اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود

اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

اصول و مفروضات حسابداری از موارد مهمی هستند که یک حسابدار باید به آن تسلط کافی داشته باشد و به خوبی با آن آشنا باشد. برای تهیه و ثبت گزارش های مالی نیاز به و دستورالعمل‌های روشن و رهنمود های مشخص است، که به آن اصول حسابداری گفته می شود این اصول حسابداری شامل : اصل بهای تمام شده تاریخی، اصل هم‎زمانی ، اصل تحقق درآمد، اصل افشاء کامل می باشد. در این مقاله شما را با تعریف اصول و مفروضات حسابداری بیشتر آشنا می کنیم.

اصل بهای تمام شده

براساس اصل بهای تمام شده، در دفاتر مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام‎شده ثبت خواهد شد. بهای تمام‎شده دارایی به معنی ارزش مبادله‌ای نقدی دارایی در تاریخ تحصیل است. خریدهای نسیه و مدت‎دار جزء بهای تمام‎شده دارایی بشمار نمی آید. با گذشت زمان ارزش دارایی‎ها تغییر کرده و این تغییر ارزش بی‎اثر است.

اصل تحقق درآمد

زمان شناسایی درآمد و ثبت اصل تحقق درآمد، صورتهای مالی و حسابها را تعیین می کنند. براساس آن درآمد زمانی شناسایی می شود که دو شرط زیر را داشته باشد، یکی مبادله یا داد و ستدی صورت و دیگری فرایند کسب سود کامل. بر مبنای اصل تحقق درآمد، درآمدی که توسط فروش کالا بدست می آید، باید در زمان فروش و مطابق با روش فروش شناسایی شود، دلیل اینکه در تاریخ فروش، کسب سود، کامل می شود. همچنین درآمدی که توسط خدمات کسب می شود بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می شود چون میزان انجام خدمات، براساس تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است. توجه داشته باشید که مبالغ پیش دریافت نباید تحت عنوان درآمد دوره محسوب شود.

اصل تطابق

تمامی هزینه های صورت گرفته برای بوجود آوردن درآمد باید به حساب آن دوره ای که آن درآمد در آن تحصیل شده است منظور شود. در واقع سود بدست آمده برای هر دوره، مابه التفاوت درآمدهای بدست آمده و هزینه های انجام شده در همان دوره مالی هست. بر اساس این اصل اکثر هزینه های صورت گرفته در دوره جاری به عنوان دارایی در صورت های مالی ثبت می گردنند به دلیل داشتن منافع آتی.

اصل افشا

تمامی رویدادها و وقایع مالی مربوط به واحد تجاری باید افشاء شود، اصل افشا بر تمام جوانب گزارشگری مالی تأثیر می گذارد. و در نتیجه واحد تجاری را مجبور به تهیه اطلاعات برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می کنند. این اطلاعات به شکل، یاداشت‌های همراه این صورتها یا صورتهای مالی افشاء می گردند.

حسابرسی داخلی

اصول مفروضات و میثاقهای حسابداری

✔ فرض تفكيك شخصيت

✔ فرص تداوم فعاليت

✔ فرض واحد اندازه گيري

مفروضات حسابداری

فرض‎های اولیه‎ای که بنیان استانداردهای حسابداری، اصول حسابداری و روش‎های حسابداری را شکل می‎دهند، مفروضات حسابداری می گویند. این فروضات شامل: فرض تفکیک شخصیت، فرض دوره زمانی، فرض تداوم فعالیت، فرض واحد اندازه‎گیری می باشد.

فرض تفکیک شخصیت

یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری فرض تفکیک شخصیت است، فرض تفکیک شخصیت به هر واحد اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی یا فاقد شخصیت حقوقی باشد تحت عنوان یک واحد مستقل از مالکان و جدا از موسسات دیگر می پردازد. بر این اساس مؤسسه را به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل فرض می شود که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری یک واحد اقتصادی برای یک مدتی طولانی و پیش بینی شده به فعالیت خود ادامه خواهد داد. که بر مبنای آن به دارایی ها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم می گردد.

