تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات


« شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود . »

بارنامه دریایی و اصطلاحات رایج در آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

بارنامه دریایی (Ocean/Marine Bill of Lading) سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه آن جهت حمل صادر می گردد. در این بارنامه. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

. مشخصات کامل بار قید و توسط فرمانده کشتی امضا می گردد و به موجب آن تعهد می شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود و در صورتی که کالا در کشتی مشخص جهت حمل به مقصد معینی بارگیریی شود، بارنامه صادره به صورت On Board خواهد بود. در این بارنامه مشخصات کامل بار قید و توسط فرمانده کشتی امضا می گردد و به موجب آن تعهد می شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.

 1. نشان دهنده قرارداد حمل است ( Evidence of Contract of Carriage )
 2. رسید کالا است ( The Receipt of Goods )
 3. سند مالکیت کالاست ( Document of Title to the Goods )
 1. فرستنده کالا
 2. گیرنده کالا
 3. فرمانده کشتی
 4. مالک کشتی یا نماینده قانونی او

🚢 انواع بارنامه دریایی

 1. بارنامه مستقیم(Direct B/L)
  بارنامه ای است که حاکی از حمل کالا از مبدأ تا مقصد و بدون تغییر وسیله حمل می باشد و دلالت بر ارسال مستقیم کالا به گیرنده آن دارد.
 2. بارنامه سراسری (Through B/L)

🚢 بارنامه دریایی (مربوط به سرویس های منظم دریایی) ( Liner B/L )
این نوع بارنامه برای محموله کشتی هایی صادر می شود که دارای برنامه حرکت مشخصی بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند. شرکت هایی که به اینگونه حمل ها مبادرت می ورزند تابع مقررات خاصی بوده و دارای نرخ مشخصی نیز می باشند.

🚢 بارنامه چارتر ( Charter Party B/L )
بارنامه ای که تحت خدمات کشتیرانی ترمپ اجرا می شود. در واقع چارتر بارنامه ای است که برای محموله هایی که با کشتی اجاره ای دربست حمل می گردد صادر می شود و حمل محموله ها تحت این بارنامه تابع قرارداد چارتر می باشد. این بارنامه مورد قبول بانک ها در اعتبار اسنادی نمی باشد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد (زمانی که سن کشتی ها از 15 سال بگذرد به کشتی های اجاره ای دربست تبدیل می شوند).

🚢 بارنامه حمل مرکب فیاتا (Combined Transport Bill of Lading)
یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده عاملین حمل و نقل ( Forwarder ) بین المللی که به عنوان عاملان حمل و نقل مرکب عمل می کنند تنظیم شده است.
این بارنامه یک سند قابل معامله است (مگر آنکه بر روی آن عبارت غیر قابل معامله ذکر شود) که توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. عامل حمل و نقل صادر کننده بارنامه نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد به عهده دارد بلکه مسئول کلیه حمل کنندگان و اعمال اشخاص ثالثی است که در حین حمل و نقل بوسیله او به کار گرفته می شوند.

🚢 بارنامه مقید ( Dirty B/L )
در صورتی که جمله ای در بارنامه ذکر شده باشد حاکی از بسته بندی معیوب کالا باشد این گونه بارنامه ها را اصطلاحا CIAUSED B/L بارنامه مقید و یا DIRTY B/L یا FOUL B/L می نامند و بانک ها طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی چنین بارنامه ای را قبول نمی کند مگر این که دستور دهنده اعتبار آن را قبول کند.

👈 خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو 👉

🚢 بارنامه شخص ثالث ( Third Party Bill of Lading )
در کسب و کار حمل و نقل بین المللی بعضی وقت ها اتفاق می افتد که فروشنده به تنهایی قادر نیست همه کالا های تعهد شده مربوط به صادرات را تهیه نماید و لذا تهیه قسمتی از کالای خود را به عاملین حمل و نقل و یا فروشنده دیگری واگذار می نماید و در این گونه موارد از بارنامه شخص ثالث استفاده می گردد. لذا در تعریف می توان گفت که بارنامه شخص ثالث بارنامه ای است که در آن ارسال کننده یا SHIPPER شخص یا موسسه دیگری غیر از ذینفع اعتبار اسنادی باشد.

🚢 بارنامه قابل انتقال و معامله ( Negotiable B/L )
وقتی که بارنامه به حواله دهنده ( To Order ) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

🚢 بارنامه غیر قابل معامله ( Nonnegotiable Sea-Way B/L )
بارنامه غیر قابل معامله بارنامه ای است که سند مالکیت کالا نبوده و قابل انتقال نمی باشد. کالای این نوع بارنامه فقط به شخصی که در متن بارنامه به عنوان گیرنده کالا اعلام شده تحویل می شود و از آنجایی که بارنامه دریایی قابل معامله به علت آن که ممکن است چندین دست بگردد تا به مالک نهایی برسد و طی کردن این مراحل معمولا کند و طولانی می باشد، لذا بعضی از شرکت های کشتیرانی برای اجتناب از این مراحل سیر طولانی، بارنامه غیر قابل معامله را ابداع و به کار گرفته اند.

