود است.
در مجموع سرمایه‌گذاران کوتاه مدت معمولا از متغیرهای تکنیکی برای انتخاب سهام مورد نظر استفاده می‌کنند در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از متغیرهای بنیادی برای تصمیم‌گیری بهره می‌برند. البته ممکن است این سرمایه‌گذاران از متغیرهای تکنیکی در کنار متغیری بنیادی استفاده نمایند.
مقایسه ROA وROE
نسبت‌هایی که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در بورس استفاده می‌کنند به حدی زیاد است که گاهی گیج‌کننده می‌شوند. به عنوان مثال نسبت‌های ROE (بازده سهام) و ROA (بازده دارایی‌ها) هر دو نوعی بازده را نشان می‌دهند. از این منظر دو نسبت مشابه به نظر می‌رسند. هر دو نسبت توانایی شرکت را در تولید درآمد از سرمایه‌گذاری به نمایش می‌گذارند ولی مفاهیم متفاوتی را بیان می‌کنند. باید توجه داشت که این دو نسبت در کنار یکدیگر تصویر کامل‌تری از وضعیت شرکت را نشان می‌دهد. حال هر یک از این نسبت‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
ROE :
از میان پارامترهای بنیادی یکی از مهمترین نسبت‌ها، بازده سهام است. این نسبت بیانگر مدیریت شرکت در استفاده کارآ از پول سرمایه‌گذاران است ROE. نشان می‌دهد که مدیریت شرکت قادر به افزایش ارزش شرکت به‌صورت قابل قبول بوده است یا نه ROE. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / کل سهام شرکت = بازده سهام
درآمد خالص سالیانه از روی صورت‌های مالی و تعداد کل سهام شرکت از ترازنامه شرکت قابل استخراج است.
معمولا این نسبت در محدوده ۱۵درصد مناسب است.
: ROA
یکی‌دیگر از نسبت‌هایی که کارآیی مدیریت را نشان می‌دهد، بازده دارایی‌ها است و بیانگر سودی است که به ازای هر واحد دارایی شرکت کسب می‌شود. دارایی شامل پول نقد، حساب‌های دریافتنی، املاک، ماشین‌آلات و موجودی انبار می‌باشد ROA. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / کل دارایی ها = بازده دارایی ها
معمولا این نسبت برای شرکت‌های با مدیریت کارآ از ۵ درصد بیشتر است.تفاوت تنها در بدهی‌ها است.
بزرگترین عاملی که ROE و ROA را از یکدیگر تفکیک می‌کند بدهی‌های شرکت است. با نگاهی به ترازنامه این موضوع مشخص می‌شود:
حقوق صاحبان سهام + بدهی‌ها = دارایی‌
این برابری به این نکته اشاره دارد که اگر شرکت بدهی نداشته باشد، دارایی شرکت برابر با حقوق صاحبان سهام می‌باشد و در نتیجه ROE و ROA برابر می‌شود. ولی در صورتی که شرکت بدهی داشته باشد مقدار ROE بیشتر از ROA می‌شود.باید دقت داشت که سرمایه‌گذاران به ROA همانند ROE دقت داشته باشند.
با وجود اینکه این دو مفهوم کاملا مجزا هستند ولی در کنار یکدیگر تصویر بهتری از وضعیت شرکت در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در صورتی که میزان ROA و سطح بدهی‌ها قابل قبول باشد، مقدار مناسب ROE می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد خوب مدیریت شرکت باشد. به عبارت دیگر در صورتی‌که مقدار ROA کم باشد، نرخ بالای ROE تصویری غلط از وضعیت شرکت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد

عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام

چکیده: امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. عرضه عمومی اولیه سهام یکی از رویداد های مهم بازار سرمایه می باشد. چنانچه عرضه اولیه اوراق بهادار به درستی و با شناخت کامل از بازار و سرمایه گذاران بالقوه، برنامه ریزی نگردد، می تواند عواقب ناخوشایندی برای شرکت ها و نهایتا بازار سرمایه داشته باشد. پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبین کند. این پژوهش به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد فاما و فرنچ می پردازد. در این تحقیق با افزودن عوامل درصد سهام شناور، سود تقسیمی، نقدشوندگی و اهرم به مدل سه عامله فاما و فرنچ، بازدهی عرضه های اولیه در قلمرو زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه عرضه های اولیه در بازه زمانی یاد شده است که پس از تعدیلات لازم نمونه مورد نظر استخراج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و به روش داده های مقطعی (بررسی مقاطع 30، 120، 240 روزه معاملاتی پس از عرضه) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون های رگرسیون دوره های اول و دوم و سوم مورد بررسی، می توان به سوالات ابتدای تحقیق پاسخ داد. در دوره ی 30 روزه معاملاتی بعد از عرضه اولیه، بین متغیر وابسته بازدهی عرضه اولیه در سطح عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام معناداری 95 درصد با 5 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، اهرم مالی(+)، نقدشوندگی(+)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(-) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره 120 روزه بعد از عرضه اولیه، بین متغیر بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(+)، نقدشوندگی(-)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(-)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره ی 240 روزه بعد از عرضه اولیه، بین بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(-)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، نقدشوندگی(+)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام بازار(+) و درصد سهام شناور(-) معنادار هستند.

#بازدهی عرضه اولیه #مدل سه عاملی فاما و فرنچ #نقدشوندگی #سهام شناور #سود تقسیمی #اهرم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: ابعاد نقدشوندگی، شاخص های نقدشوندگی، سختی معامله، شاخص های نقدشوندگی مرکب ، نقدشوندگی سبد سهام، توابع مفصلR-Vin ]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]

عامل تغییرات در قیمت عرضه و تقاضا در بازار سهام

عرضه و تقاضا

بهتر است قبل از اینکه به مسئله‌ اصلی بپردازیم، مقدار عرضه و تقاضا و همچنین علت تغییرات قیمت بازار سهام را درک کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.

با دانستن تغییرات قیمت نمودار عرضه و تقاضا بهتر می‌توان تحلیل تکنیکال داشت و با درک این مطالب می‌توانید فهم دقیقی از عرضه و تقاضا داشته باشید.

عرضه سهام

عرضه، به افرادی که خواهان فروش سهام خود به هر قیمتی هستند گفته می‌شود.

این بدان معناست که اگر ۱۰ سهامدار داشته باشیم هرکدام از آن‌ها علاقه‌مند سهام خود را به قیمت مشخصی بفروشند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر سهامدار، سهم خود را به‌صورت متفاوت از سهامدار دیگری ارزش‌گذاری کرده است. همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید سهامداران سمت راست قیمت بالاتری نسبت به سهامداران سمت چپ مشخص کرده‌اند.

اگر از اتفاقات بازار باخبر باشید متوجه خواهید شد با افزایش قیمت‌ها تعداد سهام عرضه‌شده نیز افزایش پیدا می‌کنند. اگر قیمت بازار ۱۰۰ تومان باشد با توجه به شکل تنها یک سهامدار، سهم خود را به فروش می‌رساند ولی اگر قیمت ۱۲۵ تومان باشد تعداد سهامی که عرضه می‌شوند به ۵ سهم می‌رسد.

تقاضا برای سهام

تقاضا، به تمام خریدارانی که خواهان خرید سهام به هر قیمتی هستند گفته می‌شود.

شاید به یاد داشته باشید که در یک دوره‌ زمانی صنعت مسکن و ساخت‌وساز دارای رونق بسیار بالایی بود که همین امر باعث تقاضای مصالح ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک شده بود. با درخواست این مصالح بازار آن‌ها نیز وارد رونق خوبی شد. این امر باعث افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها شد، یعنی تقاضای این‌گونه از محصولات افزایش یافت.

برای فهمیدن بهتر این مسئله می‌توانید از مثال قبلی استفاده کنید. اگر ۱۰ نفر را در نظر بگیرید که خواهان خرید سهام با یک قیمت مشخص هستند،درنتیجه داریم:

تقاضا برعکس عرضه می‌باشد به این صورت که اگر قیمت بالا برود افرادی کمتری حاضر به خریدن سهام خواهند بود. در این صورت اگر قیمت هر سهام را ۱۳۸ تومان در نظر بگیرید تنها ۴ نفر می‌توانند سهام خریداری کنند.