فرض دوره ی مالی

نتایج درست و صحیح عملیات یک واحد تجاری در زمان اتمام عملیات می‌توان مشخص کرد. و اعتبار دهندگان، بستانکاران، و همچنین اشخاص ذی نفعنباید تا تاریخ انحلال، از نتایج بی خبر باشند. دوره مالی سه ماهه، شش ماهه یا یکساله می باشد. اگر دوره مالی بیشتر از دوازده ماه طول بکشد به اصطلاح سال مالی می گویند.

فرض واحد اندازه گیری

واحد اندازه گیری در حسابداری پول است تمام مبادله هایی که توسط حسابداران در صورت‌های مالی یا دفاتر منتقل می شود.کلا وقایعی را که نمی توان با پول اندازه گیری کرد و فاقد جنبه مالی هستند. نظیر: روحیه کارکنان، کارایی مدیریت، رقابتهای بازار.

اظهارنامه مالیاتی چیست

اصول و مفروضات حسابداری دولتی

مهمترین اصول در مفروضات دولتی اصل تفکیک اقلام ثابت و اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل می باشد.

تفاوت اصول و مفروضات حسابداری

مفروضات به معنی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مناسبات حقوقی محیط حسابداری است. اما اصول به معنی رویکردهای کلی که در شناسایی و اندازه گیری رویدادهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد.

موسسه خدمات مالی صالح اندیشان ماندگار با داشتن چندین سال سابقه کار در زمینه های مشاوره سرمایه گذاری، اظهارنامه مالیاتی، خدمات حسابداری و مالیاتی، خدمات ثبت شرکت و برند، خدمات مالی بهترین خدمات را ارائه می دهند.

اصول حسابداری چیست و هر آنچه که باید در موردشان دانست

اصول حسابداری چیست و هر آنچه که باید در موردشان دانست

مجموعه ای از قواعد و اصول کلی را که هر یک از حسابداران باید به عنوان الگوی انجام کار در تمامی مراحل حسابداری مورد استفاده قرار دهند را اصول حسابداری می گویند. دستورالعمل های بسیار زیادی برای انجام دادن حسابداری وجود دارد که شما باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشید.

اصول حسابداری چیست؟

مجموعه ای از قواعد و اصول کلی را که هر یک از حسابداران باید به عنوان الگوی انجام کار در تمامی مراحل حسابداری مورد استفاده قرار دهند را اصول حسابداری می گویند. دستورالعمل های بسیار زیادی برای انجام دادن حسابداری وجود دارد که شما باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشید. هر یک از این قوانین و دستورالعمل ها را به عنوان اصول این حرفه شناسایی می کنند که حسابدارها باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشند. از این طریق می توانند کار خود را به بهترین نحو ممکن و در کمترین زمان بدون ایراد و اشکالی انجام دهند.
آشنایی با اصول حسابداری به شما کمک می کند که حسابداری را به خوبی بشناسید و هر یک از بخش های متنوع آن را هم به خوبی درک کنید. این دسته از اصول ها روی مدیریت مالی، مالیات حقوق، گزارش فصلی و بازده سرمایه گذاری تمرکز زیادی دارد و آنها را به خوبی کنترل می کنند. شما با شناخت و بررسی هر یک از آنها اطلاعات مالی که در شرکت وجود دارد را به بهترین نحو ممکن مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را به مدیران مالی اعلام کنید. برای مدیران مالی اعلام کردن هر یک از مواردی که بیان کردیم اهمیت دارد و شما باید به خوبی آنها را در نظر داشته باشید.

آشنایی با مهمترین اصول حسابداری :

همانطور که می دانید هر یک از مباحثی که مربوط به حسابداری می باشد دارای بخش های متنوعی است. همچنین باید بدانید اصول حسابداری هم بخش های متنوعی دارد و شما باید به خوبی به عنوان حسابدار با این اصول و بخش های آن آشنایی داشته باشید. در این صورت می توانید به خوبی هر یک از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهید. برخی از اصول مهمی که در حسابداری وجود دارد و شما باید با آنها آشنایی داشته باشید عبارت می باشد از :

اصل درآمد :

بسیاری از افرادی که در زمینه حسابداری فعالیت می کنند اصل درآمد را به نام اصل تحقق هم می شناسند. این مورد یکی از مهمترین اصول حسابداری به شمار می رود که بیان می دارد درآمد زمانی به وجود می آید که فروش محصول انجام شود. در واقع این اصل بیان می دارد که درآمد به دست آمده تنها به فروش شما بستگی دارد. فروش هم تنها در صورتی محقق می شود که خدمات و یا محصولات متنوعی فراهم شده باشد. هر زمان که صحبت اصلی شما از فروش محصولات است باید بدانید که یکی از کلیدهای اصلی آن درآمد می باشد. یکی از مهمترین نکاتی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ که در این مورد وجود دارد و شما باید به آن دقت داشته باشید این است که درآمد شما با پول نقد به دست نمی آید.