🚢 بارنامه آن بورد ( On Board )
در این بارنامه، کالا در خن کشتی جا داده می شود و حتماً با همان کشتی جهت حمل به مقصد معینی بارگیری خواهد شد.

🚢 بارنامه آن دک ( On Deck )
کالا بر روی عرشه کشتی قرار گرفته و احتمال آسیب به کالا وجود دارد. البته برخی کالا ها مانند آهن آلات الزاماً باید روی عرشه کشتی قرار گیرند. بانک ها از پذیرش و معامله اینگونه بارنامه ها امتناع می کنند.

👈 خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو 👉

🚢 بارنامه سفید یا ملخص ( Short Form B/L )
در پشت بارنامه های دریایی سنتی شرایط زیادی با حروف ریز درج شده است که خود باعث پیچیدگی در انجام معامله با اینگونه بارنامه ها می گردد. در سال 1979 هیئت ساده سازی شیوه های تجارت بین المللی ( SITPRO ) فرم جدیدی به عنوان بارنامه پشت سفید یا ملخص معرفی نمود که به جای بارنامه های معمولی به کار گرفته شود. این بارنامه پشت سفید یا ملخص از نظر حقوقی و شرایط عملی با بارنامه سنتی یکسان بوده و فقط ساده تر از آن است و می تواند برای هر شرکت کشتیرانی مورد استفاده قرار گیرد طرح مشابهی نیز در اوایل دهه 1970 در کشور های نظیر کانادا، آمریکا، اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت که از نظر قانونی و عملی قابلیت استفاده خود را نشان داد. بارنامه پشت سفید یا ملخص یک بارنامه قابل معامله بوده و از این لحاظ هیچ گونه تفاوتی با بارنامه معمولی ندارد. تنها به جای شرایط مفصل و ریز مندرج در ظهر بارنامه های سنتی یک عبارت کوتاه چند خطی استاندارد در روی بارنامه چاپ شده است که نشانگر شرایط بارنامه می باشد.

🚢 بارنامه سراسری ( Through Bill of Lading )
وقتی برای انتقال کالا از مبدأ به مقصد لازم است از حداقل دو نوع وسیله حمل (کشتی-کامیون یا کشتی –قطار یا کامیون- هواپیما و غیره) استفاده شود اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می نماید و خود او ترتیب سایر وسایل حمل تا مقصد را می دهد ولی در عین حال نام وسایل حمل بعدی در هنگام صدور بارنامه سراسری معلوم نیست. بارنامه سراسری قابل معامله و انتقال است.

🚢 رسید افسر کشتی (بارنامه موقت) ( Mate's Receipt )
این رسید معمولا توسط ناخدا دوم کشتی و یا افسر بار کشی در مرحله تحویل کالا به کشتی صادر می گردد و در مقابل دریافت این رسید ها در روز آخر پس از انجام بارگیری، بارنامه دریایی صادر می گردد که توسط کاپیتان کشتی و یا نماینده شرکت کشتیرانی امضا گردیده و تحویل فروشنده کالا یا تحویل دهنده کالا می شود Master's Receipt . سند مالکیت کالا نبوده و قابل انتقال نیز نمی باشد و نمی تواند جایگزین بارنامه گردد.

🚢 بارنامه بیات ( Stale B/L )
ذینفع اعتبار از تاریخ صدور اسناد حمل و سایر اسناد حداکثر 21 روز فرصت دارد که اسناد را برای معامله به بانک مربوطه ارایه دهد. به بارنامه ای که پس از مهلت مذکور ارائه شود بارنامه بیات یا کهنه گفته می شود. بانک ها از پذیرش و معامله این گونه بارنامه ها امتناع خواهند کرد مگر اینکه بانک گشاینده اعتبار مدت مزبور را افزایش داده باشد. علت تعیین فرجه 21 روزه برای آن است که اسناد قبل از رسیدن محموله به مقصد برای متقاضی اعتبار ارسال و در اختیار آن گذاشته شود تا نامبرده مهلت و فرصت کافی برای انجام مقدمات تخلیه و تحویل محوله پیدا کند.

