اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ


وکیل سفته

وکیل سفته در مشهد

در این مطلب مسائل حقوقی مرتبط با سفته از قبیل شکل سفته و پیشینه ای قانونی و راه حل های وصول ان، رویه دادگستری مشهد در وصول سفته، بررسی ارزش قانونی چک و سفته، خصوصیات و مزایا استفاده از خدمات حقوقی وکیل سفته در مشهد و… توسط وکیل دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه ای قانونی سفته

ظهورسفته درایران به زمان تدوین قانون تجارت درسال1311 بازمی گردد و امروزه درکشور ما از این سند پیش از برات استفاده می شود.ازسفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. قانون تجارت ایران مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده ای کلی را بیان می کند که به موجب ان مقررات راجع به برات در موردسفته نیز لازم الرعایه ا ست.

شکل سفته و مندرجات الزامی در صدور آن

سفته نیزمانند برات باید به صورتی تنظیم شودکه قانون تجارت مقررکرده است والا دارنده ان نمی تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند به موجب ماده308 قانون تجارت سفته طلب علاوه برامضا یا مهر باید دارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد:

 • مبلغی که بایدتادیه شود باتمام حروف.
 • گیرنده وجه.
 • تاریخ پرداخت

الف: امضا یا مهرصادرکننده

این نکته به صراحت درماده308 قانون تجارت ذکرشده است

ب: تاریخ صدور سفته

ماده 308 قانون تجارت فقط قید تاریخ راضروری دانسته است وبه این نکته که ایا تاریخ باید باتمام حروف نوشته شود یاخیر، اشاره ای نکرده است.مع ذلک ، گرچه لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود قید روز، ماه وسال تاریخ صدورسفته ضروری است والاسفته اعتبارندارد.

ج: مبلغ سفته:

بند1ماده308 قانون تجارت تعیین مبلغ سفته راباتمام حروف ضروری دانسته است اما عدم رعایت این امر سفته را از اعتبارنمی اندازد

د: نام گیرنده وجه

گیرنده ی وجه شخصی است که سفته دروجه یابه حواله کرد اوصادرمی شود ونوشتن نام ومشخصات اوتابع قواعد برات است اما برخلاف برات درسفته می توان نام کسی که سفته به نفع اوصادرمی شود ]دارنده سفته[ را ذکر نکرد وان طورکه ماده 307 بیان می کند سفته را (دروجه حامل) صادرکرد

و:تاریخ پرداخت سفته

مطابق بند3 ماده 308 قانون تجارت ذکرتاریخ پرداخت درسفته ضروری است. بنابراین سفته نیزمی تواند به وعده معین باشد (چیزی که بسیاررایج است) یابه رویت و عندالمطالبه. نکته اخیر را ماده307 قانون تجارت به صراحت بیان کرده است.

ضمانت اجرای عدم غیرمندرجات قانونی

قانون گذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج درماده308 اشاره ای نکرده است. درموردعدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده319 قانون تجارت سفته اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور درقانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرده مشمول مرورزمان اموال منقول می داند.

سفته از کدام محل باید خریداری شود؟

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است. اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

اگر وصول سفته توسط وکیل سفته در مشهد انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده سفته کمتر می باشد.
 • وکیل می تواند شخصا برای واخواست سفته اقدام کند.
 • نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند.
 • وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.
 • در انتها وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده سفته را هم بگیرد.
 • سوالات سفته ( گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما در صورت امتناع او به چه صورتی می باشد؟

ابتدا برای نامبرده اظهارنامه ارسال نمایید که سفته را اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ مسترد نماید، اگر انجام نداد با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام وی به استرداد سفته اقدام نمایید.

چه تفاوتی بین سفته و برات وجود دارد؟

تفاوتی که سفته با برات دارد این است که صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند. از نظر وکیل پایه یک دادگستری ارزش چک به علت وجود ضمانت اجراهای کیفری،حقوقی وادرای به مراتب بیشتر از سفته می باشد.

آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟

می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید. وکیل خانواده در مشهد در بعضی از دعاوی خانوادگی از قبیل مطالبه مهریه ، نفقه و… سفته فی مابین زوجین بابت پرداخت اقساط مهریه و…. رد وبدل شده است

از شخصی که در شهر دیگری اقامت دارد سفته دارم. چگونه می توانم سفته ها را واخواست کنم؟

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه کرد:

 • دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته)
 • دادگاه محل وقوع عقدی که به موجب آن سفته صادر شده.
 • دادگاه محل انجام تعهدی که به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

آیا دارنده سفته می تواند خودش سفته را کامل و وصول کند؟

خیر منعی نخواهد داشت و میتوانید سفته را عند المطالبه بنویسید و در وجه خود تنظیم کنید و برای وصول آن اقدام کنید اگر اعسار ایشان پذیرفته شود مبلغ سفته تقسیط خواهد شد.

مرحله بعد از واخواست سفته چیست؟

یک برگه واخواست برای شما می باشد و یک برگه آن به صادرکننده ابلاغ و یک برگه دیگر در دادگاه خواهند ماند لذا شما باید برگه متعلق به خودتان را تحویل بگیرید.نسخه دوم توسط مامور ابلاغ به صادرکننده سفته ابلاغ می شود. سپس می توانید از دادگاه بخواهید که اموال ایشان را توقیف کند و یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه بدهید.

وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر می باشد؟

بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.

وصول سفته در صورتی که شش ماه از تاریخ سر رسید گذشته باشد چگونه است؟

در صورتیکه تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید سفته برای واخواست آن اقدام نکرده باشید دیگر مزایای سند تجاری را نخواهد داشت و فقط می توانید با استناد به آن دادخواست خود را تنظیم نمائید و حدودا شش تا هفت ماه زمان خواهد برد.

اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟

بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.

توقیف یک دانگ از یک منزلی که در گرو بانک می باشد و من از این فرد سفته دارم چگونه است؟

بله حتما شما ابتدا سفته را واخواست کرده و برای وصول آن طریق دادگاه اقدام نمائید سپس ضمن معرفی ملک به دادگاه برای توقیف آن اقدام نمائید تا بتوانید سهم ایشان را توقیف و بابت طلب خود وصول کنید.در این مورد می توانید از تخصص و تجربه وکیل ملکی در مشهد استفاده کنید.

مراحل وصول سفته توسط وکیل

در صورتی که قصد وصول شدن و یا به اجرا گذاشتن سفته را دارید می توانید مراحل زیر را انجام دهید. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در وصول مطالبات دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید ) پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

مدارک وصول سفته توسط وکیل

مدارک شناسایی از قبیل اصل شناسنامه و کارت ملی – ارائه اصل سفته و در صورت واخواست آن ارائه واخواست نامه از این جنبه سفته همان وظیفه چک را به عهده دارد اما با گذشت زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ به دلیل اینکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری(چک کیفری) دارد دارای این ضمانت می باشد و سفته دارای ضمانت اجرای کیفری نمی باشد .

ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را در اختیار دارد میتواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد.

این حق هم برای ظهرنویسان بوجود میاید که پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند. همچنین دارنده سفته وقتی می خواهد یک سفته از فردی بگیرد میتواند از او بخواهد که ضامن پشت سفته را امضا کند تا اگر صادرکننده سفته آن را پرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت را بر عهده گرفته است مراجعه کنید

رویه وکیل حرفه ای سفته در دادگاه های مشهد

بر حسب مبلغ سفته ، دادخواست تا مبلغ 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای های حل اختلاف کوثر،میرزاکوچک خان،شهدا، قرنی شهرستان مشهد می باشد و در صورتی که مبلغ بالغ بر 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه امام خمینی (چهارطبقه) واقع در بلوار مدرس شهرستان مشهد می باشد وکیل حرفه ای سفته می تواند به صورت حرفه ای در زمینه وصول مبلغ سفته از طریق دادگاه های و شوراهای شهرستان مشهد اقدام کند.