اصل هزینه :

اصل هزینه در اصول حسابداری بیان می دارد، هزینه به دست آمده شما زمانی اتفاق خواهد افتاد که کسب و کارهای متنوع از محصولات شما استفاده کنند و یا خدمات ارائه داده شده شما را دریافت نمایند. به عبارتی شما باید به خوبی بدانید که اصل هزینه در حسابداری یکی از نقطه مقابل های اصل درآمد به شمار می رود. دقیقا مانند اصلی هزینه شما اگر محصولی را دریافت نمایید دریافت کردن آن محصول به معنای این است که هزینه ای به شما تحمیل گشته است. بر اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ همین اساس باید بدانید که در مورد دریافت کردن خدمات هم همین اصل وجود دارد. این مسئله که صورت حساب را چند روز دیگر دریافت می کنید فرقی ندارد، بلکه زمانی که محصولات و یا خدماتی را دریافت می نمایید باید هزینه آن را پرداخت کنید.

اصل تطابق درآمد و هزینه :

اصل تطابق و یا تطبیق در اصول حسابداری با دو اصل دیگر یعنی درآمد و هزینه که بیان نمودین رابطه تنگاتنگی دارند. اصل تطبیق در حسابداری به شما توضیح می دهد هر زمان که درآمدی را شناسایی کردید باید هزینه های مربوط به آن را که با درآمد به دست آمده است مورد مطابقت قرار دهید. بهترین مثال برای این نمونه کسب و کارهایی می باشد که با به فروش رساندن موادی که خام هستند در ارتباط می باشند. به عنوان مثال شما فرض کنید که در زمینه فروش ساندویچ فعالیت می کنید، بنابراین برای اینکه هزینه ها را با درآمد خود تطبیق دهید باید هزینه کلی که برای آماده شدن ساندویچ خرج می کنید را به خوبی در نظر بگیرید. بسیاری اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ از افراد هزینه خرید مواد اولیه را در نظر می گیرند که این مورد اشتباه است. در واقع شما باید بداند هزینه های ضروری را برای راه اندازی یک کسب و کار با درآمد به دست آمده تان تطبیق دهید.

اصل بهای تمام شده :

اصل بهای تمام شده در اصول حسابداری به شما توضیح می دهد که مقادیر به دست آمده در سیستم حسابداری باید با استفاده کردن از بهایی که آن را مشخص کرده باید اندازه گیری شود. به عنوان مثال اگر شما صاحب کسب و کار خاصی هستید و در این کسب و کار به ساختمان نیاز دارید باید اصل بهای تمام شده را که مربوط به این ساختمان می باشد مورد بررسی قرار دهید. اینکه بهای تمام شده ساختمان کسب و کار شما می باشد باید در بخش بهای به اتمام رسیده ثبت شود و قرار بگیرد.

اصل عینیت :

اصلی عینیت یکی از دیگر اصولی می باشد که در حسابداری باید مورد بررسی قرار بگیرد. این اصل بیان می دارد که شما در گزارش های حسابداری خود باید از داده هایی که واقعی، سنجیدنی و عینی هستند استفاده کنید. در واقع شما باید بدانید حسابداران، گزارش های مربوط به حسابداری و سیستم های حسابداری باید تکیه زیادی روی ذهنیت در این مورد نداشته باشند. این نرم افزارها باید قدرت تحلیل شان بسیار بالا باشد تا به بهترین نحو ممکن عملیات حسابداری را انجام دهند. یک حسابداری که حرفه ای است سعی می کند از داده هایی که عینی می باشند به جای داده های ذهنی استفاده کند و همین مورد او را حرفه ای تر از آنچه که باید باشد نشان می دهد. شما باید بدانید حتی اگر داده های عینی بد هم هستند باید از آنها استفاده کنید. در بسیاری از موارد پیش می آید که داده های ذهنی مرتب تر از داده های عینی هستند که باز هم این دلیل خوبی برای استفاده کردن از داده های ذهنی نمی باشد.