👈 خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو 👉

🚢 بارنامه گروهی ( Groupage B/L )
فورواردر ها مجازند کالا های همگونی را که توسط فروشندگان مختلف به مقصد هایی یکسانی ارسال می گردد، به صورت گروهی بسته بندی نموده و به عنوان یک محموله ارسال نمایند مالک کشتیی در این گونه موارد اقدام به صدور بارنامه گروهی Groupage Bill of Lading می نمایند. نظر به اینکه فورواردر نمی تواند بارنامه صادر شده توسط مالک کشتی را به هر یک از فروشندگان کالا بدهد لذا اقدام به صدور گواهی حمل برای هر یک از فروشندگان کالا ها می نماید. این سند را اصطلاحا House Bill of Lading یا بارنامه داخلی می نامند و در مقصد نماینده فورواردر اقدام به گشایش محموله گروهی نموده و بر اساس House Bill of Lading یا بارنامه داخلی، کالا های فرستاده شده را به گیرندگان آنها تحویل می دهند. موارد استفاده از این شیوه رو به افزایش است زیرا استفاده از کانتینر برای حمل و نقل در سالیان اخیر افزایش یافته است. مزایای ارسال کالا به شیوه Groupage B/L عبارت است از صرفه جویی در هزینه بسته بندی کمتر، معمولا انتقال سریعتر، خطر دله دزدی کمتر، کمتر صدمه دیدن کالا، نرخ هزینه حمل نیز در مقایسه حمل جداگانه کالا، ارزانتر می باشد. قابل ذکر است که بارنامه های مذکور در فوق غیر قابل معامله و انتقال می باشد.

🚢 بارنامه خط سیر منظم یا لاینر ( Liner B/L )
اینگونه بارنامه ها توسط شرکت های کشتیرانی صادر می گردد که در مسیر های منظم و مرتبی در رفت و آمد می باشند. به عبارت دیگر این کشتی ها تحت برنامه از پیش تنظیم شده ای در زمان های مشخص به بنادر خاص وارد و یا از آن خارج می شوند. سرویس خطوط کشتیرانی منظم که دارای مسیر ها و مقاصد یکسانی می باشند ممکن است جلساتی برگزار نمایند که طی آن در مورد موضوعاتی مانند شرایط و ترتیبات بارنامه، کرایه حمل و گاهی استفاده از تسهیلات پهلوگیری، توافق هایی در بین اعضا به عمل آید که در این صورت موظف به رعایت آن می باشند.

🚢 بارنامه کانتینر ( Container Bill of Lading )
کانتینر ها امروزه نقش مهمی را در حمل و نقل بین المللی ایفا نموده تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات و چون بارنامه حمل مرکب می باشد، بیش از پیش مورد استفاده قرار میگیرد.

🚢 بارنامه (Received for Shipment)
این نوع بارنامه با اصطلاح As Per Shipper's Declaration در ارتباط است.. یعنی کالای مورد نظر توسط نماینده خط، پس از این که کالا را در اختیار گرفت و برای ان در کشتی جا رزرو کرد، صادر می شود و در قبال آنچه در اختیار گرفته، مسئول است. جمله ای در وی بارنامه هاست که فرستنده را مسئول اظهار مشخصات کالا (وزن، ابعاد، . ) می داند.
به علاوه در مورد محمولات بارگنجی (کانتینری) از عبارت Stowed and Count ، Shipper Load استفاده می شود و دال بر این است که متصدی حمل به اظهارات فرستنده اعتماد نموده و یا در مورد کانتینر دخالتی در بارگیری، صفافی و شمارش محموله نداشته است.

👈 خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو 👉

🚢 بارنامه ( (Shipped on Board
بارنامه Shipped on Board به معنی بارگیری شده یا حمل شده روی کشتی است و فقط بعد از آن که کالا در کشتی بارگیری شد صادر می شود. در این بارنامه ها ممکن است عبارت On Board روی بارنامه درج یا چاپ شده باشد و علاوه بر امضا ذیل بارنامه تاریخ واقعی بارگیری نیزدر کنار این عبارت درج و امضا می شود که به آن تذکریه یا یادداشت Notation می گویند. این نوع بارنامه بیشتر در اعتبارات اسنادی خواسته می شود و به این معنی است که کالای موضوع اعتبار به نحو غیر قابل برگشت در حرکت به سوی مقصد است نه این که در پایانه یا در مبدأ منتظر حمل است.

🚢 بارنامه تمیز ( Clean B/L )
بارنامه ایست که در آن عبارت یا جمله ای دال بر عیب و نقص کالا درج نشده باشد و بدین معنی است که حمل کننده در حد مقدور کالا را به هنگام تحویل گرفتن بررسی کرده و عیب و نقصی در آن مشاهده نکرده است. بارنامه به اصطلاح مخدوش، غیر تمیز یا مشروط را Unclean B/L می گوید. بارنامه تمیز معمولا در مورد کالا های غیر کانتینری (باگنجی) مصداق دارد که حمل کننده به کالا و بررسی ظاهر و کلیات آن دسترسی دارد.

🚢 بارنامه ترانشیپ ( Transshipment Bill of Lading )
این نوع بارنامه صرفاً برای حمل کالا از طریق دریا بوده و کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدأ و مقصد محموله و همچنین نقطه انتقال کالا از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.

🚢 بارنامه دریایی بارگیری شده ( Shipped Bill of Lading )
نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل تحویل گرفته شده و در کشتی بارگیری شده است. بر روی چنین بارنامه ای عبارت « Shipped » یا « On Board » قید می شود.