در زیر می‌توانید نمودار مربوط به تقاضای کل را مشاهده کنید همان‌طور که متوجه خواهید شد این نمودار دارای شیب نزولی است.

تعادل بازار عرضه و تقاضا

تعادل بازار به نقطه‌ای می‌گویند که در آن عرضه و تقاضا باهم برابر باشد، یعنی فروشندگان به همان اندازه که سهامدار کالای خود را عرضه می‌کنند احتیاج دارد. این بدان معناست که کالایی به‌طور مازاد و یا کمبودی در آن وجود ندارد. درنتیجه هیچ تمایلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. در نمودار زیر نقطه تعادل عرضه و تقاضا را می‌توانید به‌صورت واضح مشاهده کنید:

با استفاده از مثال‌هایی که در مورد خریداران و فروشندگان زده‌ایم به‌وضوح می‌توانید نقطه تعادل بازار را مشاهده کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با قیمت ۱۲۷ ‌تومان عرضه و تقاضا با تعداد نفرات ۵ نفر به تعادل رسیده است و هر دو باهم برابر شده‌اند.

اگر به این مبحث از دیدگاه علمی نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر معامله می‌کنند. تنها خریدارانی که به خریدن سهام علاقه‌مند هستند با فروشندگان که از دیگر فروشندگان راغب‌ترند معامله می‌کنند‌.

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید فروشنده دیگر سهام خود را باقیمت ۱۲۸ تومان به فروش می‌رساند ولی خریدار تنها سهامی با قیمت ۱۲۵ تومان خریدار است درنتیجه، هیچ معامله‌ای بین این دو صورت نمی‌گیرد.

دلیل کاهش و افزایش قیمت سهام در بازار

در مطالب قبلی تمام اطلاعات را در مورد عرضه و تقاضا توضیح داده‌ایم، درنتیجه باید اطلاعات شما در این زمینه کامل شده باشد و با سازوکار بازار بورس آشنا شده باشید.

با توجه به آنچه مرور کردیم مشخص است که عرضه و تقاضا می‌تواند باعث تغییرات قیمت در بازار بورس شود.

با یک مثال ساده می‌توانیم این مطلب را بیان کنیم، مثلاً اگر تنها یک سهامدار بخواهد سهم خود را به قیمت ۱۳۸ تومان بفروشد و دیگر سهامداران دیگر با این قیمت معامله نکنند، درنتیجه ۹ خریدار دیگر بدون اینکه سهامی باقیمت بخرند باقی می‌مانند.

حال اگر افراد دیگری تمایل زیادی به خرید سهام این شرکت را داشته باشند، باید قیمت بالاتری از ۱۳۸ تومان بپردازند که این مسئله باعث رشد قیمت سهام آن شرکت می‌شود‌، درنتیجه باید معاملات در قیمت‌های بالاتری صورت بگیرد.

در نتیجه هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود باعث تغییر نقطه تعادل می‌شود و قیمت سهام رشد پیدا می‌کند و معاملات در قیمت‌های بالاتری صورت می‌گیرد.

این مسئله برای عرضه نیز صدق می‌کند به این معنا که اگر خریداران خواهان سهام، سهامدار باقیمت بالاتر از عرضه کنندگان باشد باعث ایجاد حس رقابت در میان فروشندگان می‌شود و نقطه تعادل به سمت قیمت پایین تری نزول می‌کند.

اگر می خواهید در بازار بورس و یا هر بازار دیگری سرمایه گذاری کنید باید با این عوامل به خوبی آشنا باشید تا بتوانید از سرمایه خود به نحو احسن استفاده کنید. درنتیجه شما باید به دنبال سهام شرکتی باشید که تقاضای آن بیشتر از عرضه آن باشد.