فرض تداوم فعالیت :

فرض تداوم فعالیت در اصول حسابداری بیان می دارد که در سیستم های حسابداری متنوع، فرض بر این خواهد بود که کسب و کارها برای مدت زمان طولانی و زیادی به فعالیت شان ادامه می دهند. اهمیت این مورد از اصولی که مربوط به حسابداری است زمانی مشخص خواهد شد که نتیجه های بی تداومی هر یک از انواع کسب و کارها را به خوبی در نظر بگیرید. اگر فعالیت های مربوط به هر یک از انواع کسب و کار به خوبی ادامه پیدا نکند و دارایی های آن کسب و کار ارزش فروش نداشته باشد باید بدانید که نحوه ارزش گذاری روی آن دارایی ها تا حدودی پیچیده می شود. اگر هر یک از انواع کسب و کارها به فعالیت خود ادامه ندهد هیچ ضمانتی وجود ندارد که مواد اولیه آن کسب و کار به فروش برسد. در واقع شما باید بدانید در صورتی که موجودی کالاهای درون انبار به فروش نرسد ارزش سهام هم در آن کسب و کار نشان دادنی نخواهد بود.

فرض واحد اندازه گیری :

یکی از دیگر اصول حسابداری فرض واحد اندازه گیری می باشد که باید به خوبی در مورد ویژگی های آن اطلاعات لازم را داشته باشید. در این اصول فرض بر این خواهد بود که پول رایج در هر یک از کسب و کارها به عنوان مهمترین واحد اندازه گیری آن کسب و کار در حسابداری به شمار می رود. به معنای دیگر باید بدانید فرض واحد اندازه گیری به این معنا است که برای آن دسته از کسب و کارهایی که در آلمان می باشند واحد اندازه گیری مناسب در حسابداری آن کسب و کار یورو آلمان است. این اصل مهم در حسابداری بیان می دارد که حتی کاهش پیدا کردن قیمت ها و یا تورم بر اساس همان واحد اندازه گیری در سیستم حسابداری دچار تغییر می شود. با این وجود شما باید بدانید هر یک از انواع کسب و کارها واحد مشخص شده ای برای اندازه گیری دارند و باید به خوبی آنها را در نظر داشته باشید.

فرض تفکیک شخصیت :

از دیگر اصول حسابداری فرض تفکیکی شخصیت می باشد که به خوبی توضیح می دهد یک کسب کار، شخصیت متنوع و جداگانه ای دارد. شما هم باید به خوبی بدانید که شخصیت آن کسب و کار از شخصیت فردی که صاحب کسب و کار می باشد مجزا است و آنها را نباید با یکدیگر ترکیب نمود. این فرض به عنوان یکی از واحدهای مستقل می باشد که بخش مهمی از کسب و کار را در اختیار دارد. بر همین اساس شما باید به خوبی بدانید که کسب و کارها به عنوان بخشی جدا به شمار می رود و شخصیت دارند. البته که شما می توانید آنها را از صاحبانی که دارند متمایز سازید و به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

اصل دوره زمانی :

هر یک از شرکت ها و یا سازمان ها باید صورت های مالی که در اختیار دارند به صورت دوره ای مورد بررسی قرار دهند و آنها را گزارش دهند. یکی از مهمترین اصول حسابداری همین اصل دوره ای می باشد که حسابداران باید به خوبی آن را در نظر بگیرند و به آن توجه داشته باشند. این اصل برای پیش روی در کارهای حسابداری امری ضروری به شمار میرود و باید حسابداران به خوبی آن را در کارهای خود مورد بررسی قرار دهند و همچنین در اولویت کاری شان این اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ اصل باشد.