🚢 بارنامه دریایی کالای دریافت شده ( Received for Shipment B/L )
نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل، برای حمل دریافت شده اما بارگیری نشده است. در عمل، بانک ها از قبول چنین بارنامه ایی خودداری می کنند مگر اینکه در قرارداد بین خریدار و فروشنده، اعتبار آن مورد پذیرش واقع شود.
اینگونه بارنامه ها حمل کالا را از مبدأ تا بندر مقصد و یا از انبار مبدأ حمل زمینی تا مقصد نهایی در خاک کشور خریدار، پوشش می دهد.

👈 خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو 👉

روش کشف و وقوع بهترین ایده ها، چه چیزی موجب عادی بودن و مانع منحصر به فرد شدن می شود؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعاریف اصطلاحات مربوط به شرکت‌های تعاونی در قوانین

تصویر تعاریف اصطلاحات مربوط به شرکت‌های تعاونی در قوانین

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که با آوردن سرمایه‌ای جزئی شرکتی تاسیس کنید که کالاها را از تولیدکننده خریداری کرده و آن را به قیمت تمام‌شده بفروشید و از این راه نفع ببرید؟ آیا می‌دانید در قالب یک شرکت تعاونی می‌توانید این کار را انجام دهید؟ این مطلب پیش روی شماست تا شما را با قانون شرکت تعاونی آشنا کند.

تعریف شرکت تعاونی

پیش از آشنایی با فصل اول قانون شرکت تعاونی ، خوب است با شرکت تعاونی آشنا شویم. در ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی این طور آمده است :

« شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود . »

وجه مشترک شرکت‌های تجاری این است که شرکا سرمایه‌ای جمع می‌کنند تا آن را به کار بیندازند و سود حاصل از این کسب و کار را در زمان‌های مشخصی بین خود تقسیم کنند .

شرکت تعاونی نیز به دنبال به دست آوردن منفعت مادی است. اما این نفع، خود را در چهرۀ هزینه‌ی کمتر نشان می‌دهد. یعنی این‌که وقتی شما یک شرکت تعاونی تاسیس می‌کنید، مایحتاج روزانه را از تولیدکننده می‌خرید و آن را به قیمت تمام شده می‌فروشید. مشتریان شما (که می‌توانند شرکای شما باشند)، کالاهای موردنیاز خود را (به نسبت کالاهای مشابه موجود در بازار) به قیمت ارزان‌تری خریداری می‌کنند و در مجموع این به نفع شماست. و در واقع اگر این کالاها را به شرکای خود بفروشید آنها نیز با خریدن اجناسی ارزان‌تر سود کرده‌اند .

البته تفاوت اصلی شرکت تعاونی با سایر شرکت‌ها در این است که در پایان سال مالی شرکت، سود قابل تقسیمی وجود نخواهد داشت .

انواع شرکت تعاونی

شرکت‌های تعاونی به دو دسته تقسیم می‌شوند: تعاونی‌های تولید و تعاونی‌های مصرف

 • تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند .
 • تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به‌ منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند .

نکته‌ی مهم این است که تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد .

اشتباهات متداول :
درصورتی که می‌خواهید شرکتی با تعداد کمتری شریک ثبت کنید، شرکت تعاونی را انتخاب نکنید.

از لحاظ سرمایه، شرکت تعاونی به دو دسته تقسیم می‌شود :

 1. می‌توانید همه‌ی سرمایۀ شرکت تعاونی‌تان را خودتان تامین کنید .
 2. و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه را خودتان تامین کرده و مابقی سرمایه را نهادهای دولتی و عمومی دراختیارتان قرار بدهند .

قانون شرکت تعاونی

این قانون در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. قانون شرکت‌های تعاونی، در ۱۴۹ ماده و ۲۵ فصل نوشته شده است. در ادامه این مطلب، با جزئیات بیشتری از این قانون آشنا می‌شوید . قانون شرکت‌های تعاونی تصویب شد تا مقررات مربوط به شرکت‌های تعاونی را کامل‌تر بیان نماید. هم‌چنین انواع شرکت‌های تعاونی را در فصل‌های مختلف توضیح دهد. به همین دلیل این قانون ۲۵ فصل دارد، که با آن‌ها آشنا می‌شویم .

فصل اول قانون شرکت تعاونی

در فصل اول این قانون، تعاریف کلی ارائه شده است. این تعاریف در یک ماده و 10 بند بیان شده اند:

فصل اول – تعاریف

‌ماده 1 – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

1 – عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

2 – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

3 – درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.

4 – سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.

5 – مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.

6 – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.

7 – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.

8 – صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.

9 – صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.

10 – صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود .

متخصصان ثبت شرکت ثبت‌یار به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات شما هستند.

من فائزه شفیعی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم.