یکی از بهترین ابزارهایی که می‌توانید از سهام آن استفاده کنید صنعت سیمان، پتروشیمی، خودروسازی و ساختمان است. قبل از خرید سهام این شرکت‌ها باید بدانید که چه عواملی بر قیمت آن‌ها تاثیر می گذارد.

میزان عرضه و تقاضا یک مسئله مهم و تاثیر گذار بر روی این بازار است که نمی‌تواند از آن به‌راحتی گذشت. رقابتی و یا انحصاری بودن صنعت نیز یکی از عوامل مهم تاثیر گذار است.

اگر یک محصول به هر اندازه‌ای انحصاری‌تر باشد به همان اندازه برای سهامداران خود سودآور است؛ زیرا دیگر رقیبی در آن زمینه وجود ندارد تا با آن رقابت کند. درنتیجه قیمت در اختیار خود سهامدار است.

حجم سرمایه گذاری، وضعیت صنایع مرتبط و تحولات فناوری از دیگر عوامل تاثیرگذار دیگر در قیمت سهام است. با بررسی تمام این موارد می‌توانید هوشمندانه‌تر سهام مورد نظر خود را خریداری کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

عوامل موثر بر قیمت سهام


متغیرهای بنیادی‌
در یک بازار کارآ، قیمت سهام در درجه نخست تحت تاثیر عوامل بنیادی تعیین می‌شود که از ترکیب دو متغیر اساسی EPS (سود هر سهم) و P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) به‌دست می‌آید. قسمتی از سود سهام ممکن است بین سهامداران تقسیم شود و مابقی به‌صورت اندوخته برای سرمایه‌گذاری نزد شرکت باقی می‌ماند. جریان درآمدی آینده شرکت تابعی از سطح فعلی درآمد نرخ و رشد مورد عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام انتظار درآمد شرکت می‌باشد.