اصل قابل اطمینان :

برای تعیین کردن اطلاعات مالی که در شرکت ها و سازمان ها وجود دارد شما به این اصل نیاز پیدا می کنید و باید آن را آماده سازید. حساب های مالی شرکت از جمله مهمترین بخش های حسابداری شرکت می باشد که حسابدار باید به خوبی در مورد آنها اطلاعات لازم را داشته باشد. هر یک از این حساب ها کاربردی مشخص شده دارند و هزینه های آنها هم بر اساس اصول تعیین گشته ای می باشد. اصل قابل اطمینان در مورد بررسی کردن این حساب ها به خوبی خودش را نشان می دهد و شما هم باید به درستی آنها را از یکدیگر تشخیص دهید.
جمع بندی :
شما باید بدانید که اصول حسابداری مانند بسیاری از حرفه های دیگر دارای بخش های متنوعی می باشد. به عنوان حسابدار و یا مدیر باید به خوبی این بخش ها را در سیستم حسابداری خود جای دهید و از آنها نهایت استفاده را ببرید. مجموعه فینتو با هر یک از این بخش ها و عملکردهای آن آشنایی دارد. بر همین اساس شما در هر یک از زمینه های حسابداری اطلاعات مالی شرکت و یا سازمان خود می توانید از این مجموعه مشورت های لازم را دریافت کنید.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

اصول حسابداری

اصول حسابداری یک سلسله قواعد و اصول کلی است، که حسابداران به عنوان الگوی انجام کار خود در طی کلیه مراحل حسابداری استفاده می نمایند. این اصول و ضوابط، توسط عده‌ای از حسابداران خبره، پس از بررسی‌های فراوان تدوین می‌شود. وظیفه تدوین این اصول را در ایران سازمان حسابرسی بعهده گرفته است.

بر اساس بند چهار تبصره دو ماده واحده مصوب 1362/10/5، تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی، جز وظایف سازمان حسابرسی تعیین گردید. سازمان حسابرسی از طریق انتشار استانداردهای بررسی و پذیرفته شده، این اصول را منتشر می‌کند. معمولا بوسیله الزام از طریق سازمان‌هایی از قبیل دارایی، بیمه، بورس و غیره اجرای آن را در جامعه جاری می‌سازد.

ضوابط حسابداری چیست؟

اگر حسابدار مطابق سلیقه شخصی، اقدام به انجام عملیات مالی و حسابداری از قبیل ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات نماید، اطلاعات ثبت‌شده قابلیت مقایسه با اطلاعات سایر موسسات و شرکت‌ها را نخواهد داشت. به همین دلیل است که جهت انجام عملیات مالی، نیاز به دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخصی است که به این ضوابط و راهکارها، اصول حسابداری می گویند.

اصل بهای تمام شده تاریخی – اصل تطابق هزینه‌ها با درآمدها – اصل تحقق درآمد – اصل افشاء

اصل بهای تمام شده تاریخی

بر اساس این اصل حسابداری، تمام رویدادهای مالی، یعنی کلیه هزینه‌هایی که برای بکارگیری یک دارایی صرف می شود و در تاریخی که وقوع یافته است، در صورت‌های مالی ثبت و منعکس می گردد. اگر بعدا به هر دلیلی از قبیل تورم قیمت آن افزایش یافت، این افزایش قیمت شناسایی و ثبت نخواهد شد.

هنگام انجام معامله، بهای تمام شده دارایی‌ها براساس قیمت نقدی و یا معادل آن شناسایی و اندازه گیری می شود. اگر یک دارایی با دارایی دیگر مبادله و معاوضه شود، دارایی بدست‌آمده جدید بر اساس قیمت عادلانه دارایی واگذار شده قبلی شناسایی می شود. مثلا اگر یک دستگاه اتومبیل وانت با یک دستگاه اتومبیل سواری معاوضه شود، بهای سواری به بهای ارزش روز و عادلانه اتومبیل وانت در دفاتر ثبت می شود.

این اصل از اصول حسابداری است. اگر چه دارایی‌ها ممکن است پس از گذشت زمان دارای افت ارزش شوند و یا تغییر قیمت شوند.

اصل تحقق درآمد

کلیه درآمدها صرف نظر اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ از اینکه در چه زمانی وجه آن نقد می‎شود، شناسایی و ثبت می‌شود. زمانی شناسایی و ثبت می‌شوند که مبادله انجام شده و “فرآیند کسب سود”، کامل شده باشد. فرآیند کسب سود که ممکن است بعدا بارها و بارها بکار برود، به چرخه عملیاتی میگویند. که شامل مراحل خرید و تهیه مواد اولیه جهت ساخت و تولید کالا، خدمات و فرآیند ساخت و تکمیل محصول، فروش و انتقال مالکیت آن و دریافت وجه نقد ناشی از فروش محصول یا خدمت است.