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است كه مدیران بازرگانی خارجی و تجار و كلیه اشخاص و شركتهائی كه به نحوی با واردات و صادرات كالا سر و كار دارند لزوماً از وقوف و كاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. كه امید است مورد بهره برداری همكاران محترم و جامعه بازرگانی كشور قرار گرفته شود.

incoterms

1- اینكوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یكنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار نمود كه به اینكوترمز معروف گشت. incoterms كه در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین كننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است كه آخرین آن اینكوترمز 2000 می باشد كه منتشر گردیده است.

اینكوترمز 2000 – آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

اینكوترمز 2000 به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :

گروه E

در این گروه فقط از یك واژه EXW به معنی تحویل كالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممكن است محل كار، محل انبار، كارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد كه توافق شده است.) فروشنده كاری نمی كند مگر واگذاری كا لا در محل تعیین شده به خریدار.

گروه F

كه دارای سه واژه می باشد :

FAS : كالا در كنار كشتی و روی اسكله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
FOB : كالا لزوماً باید روی عرشه كشتی و در مبداء تحویل گردد.
FCA : كالا به شركت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.

گروه C

كه در این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت كرایه حمل كا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :

CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت كرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می كند.
CPT : تحویل كالا با كرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
CIF : فروشنده علاوه بر كرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
CIP : تحویل كالا با كرایه حمل و بیمه بدون كشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

گروه D

در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی كه كمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :

DES : خریدار باید كالا را برای ورود ترخیص كند. ( تحویل كالا در عرشه كشتی و در مقصد )
DEQ : ترخیص كالا در گمرك مقصد بعهده خریدار است . (تحویل كالا در اسكله و در مقصد)
DAF : ترخیص كالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل كالا در مرز تعیین شده )
DDU : تحویل كالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمركی آن
DDP : ترخیص كالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل كالا در انبار خریدار یا گمرك مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

2- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)

مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات حفاظت شده ای است كه معمولاً در كنار سواحل دریاها و یا مناطقی كه از جهت حمل و نقل سریع كالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.

سازمان UNIDO وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می كند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محركه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

3- تجارت متقابل (Counter trade)

تجارت متقابل قدیمی ترین شیوه مبادلات تجاری است. در این نوع معاملات معمولاً قراردادها و مقاوله نامه هایی بین دو دولت انجام می پذیرد و بانكهای مركزی دو دولت با افتتاح حساب های ویژه نسبت به عملیات تجاری و مالی اقدام می كنند.

شیوه های مهم تجارت متقابل – آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

شیوه های مهم تجارت متقابل عبارتند از :

الف: معاملات دو جانبه (فروشنده – خریدار)

در اینگونه معاملات فروشنده یا صادركننده در ازاء كالائی كه به طرف دیگر می دهد صد در صد كالا دریافت می كند.

ب: معاملات سه جانبه ( فروشنده – واسطه – خریدار)
ج : همكاری صنعتی (Buy Back)

در این روش یك طرف ماشین آلات و دانش فنی و امكانات تولید یك محصول را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف دیگر تعهد مـی كند پس از بهره برداری برای یك دوره زمانی معینی تمام یا بخشی از تولیدات را در اختیار او قرار دهد.

4- صادرات (EXPORT)

كسب درآمد ارزی یكی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است كه این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی نامند.

انجام صادرات و فروش كالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است كه عدم توجه به آنها ممكن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.

مراحل انجام صادرات عبارتند از :الف: بازاریابی

اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن كه دستیابی به این شناخت از طریق مذاكره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شركت در نمایشگاههای بین المللی، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراكزی كه در این مورد خدمات ارائه می دهند امكانپذیر است. همچنین شناسائی كالاهای رقیب و كیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی كالا نقش مهمی در موفقیت یك صادركننده دارند.

ب: كسب مجوز صدور

پس از بازاریابی صادركننده باید مجوز صدور كالا را از وزارتخانه های صنعتی یا كشاورزی و یا بازرگانی كسب نماید ولی در حال حاضر صدور اغلب كالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای كالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.

ج: تعیین قیمت صادراتی – آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

صادركننده برای تعیین قیمت كالاهای صادراتی خود باید به كمیسیون نرخگذاری مراجعه كند. این كمیسیون مركب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مركز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرك ایران و بانك مركزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی، صادركننده ملزم است كه معادل قیمت های تعیین شده ارز به بانك مركزی معرفی نماید.

د: صدور پروفرما (پیش فاكتور)

صادركننده باید پروفرما یا پیش فاكتور را كه حاوی مشخصات كالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.

ر : تهیه و تدارك و بسته بندی : صادركننده در این مرحله باید كالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.

و- دریافت گواهی بازرسی كالا

این گواهی كه معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی كه موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

ی- صدور فاكتور و اخذ گواهی مبدأ – آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

صادركننده در این مرحله باید فاكتور فروش كالای خود را صادر و به تائید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ كالا را صادر خواهد نمود.