متغیرهای تکنیکی‌
متغیرهای تکنیکی در واقع ترکیبی از شرایط بیرونی هستند که بر عرضه و تقاضای سهام تاثیر می‌گذارند. برخی از این عوامل به‌صورت غیرمستقیم بر عوامل بنیادی نیز تاثیر می‌گذارند. (به‌عنوان مثال رشد اقتصاد در رشد درآمد شرکت‌ها موثر است.) متغیرهای تکنیکی به شرح زیر می‌باشند:
- تورم:‌ به لحاظ آماری تورم با قیمت سهم رابطه معکوس دارد.
- وضعیت صنعت:‌ قیمت سهام معمولا با وضعیت صنعتی که سهم در آن قرار دارد، رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر در صورتی که خبر بدی در رابطه با شرکتی منتشر شود،‌این خبر بر دیگر سهامی که صنعت در آن قرار دارد، تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش تقاضا برای سهام آن گروه می‌گردد.
- بازارهای جایگزین:‌ شرکت‌های بورسی برای جذب سرمایه‌گذاران با بازارهای دیگری از جمله اوراق مشارکت،‌بازار کالا، مسکن و. رقابت می‌کنند.
- معاملات عمده: معاملات عمده، خریدها یا فروش‌هایی هستند که در راستای عواملی بجز ارزش ذاتی صورت می‌گیرند. این معاملات شامل معاملات دارندگان اطلاعات نهانی نیز می‌شود.
- شرایط سنی: تحقیقات نشان می‌دهند شرایط سنی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آنان تاثیر می‌گذارد. این تحقیق بر روی دو گروه سنی انجام شده است:
۱) سرمایه‌گذاران میانسال تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند.
۲) سرمایه‌گذاران مسن‌تر به واسطه بازنشستگی و ریسک‌پذیری پایین‌تر اشتیاقی به حضور در بازار سهام ندارند.
حال هر قدر نسبت سرمایه‌گذاران میانسال در بازار سهام بیشتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای سهام در بورس افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به حرکت قیمت سهام شود.
- درجه نقد شوندگی: درجه‌ نقد شوندگی قابلیت تبدیل سهام به پول نقد را نشان می‌دهد. هرچه درجه نقدشوندگی سهام شرکتی در بورس بالاتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای خرید سهام شرکت افزایش می‌یابد.
متغیرهای احساسی‌
متغیرهای احساسی شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهند (فردی و جمعی). باید توجه داشت که خرید یا فروش براساس متغیرهای احساسی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. اما ممکن است شرایط کلی حاکم بر بازار به‌گونه‌ای پیش رود که نتیجه عکس به وقوع بپیوندد.
در استفاده از این متغیرها فرض بر این است که چون بازار سهام کاملا کارا نیست، این ناکارایی به وسیله علوم روانشناسی و اجتماعی قابل توصیف است. به عنوان مثال یکی از فروضی که در این متغیرها وجود دارد، این است که برای سرمایه‌گذاران مقدار مشخصی ضرر خیلی دردناکتر از همان میزان سود است.
در مجموع سرمایه‌گذاران کوتاه مدت معمولا از متغیرهای تکنیکی برای انتخاب سهام مورد نظر استفاده می‌کنند در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از متغیرهای بنیادی برای تصمیم‌گیری بهره می‌برند. البته ممکن است این سرمایه‌گذاران از متغیرهای تکنیکی در کنار متغیری بنیادی استفاده نمایند.
مقایسه ROA وROE
نسبت‌هایی که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در بورس استفاده می‌کنند به حدی زیاد است که گاهی گیج‌کننده می‌شوند. به عنوان مثال نسبت‌های ROE (بازده سهام) و ROA (بازده دارایی‌ها) هر دو نوعی بازده را نشان می‌دهند. از این منظر دو نسبت مشابه به نظر می‌رسند. هر دو نسبت توانایی شرکت را در تولید درآمد از سرمایه‌گذاری به نمایش می‌گذارند ولی مفاهیم متفاوتی را بیان می‌کنند. باید توجه داشت که این دو نسبت در کنار یکدیگر تصویر کامل‌تری از وضعیت شرکت را نشان می‌دهد. حال هر یک از این نسبت‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم :
ROE :
از میان پارامترهای بنیادی یکی از مهمترین نسبت‌ها، بازده سهام است. این نسبت بیانگر مدیریت شرکت در استفاده کارآ از پول سرمایه‌گذاران است ROE. نشان می‌دهد که مدیریت شرکت قادر به افزایش ارزش شرکت به‌صورت قابل قبول بوده است یا نه ROE. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / کل سهام شرکت = بازده سهام
درآمد خالص سالیانه از روی صورت‌های مالی و تعداد کل سهام شرکت از ترازنامه شرکت قابل استخراج است.
معمولا این نسبت در محدوده ۱۵درصد مناسب است.
: ROA
یکی‌دیگر از نسبت‌هایی که کارآیی مدیریت را نشان می‌دهد، بازده دارایی‌ها است و بیانگر سودی است که به ازای هر واحد دارایی شرکت کسب می‌شود. دارایی شامل پول نقد، حساب‌های دریافتنی، املاک، ماشین‌آلات و موجودی انبار می‌باشد ROA. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / کل دارایی ها = بازده دارایی ها
معمولا این نسبت برای شرکت‌های با مدیریت کارآ از ۵ درصد بیشتر است.تفاوت تنها در بدهی‌ها است.
بزرگترین عاملی که ROE و ROA را از یکدیگر تفکیک می‌کند بدهی‌های شرکت است. با نگاهی به ترازنامه این موضوع مشخص می‌شود:
حقوق صاحبان سهام + بدهی‌ها = دارایی‌
این برابری به این نکته اشاره دارد که اگر شرکت بدهی نداشته باشد، دارایی شرکت برابر با حقوق صاحبان سهام می‌باشد و در نتیجه ROE و ROA برابر می‌شود. ولی در صورتی که شرکت بدهی داشته باشد مقدار ROE بیشتر از ROA می‌شود.باید دقت داشت که سرمایه‌گذاران به ROA همانند ROE دقت داشته باشند.
با وجود اینکه این دو مفهوم کاملا مجزا هستند ولی در کنار یکدیگر تصویر بهتری از وضعیت عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام شرکت در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در صورتی که میزان ROA و سطح بدهی‌ها قابل قبول باشد، مقدار مناسب ROE می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد خوب مدیریت شرکت باشد. به عبارت دیگر در صورتی‌که مقدار ROA کم باشد، نرخ بالای ROE تصویری غلط از وضعیت شرکت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
خبرگزاری آفتاب

عوامل موثر بر روند قیمتی سهام شرکت‌های صادراتی

مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام گفت: افت قیمت نفت، کاهش نرخ ارز و همچنین موضوع تحریم‌ها، بر روند قیمتی سهام شرکت‌های صادراتی تاثیر داشت.