اکثرا هنگام فروش کالا و انتقال مالکیت آن به مشتری، فرآیند کسب سود را کامل شده می‌دانند. مثلا در صورت پیش دریافت از مشتری جهت فروش کالا، چون فرآیند کسب سود و انتقال مالکیت به سود مشتری وقوع نیافته، نمی‎توان درآمد را تحقق یافته دانست و آن را ثبت نمود.

اصل تطابق درآمد با هزینه

پس از اندازه‌گیری درآمدهای یک دوره مالی، باید هزینه‌های انجام شده جهت کسب درآمد مربوط به همان دوره مالی، معین شود و با درآمد مذکور مقابله شود تا سود همان دوره بدست آید. بعضی از این هزینه‌ها با درآمدها ارتباط مستقیم دارد. یعنی کسب درآمد با وقوع هزینه در یک زمان است. همزمان با شناسایی درآمد، هزینه آن هم شناسایی می‌شود. همانند هزینه حمل کالای فروش رفته، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، که میتوان آن را به یک درآمد خاص و در یک دوره تعمیم داد.

بعضی از هزینه‌ها، برای کسب درآمد در یک دوره زمانی خاص نمی‌باشد. به چندین دوره مالی ارتباط دارد، که باید متناسب با زمان بین دوره‌های مالی تقسیم شود. همانند هزینه استهلاک دارایی‌ها و یا بهره‌های پرداختی وام‌های بلند مدت. همچنین بعضی از هزینه‌ها که ارتباطشان با درآمد خاصی مشخص نیست، مانند هزینه‌های آموزش کارکنان موسسه و یا هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات، باید بلافاصله شناسایی شده و با درآمدهای دوره تطابق داده شود.

بر اساس این اصل کلیه اطلاعات لازم جهت افراد خارج از واحد تجاری، می بایست در صورت‌های مالی کاملا افشاء شود. بطوری که به آن‌ها در تصمیم‎گیری در مورد واحد تجاری کمک کند. این اصل در موارد مختلف نافذ است. مثلا در مورد موجودی کالا، روش‌های قیمت گذاری باید کاملا مشخص و اعلام شود. و مشخص شود که از چه روشی برای قیمت گذاری موجودی‌ها استفاده گردیده است. و یا تغییراتی که در روش‌های ثبت وقایع مالی رخ داده، کاملا افشا شود تا موجب گمراهی تصمیم گیرندگان نشود. این افشاء می‌تواند در صورت‌های مالی و یا یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و یا به صورت اطلاعات تکمیلی باشد.

مفروضات حسابداری چیست؟ اصول، مفروضات و میثاق های حسابداری

مفروضات حسابداری : در پست پیشین به ضرورت و معرفی حسابداری، به عنوان یکی از مهم‌ترین زبان‌های کسب و کار پرداخته شد. در این پست نیز به اصول حسابداری ، مفروضات حسابداری و میثاق های حسابداری به عنوان مفاهیم اولیه و پایه این رشته، پرداخته می‌شود.

مفروضات حسابداری چیست؟ چرا لازم است مفروضات حسابداری را بدانیم؟

منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورت‌های مالی را تشکیل می‌دهند. هرکدام از مفروضات حسابداری می‌تواند منشا یک یا چند اصل حسابداری باشد که این مفروضات عبارتند از:

۱- فرض تفکیک شخصیت

بدین معناست که برای هر موسسه، شخصیتی مستقل از مالک ( مالکان) آن، همچنین از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ گرفته می‌شود.

۲- فرص تداوم فعالیت

بدین معناست که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی است و تداوم خواهد داشت و قصدی برای انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

۳- فرض دوره مالی

باتوجه به این‌که نتایج واقعی عملیات هر موسسه‌ای را فقط می‌توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها به طور دقیق و قطعی تعیین کرد؛ لذا استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی‌توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تامل کنند. بنابراین، عمر طولانی یک موسسه به دوره‌های زمانی مساوی کوتاه تر که معمولا یک ساله است تقسیم می‌شود و برای هر دوره گزارش‌های مالی جداگانه‌ای ارائه می‌شود.