ن- سپردن پیمان یا تعهد ارزی

صادركننده با ارائه مدارك لازم از جمله قیمت مصوب كمیسیون نرخگذاری باید پیمان ارزی به بانك (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد.

در حال حاضر كه شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادركننده یك ورزقه تعهد ارزی از بانك دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.

م- عقد قرارداد حمل و بیمه

صادركننده با یكی از شركتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می كند و همچنین كالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می كند.

هـ – اظهار كالابه گمرك – آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

در این مرحله كالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی كالا و پلمپ كردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.

س- ارسال كالا

صادركننده جواز خروجی را به شركت حمل و نقل تحویل می دهد و شركت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و كالا را از گمرك بارگیری و به مقصد حمل می كند.

ش- دریافت واریز نامه

اگر كالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادركننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانك طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر كند ، صادركننده كالای خود را به كشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به كشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می كند.

5-واردات (Import)


واردات یعنی ورود كالا به قلمرو گمركی یك كشور كه انواع مختلفی دارد :

الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- كالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی – واردات قطعی

دارای انواع روشها می باشد كه اهم آن عبارتند از :

1- واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانكی جهت گشایش اعتبار
2- واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
3- واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده (غیرقابل واگذاری)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یكبار وجود دارد.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
6- واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
7- واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كمیسیون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگانی

تشریفات ثبت سفارش واردات كالا

1- رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش كالا
2- ارائه مدارك موردنیاز برای ثبت سفارش كالا شامل كارت بازرگانی معتبر، كارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس كتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و كپی آن
3- رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم

نحوه گردش كار اجرائی ثبت سفارش

1- اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانك اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تكمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارك موردنیاز و دریافت كارت عضویت
2- ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت كنترل مدارك
3- بررسی كارشناسی مدارك و بررسی شرایط ورود كالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه كالا براساس سیستم H.S
4- تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های كامل پس از بررسی موارد زیر :
كنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
محاسبه كارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی كالا

اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی

اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی

هنگامی که تصمیم می‌گیریم به کشور یا شهری که زبانی متفاوت با زبان ما دارد سفر کنیم، اولین اقدام مهم این است که زبان کشور یا شهر موردنظر را یاد بگیریم. یادگیری زبان مقصد، جزو ضروری‌ترین اقداماتی است که باید پیش از سفر به کشورهای خارجی به فکر آن باشیم. همین موضوع درباره ورود به عرصه بازرگانی و تجارت صدق می‌کند و شما باید با اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی آشنا باشید.

هر بازرگان یا تاجر تازه‌کاری، برای پا گذاشتن به عرصه حمل و نقل، واردات کالا و صادرات کالا باید زبان حوزه تجارت را بلد باشد. در غیر این صورت، نمی‌تواند کارش را آغاز کند. به همین دلیل، قصد داریم در این مقاله تعدادی از رایج‌ترین و پر کاربردترین اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی به همراه تعاریف و معانی‌شان را در اختیارتان قرار دهیم.

اگر تاجری مبتدی هستید و قصد دارید به حوزه حمل و نقل وارد شوید، اولین و مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید این است که تمام این اصطلاحات و تعاریف را در ذهن داشته باشید. بنابراین اگر می‌خواهید اولین تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات مرحله ورود به این حوزه را آغاز کنید، تا انتهای مقاله “اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی” با ما همراه باشید.

اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی

رایج ترین اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی

در این قسمت، به تعدادی از کاربردی‌ترین اصطلاحات و تعاریف فارسی مورد استفاده در حوزه حمل و نقل زمینی اشاره خواهیم کرد.

حمل و نقل بین‌المللی کالا

حمل و نقل بین‌المللی کالا یعنی انتقال کالا از نقطه‌ای درون یک کشور، به نقطه‌ای درون یک کشور دیگر با رعایت قوانین مربوط به آن.

شرکت حمل و نقل بین‌المللی

شرکت حمل و نقل بین‌المللی که در آیین‌نامه حمل و نقل بین‌المللی کالا به اختصار شرکت نامیده می‌شود، یک شخصیت حقوقی است که برای تصدی تشریفات جابه‌جایی کالای بین‌المللی شامل فعالیت‌های فورواردری، کریری یا هر دو اختصاص یافته است.

فعالیت فورواردری

فعالیت فورواردری یعنی هماهنگی ترتیب جابه‌جایی کالا به یکی از شیوه‌های زمینی، هوایی، دریایی یا ترکیبی از آن‌ها و انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت بارنامه‌ی صادره و قراردادهای منعقده.

فعالیت کریری بین‌المللی

این فعالیت یعنی تصدی بلافصل حمل کالا از کشوری به کشور دیگر.