به گزارش بورس ‌نیوز، محمد کفاش پنجه شاهی، در خصوص شرایط بازار سرمایه در هفته‌های گذشته گفت: افت قیمت نفت، کاهش نرخ ارز و همچنین موضوع تحریم‌ها، بر روند قیمتی سهام شرکت‌های صادراتی تاثیر داشت. این شرایط موجب شد خریداران اعتباری به فروش سهام خود اقدام کنند و از سوی دیگر، حقوقی‌ها هم موضعی با احتیاط داشتند و بر عکس آنچه که انتظار می‌رفت عمل کردند، این درحالی است که سهامداران عمده باید در قیمت‌های منفی خریدار و در قیمت‌های مثبت فروشنده باشند، اما متاسفانه گاهی این سهامداران نیز درگیر جو عمومی بازار می‌شوند .

مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام روند آتی بازار سرمایه را ترسیم کرد و اظهار کرد: انتشار اخبار بازگشت تحریم‌ها در روند بازار سرمایه موثر بود ولی اکنون تاثیر ان به شدت کاهش داشت. برخی از سهام داران نیز درانتظار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها هستند. آمار تولید و فروش و عملکرد 9 ماهه شرکت‌ها مقداری عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام از واقعیت بازار ما را نشان می‌دهد .

وی ادامه داد: از سوی دیگر نوسان قیمت جهانی نفت هم فشار فروش زیادی بر روی سهام شرکت‌های پتروشیمی ایجاد کرد، اما نباید در این حد اثر می‌گذاشت، زیرا قیمت نفت به طور مستقیم بر سود این شرکت‌ها اثر نمی‌گذارد در نتیجه می‌توان تغییر روند بازار را متصور شد .

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اکنون مقداری پیش بینی سخت شده است و برای تحلیل منطقی بازار باید منتظر باشیم تا آمار تولید و فروش آبان و عملکرد شرکت‌ها منتشر شود، افزود: اگر سرمایه‌گذاران سهامی بنیادی با پشتوانه قوی خریداری کنند در صورتی که بازار وارد روند کاهشی هم شود اجباری به فروش سهام خود ندارند و می‌توانند با حضور در مجمع، سود سالانه شرکت را دریافت کنند و در حقیقت خرید سهام بنیادی با دید مجمع، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود .

مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام تاکید کرد: نباید بر مبنای شایعات خرید کرد. همانطور که مشاهده می‌شود، سهام غیربنیادی و زیانده با افت قیمت شدید مواجه شدند و اگر رویکرد سرمایه‌گذاران بنیادی باشد، در شرایط کاهشی بازار نیز سود خواهند برد .

کفاش پنجه‌شاهی در پایان عنوان کرد: علی رغم افت و خیزهای مقطعی، بازار سرمایه همچنان پتانسیل رشد خود را حفظ کرده است اما سهامداران با خرید سهام بنیادی می‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و از خرید سهام بدون مطالعه پرهیز کنند، چون ممکن است در قیمت‌های بالا سهام را بخرند و با ضرر از آن خارج شوند. گروهی که بدون مطالعه و دنباله روی سفته‌بازها اقدام به خرید سهام می‌کنند قطعا متضرر می‌شوند .

وی با تاکید بر اینکه فعالیت معقول در بازار سرمایه نیازمند فرهنگسازی جدی است، افزود: لازم است افرادی که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، حتی الامکان از طریق مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها اقدام کنند تا در شرایط نوسانی دچار هیجان و جو کاذب نشوند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.