۴- اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ فرض تعهدی

بر اساس این فرض زیر بنایی در حسابداری، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی و ثبت می‌شوند.

۵- فرض واحد اندازه گیری (پول)

بدین معناست که آثار نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول اندازه گیری و اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ گزارش شود.

معرفی اصول حسابداری

اصول حسابداری شامل قواعد کلی است که مبنای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری است و این اصول عبارتند از:

اصل بهای تمام شده

به موجب این اصل، تمام رویدادهای مالی با بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند و چنانچه در آینده ارزش پولی آن‌ها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمی‌شود. در به کارگیری این اصل، بهای تمام شده دارایی ها بر اساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد اندازه‌گیری می‌شود.

اصل تحقق درآمد

بر اساس این اصل، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه در زمان تحقق شناسایی می‌شوند.

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

بر اساس این اصل، برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مقابله کند. به عبارت دیگر، برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

اصل افشای حقایق

بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد در متن صورت‌های مالی یا در یادداشت های همراه افشا شود.

آشنایی با میثاق های حسابداری

یا اصول محدودکننده حسابداری در واقع اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگیری مالی دارند و عبارتند از:

فزونی منافع بر مخارج

هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید بر منافع آن فزونی یابد . به عبارت دیگر فراهم کردن اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد. البته تعیین منافع و مخارج تهیه اطلاعات حسابداری تا حدودی یک امر ذهنی است و سنجش و اندازه گیری دقیق آنها مباحثی را بر انگیخته است.

اصل اهمیت

بر اساس این میثاق، در مورد مبالغ و اقلامی که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد موسسه جزیی و ناچیز محسوب می‌شوند می‌توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.

اصل محافظه کاری

بدین معناست که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.

خصوصیات صنعت

مشاوره مالیاتی

بر اساس این میثاق، در مواردی که در یک صنعت خاص شواهد روشنی در ارتباط با عملیات ویژه آن وجود دارد که بکارگیری رویه های استثنایی حسابداری می‌تواند از لحاظ سودمندی مفید واقع شود. تعدیل اصول پذیرفته شده حسابداری مجاز شناخته شده است. برخی از صنایع که رویه های خاص حسابداری در آن ها اعمال می‌شود عبارت اند از: پیمانکاری، بانکداری، بیمه و غیره لازم به یادآوری است که در استانداردهای حسابداری، سودمندی اطلاعات را به «مربوط بودن» و « قابل اتکا» بودن هم مطرح است. در پست های بعدی به صورت های مالی و یادداشت های همراه می‌پردازیم. *منبع: کتاب مدیرعامل چند ساحتی، مجید باقری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی مشاوره مالیاتی

اصول حسابداری چیست؟ اصول حسابداری و مفروضات حسابداری

اصول حسابداری

اصول حسابداری و مفروضات حسابداری یکی از مهمترین مباحثی است که یک حسابدار باید بر آن تسلط داشته باشد. علاوه بر مفروضات به دستورالعمل های مشخص‌تری نیز نیاز می‌باشد.این دستور العمل ها همون اصول حسابداری می‌باشند که جنبه عملی تری دارند. استاندارد های پذیرفته شده در حسابداری ، مجموعه نظراتی است که توسط افراد برتر این حوزه یا انجمن ها برای انجام عملیات حسابداری اعم از نگهداری دفاتر ، گزارش گیری و… پیشنهاد میشود. پس از تجزیه و تحلیل این موارد تصویب شده و مورد قبول واقع می گردد و لازم الاجرا می شود . برای مطالعه این مقاله با بیلان مهر همراه باشید ( شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود ارائه دهنده خدمات حسابداری و مالی).

اصول حسابداری چیست؟ (فهرست مطالب)

اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری پس از مفروضات آن چهار چوب این رشته را تشکیل میدهد و به وسیله آن است که حسابداری عملی می‌گردد. در این مقاله اصول پذیرفته شده حسابداری را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف اصلی تدوین این اصول ، ایجاد سیستم یکنواختی است که بتوان از طریق آن ، روشهای حسابداری و گزارشهای مالی در واحد های اقتصادی مختلف را مفید ، قابل فهم و قابل مقایسه نمود . گاهی بجای اصول پذیرفته شده حسابداری اصطلاحات دیگر مانند استاندارد های حسابداری ، اصول مورد قبول حسابداری و اصول متداول حسابداری نیز به کار گرفته می شود .