بارنامه

بارنامه سندی است که قابلیت انتقال دارد و مبین مالکیت کالا است که نماینده وی، آن را پس از وصول کالا صادر می‌کند. این سند حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا کالا) به نقطه دیگر (مقصد کالا) با وسیله حمل معین در مقابل کرایه مورد توافق است.

پروفرما

پروفرما، سیاهه خریدی است که فروشنده آن را به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش فروش از مبدا صادر می‌کند. این سیاهه باید توسط مرکز تهیه و توزیع مربوطه تایید شود. به پروفرما، پیش فاکتور نیز گفته می‌شود.

راهنامه

راهنامه سندی است که حمل کننده بار با صدور آن متعهد می‌شود در مقابل اخذ کرایه معین، محموله مورد معامله را از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید.

ترخیصیه

ترخیصیه سندی است که به موجب آن، صاحب کالا زیر نظر قوانین و مقررات معین برای ترخیص محموله به گمرک معرفی می‌شود.

کالای خطرناک

کالای خطرناک به کالایی گفته می‌شود که طبق دسته‌بندی IMDG (دفترچه طبقه‌بندی کالاهای خطرناک) و ADR خطرناک به شمار می‌آیند.

راننده تحت پوشش

این فرد، شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بین‌المللی زمینی است که برای فعالیت در حمل و نقل بین‌المللی کالا وابسته به شرکتی خاص، با یکی از شرکت‌های قرارداد می‌بندد.

اعتبارنامه (L/C)

اعتبارنامه فرم قراردادی است که بانک باز کننده اعتبار بنا به درخواست خریدار، به وسیله آن به بانک دیگری که بانک کارگزار نام دارد اجازه می‌دهد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده، اسناد حمل محموله‌های مورد معامله را به بانک بدهد و آن بانک تا حداکثر تا حداکثر مقدار اعتبار را پرداخت کند. سپس بانک کارگزار اسناد مذکور را برای واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده می‌فرستد.

برات ارزی (B/E)

فرم برات ارزی توسط ذینفع یا فروشنده نوشته می‌شود و از طریق بانک ابلاغ کننده ارسال خواهد شد. سپس صادر کننده یا فروشنده می‌تواند بلافاصله پس از پشت نویسی، مبلغ درجه شده در این فرم را دریافت کند. برات ارزی قابل معامله است.

کنوانسیون CMR

این نوع کنوانسیون برای تامین منافع دست اندرکاران حمل و نقل جاده‌ای و برابر سازی شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین‌المللی زمینی به اجرا درآمده است.

کنوانسیون TIR

کنوانسیون TIR برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیون‌های حامل محموله که در جاده‌های بین‌المللی تردد می‌کنند و از گمرک‌های کشورهای دیگر رد می‌شوند، ایجاد شده است.

کنوانسیون کوتیف

این کنوانسیون در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی از طریق راه‌آهن است.

کارنه تیر

به دفترچه حمل و نقل بین‌المللی زمینی کالا، از یک کشور به کشور دیگر، کارنه تیر گفته می‌شود.

کارنه دو پاساژ

کارنه دو پاساژ گذرنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای است که برای ورود موقف به کشورهای مقصد، برای کالا و همچنین مسافر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصطلاحات حمل و نقل بین‌المللی زمینی

اصطلاحات انگلیسی مربوط به حمل و نقل زمینی

در قسمت قبلی، کاربردی‌ترین اصطلاحات و تعاریف فارسی مربوط به حمل و نقل زمینی را مرور کردیم. در این قسمت قصد داریم اصطلاحات انگلیسی رایج مربوط به این حوزه را ذکر کنیم.

 • (Import) واردات
 • (Export) صادرات
 • (Customs) گمرک
 • (Full Truck Loading) کامیون دربستی
 • (Full Container Loading) کانتینر دربستی
 • (Groupage) خرده بار
 • (Low Track Loading) خرده بار زمینی
 • (Land shipment) حمل و نقل زمینی
 • (Bill of leading) بارنامه
 • (Combined shipment) حمل ترکیبی
 • (Consignee) تحویل گیرنده کالا
 • (Ex work, factory, mail) از محل کار، کارخانه، محل کشت تحویل
 • (Cost & Freight) ارزش و کرایه
 • (Carnet TIR) کارنه تیر
 • (Packing List) پکینگ
 • (Invoice) فاکتور، صورت‌حساب
 • (Proforma Invoice) پیش فاکتور
 • (Certificate of origin) گواهی مبدا
 • (Health certificate) گواهی بهداشت
 • (EXW) حمل از درب کارخانه
 • (Door to Door) حمل درب تا درب
 • (Express) پست سریع
 • (DG cargo) کالای خطرناک
 • (Delivered at Frontier) تحویل گرفته در مرز
 • (Delivered-duty Paid) تحویل گرفته پس از پرداخت عوارض
 • (Surcharge) اضافه‌ای که به کرایه تعلق می‌گیرد

سوالات متداول

فعالیت فورواردری چیست؟

فعالیت فورواردری یعنی هماهنگی ترتیب جابه‌جایی کالا به یکی از شیوه‌های زمینی، هوایی، دریایی یا ترکیبی از آن‌ها و انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت بارنامه‌ی صادره و قراردادهای منعقده.