باید توجه داشت که اصول متداول حسابداری قواعد و رویه هایی است که بشر در طول زمان و در پاسخ به نیاز‌های جوامع بشری به اطلاعات مالی بنا شده است . این اصول عبارت اند از :

 • اصل افشای کامل
 • اصل بهای تمام شده
 • اصل مقابله هزینه ها با درآمدها
 • اصل تحقق درآمد

اصل افشای کامل چیست؟

اصل افشا بیان می‌کند که وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور کامل، افشاء گردد. ارائه هرگونه اطلاعات درباره وقایع مالی در متن صورت های مالی که بتواند بطور معمول در تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را افشا می‌گویند. این بدان معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.

اصل بهای تمام شده چیست؟

اصل بهای تمام شده بیان میکند که، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی متقبل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود. اگر دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش منصفانه دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

معایب روش بهای تمام شده تاریخی در اصول حسابداری

 • تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
 • تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

مزایای روش بهای تمام شده تاریخی در اصول حسابداری

 • واقعی و قابل اتکا است.
 • نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
 • قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصول حسابداری

اصل تطابق چیست؟

اصل تطابق بیان میکند که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

مبانی شناخت هزینه در اصول حسابداری

 • ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
 • تخصیص منطقی و سیستماتیک
 • تسریع در شناخت
 • زیان

ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه

برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

مثال: حق بازاریابی نماینده فروش، هزینه بسته بندی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حمل و تحویل کالا.

تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصول حسابداری

اگر انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می‌شود.

تسریع در شناخت

چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هزینه دوره شناسایی می‌کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.

هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)

هزینه‌ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره‌های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می‌باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می‌گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه.

اصل تحقق درآمد در اصول حسابداری

قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط بودن و قابل اتکا بودن آن است.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.

مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.

قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

اصول متداول حسابداری

اصول متداول حسابداری

مفروضات حسابداری چیست؟

 • فرض تفکیک شخصیت
 • فرض دوره مالی
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض واحد اندازه گیری
 • فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث ، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می باشد ام از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت می گوید که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد . فرض تداوم فعالیت ، توسط کمیته استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است :

فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود

اصول حسابداری بر مبنای این فرض است که مثلا ساختمان به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد زیرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعالیت خود ادامه می دهد که بهای این دارایی ، به عنوان هزینه ، به آن دوره ها تخصیص یابد .

فرض دوره مالی

فرض دوره مالی میگوید که نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان خاتمه عملیات می توان تعیین کرد . از طرف دیگر ، بستانکاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال ، از نتایج آن بی خبر باشند . از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را طبق اصول حسابداری ، (( دوره حسابداری )) گویند . دوره مالی ممکن است سه ماهه ، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد را سال مالی گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است طبق اصول حسابداری مطابق با سال شمسی باشد ، یا می تواند متفاوت از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت ، در پایین ترین سطح خود قرار دارد .

مفروضات حسابداری

فرض واحد اندازه گیری

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت ، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیر نیاز می باشد . مثلا واحد اندازه گیری طول متر میباشد. در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است . مثلا اگر واحد تجاری ۵۰ دستگاه ماشین خریداری نماید ، قیمت این ماشین ها در دفاتر ثبت می شود و این بدان معناست که این مبادله با پول اندازه گیری شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورتهای مالی منعکس می گردد ، معرف حجم یا مقدار نمی باشد بلکه تنها بهای آن را نشان می دهند . بطور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی گردند . پول مانند دیگر واحد های اندازه گیری از ثبات خاصی برخوردار نیست و این امر مخصوصا در سالهای اخیر بحث های زیادی را مطرح نموده است و انتقاداتی بر مدل حسابداری سنتی ( مدل بهای تمام شده تاریخی ) وارد گردیده است .

برای مطالعه اصول حسابداری پذیرفته همگانی میتوانید به این مقاله نیز رجوع کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.