فرم برات ارزی چیست و توسط چه کسی نوشته می شود ؟

فرم برات ارزی توسط ذینفع یا فروشنده نوشته می‌شود و از طریق بانک ابلاغ کننده ارسال خواهد شد. سپس صادر کننده یا فروشنده می‌تواند بلافاصله پس از پشت نویسی، مبلغ درجه شده در این فرم را دریافت کند. برات ارزی قابل معامله است.

پروفرما چیست؟

پروفرما، سیاهه خریدی است که فروشنده آن را به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش فروش از مبدا صادر می‌کند. این سیاهه باید توسط مرکز تهیه و توزیع مربوطه تایید شود. به پروفرما، پیش فاکتور نیز گفته می‌شود.

شهر صادرات با تجارب ارزنده ای در زمینه ی تامین محصول، معاملات برون مرزی و حمل و نقل بین المللی با گروهی کارآمد در زمینه ی صادرات به کشور های مختلف به خصوص کشور های همسایه و اعضای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع (cis) در خدمت شماست.

تعریف تحلیل روانشناختی ؛ تحلیل های کاربردی بازار سهام

تعریف تحلیل روانشناختی ؛ تحلیل های کاربردی بازار سهام

در مطالب قبل سعی شد اشاره ای اجمالی به مفاهیم اولیه و کاربردی مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار سهام، داشته باشم. در مطلب قبلی مختصری از مفاهیم تحلیل بنیادی و تکنیکال تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات ارائه شد. در مطلب حاضر قصد دارم معرفی کلی در خصوص یکی از مهم ترین ارکان موفقیت در بورس سهام با نام تحلیل روانشناختی ارائه نمایم.

در مطالب قبل سعی شد اشاره ای اجمالی به مفاهیم اولیه و کاربردی مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار سهام، داشته باشم. در مطلب قبلی مختصری از مفاهیم تحلیل بنیادی و تکنیکال ارائه شد. در مطلب حاضر قصد داریم معرفی کلی در خصوص یکی از مهمترین ارکان موفقیت در بورس سهام با نام تحلیل روانشناختی ارائه نمایم. پس از بررسی های گسترده ای که توسط شرکت های سرمایه گذاری و موسسات پژوهشی در دنیا انجام گرفته است همگی به این نتیجه رسیده اند که برای موفقیت در بورس به تحلیلی فراتر از تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد نیاز است و آن تحلیل سوم تحلیل روانشناختی نام دارد که وزن بیشتری در موفقیت نسبت به عوامل در بردارد. در ادامه با تعریف تحلیل روانشناختی با نت نوشت همراه باشید.

تعریف تحلیل روانشناختی

نکته جالب این است که در بسیاری از این پژوهش ها، یک سبد سهام (پرتفوی) صد در صد شانسی و بدون هیچ گونه تحلیل انتخاب شده است ولی عوامل تحلیل روانشناختی دقیقا در حین معاملات صورت پذیرفته است و جالب آنکه تمامی این سبد ها با سود به پایان رسیده است که اثبات این امر در قسمت مدیریت ریسک معاملات و مدیریت پول توضیح داده خواهد شد.

ارکان تشکیل دهنده تحلیل تحلیل روانشناختی

تحلیل روانشناختی از ۴ رکن زیر تشکیل شده است

۱- مدیریت ریسک معاملات
۲- مدیریت پول
۳- روانشناسی معاملات
۴- نظم و انضباط در معاملات

شاید این سوال پیش بیاید که مدیریت ریسک و پول چه ارتباطی به تحلیل روانشناختی دارد؟

در جواب باید گفت که اعمال این عوامل دقیقا به مسائل روانی، رفتاری شخص بستگی دارد به این معنا که اگر سرمایه گذار یا معامله گر نتواند احساسات و هیجانات خود را در هنگام معامله کنترل نماید هرگز نمی تواند قوانین مدیریت ریسک معاملات و مدیریت پول را به درستی انجام دهد و این امر قطعا منجر به زیان خواهد شد. عدم رعایت ۴ عامل فوق اصلی ترین عامل زیان در بورس خواهد بود.

در سلسله مطالب ارسالی به تعاریف انواع سرمایه گذار و تحلیل های کاربردی بازار سهام اشاره کردم. لازم به ذکر است مطالب بیان شده در خصوص هر یک از مفاهیم صرفا جهت آشنایی و معرفی بوده و هر یک از مفاهیم مطرح شده نیازمند توضیحات بیشتری خواهد بود که به مرور و پس از اتمام مفاهیم اولیه بورس ارائه خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.