هزینه های به اجرا گذاشتن سفته در دادگستری مشهد در سال 1399

 • هزینه دادرسی :که بر اساس تعرفه ای هزینه های دادرسی برای سفته های در صلاحیت شورا 1.25 درصد از مبلغ سفته و سفته های در صلاحیت دادگاه تا 20 میلیون تومان 2.5 درصد و مازاد بر 20 میلیون تومان 3.5 درصد می باشد
 • حق الوکاله وکیل: که بر اساس تعرفه حق الوکاله وکیل که در سال 1399 اجرایی شده است تعیین می گردد.لازم به ذکر است هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را می توان ضمن دادخواست از طریق دادگاه یا شورا از خوانده دعوا مطالبه کرد.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل وصول سفته در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل سفته در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل سفته در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

هاشم اندرزیان
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تماس : 09152055986

وکیل سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد

وکیل سفته

وکیل سفته

برای وصول سفته دو راه وجود دارد اولین راه از طریق اجرای اسناد رسمی است چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت‌نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

راه دیگر از طریق مراجع قضایی دادگستری است. دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

وکیل سفته

وکیل سفته

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد . به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد. بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته. ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛ سفته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

وکیل سفته

وکیل سفته

 • مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف
 • گیرنده وجه
 • تاریخ پرداخت

سفته در واقع سند و نوشته ای است که به واسطه آن شخص متعهد می شود در یک زمان مشخص مبلغ تعیین شده را به دارنده بپردازد. نام دیگر سفته “فته طلب ” می باشد که با صدورآن، صادر کننده متعهد می گردد وجه مذکور در ‏سند تجاری را به نام شخص معین یا در وجه حامل یابه حواله کرد (یا وجه سفته به شخص مشخصی پرداخت شود (که در متن سفته اسم او قید گردیده است) یا به هر کسی که وی اعلام کرده است.

عبارت (به حواله کرد) در واقع به فرداین اختیار را می دهد که سفته را به شخص دیگری منتقل نماید) درموعد تعیین شده پرداخت نماید. سفته باید ضمن داشتن امضا و یا مهر، نام متعهد ، مبلغ تعهد شده، تاریخ وگیرنده وجه نیزباشد.

به طورکلی می توان گفت که سفته نوعی سند تجاری خاص و وسیله پرداخت غیر پولی است که امروزه خیلی مورد استفاده قرارمی گیردومی توان سفته را به راحتی حتی از دکه های روزنامه فروشی خرید ولی بهترین و مطمئن ترین راه خرید سفته مراجعه به شعب بانک ملی می باشد. همچنین دارنده سفته وقتی میخواهد یک سفته ازفردی بگیردمی تواند ازاوبخواهدکه ضامن پشت سفته ‏را امضا کند تا اگرصادرکننده سفته آن راپرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت رابرعهده گرفته است ‏مراجعه کند و دارنده می تواند با امضای پشت سفته آن را به شخص دیگری منتقل کند.

انواع سفته

سفته به جهات زیر صادر می شود:

 • جهت تضمین بازپرداخت وام
 • برای تضمین حسن انجام کاری

معمولا کارفرمایان در زمان عقد قرارداد با پرسنل خود برای آنکه کارگران و کارمندان را نسبت به انجام وظایف خود متعهد نمایند از آن ها سفته می خواهند.

روش های وصول سفته

در صورتی که وجه سفته در موعد مقرر تعیین شده پرداخت نشود و یا اگر قوانین ذکر شده در قراردادها با کارفرمایان رعایت نشود، به دلیل اینکه سفته از اسناد لازم الاجرا می باشد، دارنده می تواند ازطریق اجرای اسناد رسمی ثبت اقدام نماید.

دارنده سفته تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید باید برای واخواست آن اقدام نماید در این صورت می تواند به اداره ثبت مراجعه کند و درخواست توقیف اموال بلامعارض صادرکننده، پشت نویس و ضامن سفته را دهد تا مطالبات خود را وصول نماید واگر در زمان تعیین شده اقدام نکند برای مطالبه دیگر مزایای سند تجاری را نخواهد داشت و ‏تنها می تواند علیه صادر کننده اقدام نماید. اگراموالی ازصادرکننده یافت نشد ، می تواند با ‏استفاده ازقانون اجرای محکومیت های مالی برای بازداشت شخص محکوم تا وصول کامل دین اقدام کند یا ازطریق مراجع قضایی دادگستری و تنظیم دادخواست ،علیه تمامی افراد فوق اقدام کند.

براساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت ،مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

– تاریخ صدور – مبلغ سفته – نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد) – تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت – مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند. درصورت فقدان هریک ازموارد مذکور، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود وسند تجاری نمی باشد وامتیازات اسناد تجاری را ندارد ودارنده می تواند ازطریق مقررات قانون مدنی درمورد وصول طلب خویش اقدام نمایند مراحل واخواست سفته درصورت عدم پرداخت وجه سفته صادرکننده مجازات کیفری نداردودارنده سفته تنها می تواند‏به دادگاه حقوقی مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهد.‏ با سررسید موعد پرداخت سفته و در صورت عدم پرداخت متعهد، دارنده باید ظرف 10 روزازتاریخ سررسید واخواست دهد. واخواست یک اعتراض است که به شکل رسمی نسبت به عدم پرداخت وجه برعلیه فردی که سفته را صادر کرده انجام می شود و به متعهد رسما ابلاغ می شود . اگر دارنده سفته بخواهد ازمسوولیت تضامنی ظهرنویس ها استفاده کند باید دادخواست خود را تا مدت ‏یک سال از تاریخ واخواست به دادگاه ارایه دهد درغیراین صورت ادعای اوعلیه ظهرنویس ها ‏پذیرفته نیست وحق مطالبه طلب از سایر متعهدین به جز صادرکننده را ندارد و صرفا به خود صادر کننده می تواند ‏مراجعه نماید. درحالی که ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد با صادر کننده سفته وظهرنویسان قبل خود مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را دراختیار دارد می تواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد همچنین ظهرنویسان پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند. دارنده می تواند هنگامی که سفته واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون اقامه دعوا نموده است، تقاضای تامین خواسته سفته را از دادگاه بخواهد که اموال بدهکار را قبل از اینکه رسیدگی و حکم صادر کند ، به نفع او توقیف نماید. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرطلبکاران تقدم دارد. دادگاه با احراز موضوع با تقاضای دارنده سفته، معادل وجه سفته از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف می نماید. هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته ماهیت رسید عادی راخواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز یک دعوای مدنی خواهد بود.‏

وصول سفته اگربه همراهی یک وکیل پایه یک دادگستری ومتخصص اقدام شود می توان درمدت زمان خیلی کمی ‏برای واخواست سفته و بدون نیازبه حضورشاکی یا خوهان دردادگاه اقدام کرد ودرصورت شناسایی ‏اموال سریعا آنها را توقیف کرد اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ و برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، باید دادخواست ‏جداگانه تنظیم کند ودرانتها وکیل می تواند حکم جلب صادرکننده سفته را هم بگیرد ‏

خسارت تأخیر تأدیه سفته

مطابق ماده ۵۲۲ ” قانون آیین دادرسی مدنی ” خسارت تأخیر تأدیه درسفته با وجود سه شرط زیر قابل مطالبه می باشد:

سفته تضمین حسن انجام کار + 8 نکته

سفته تضمین حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار به هنگام استخدام کارمند و کارگر از سوی کارفرما اخذ می گردد. علت اخذ این سفته مطمئن شدن از انجام تعهدات کارگر و حسن انجام کار است . علی رغم مخالفت هایی که در این زمینه وجود دارد و جدا از اینکه آیا چنین امری قانونی می باشد یا خیر ، در حال حاضر یکی از ملزومات مراحل استخدامی بسیاری از افراد به حساب می آید. لذا گاها افراد بر خلاف میل باطنی خود اقدام به ارائه ی این سفته می نمایند. به نظر شما در حین پر کردن این سفته باید به چه نکاتی توجه داشت؟ در ادامه با توضیحات وکیل متخصص سفته همراه باشید.

سفته چیست؟

سفته نوعی سند تجاری است که در مراودات مالی و تجاری کاربرد دارد. برگه ای همانند چک ولی متفاوت با آن که کارایی های خاص خود را داراست. صادرکننده ی سفته متعهد می شود که مبلغ سفته را در تاریخی که مشخص کرده به دارنده ی سفته پرداخت نماید.

سفته کاربردهای زیادی دارد. اما به علت ساز و کار آن در سال های اخیر به منظور تضمین حسن انجام کار از سوی بسیاری از کارفرمایان اخذ می گردد.

سفته تضمین حسن انجام کار

موافقین این امر معتقدند که با وجود سفته ، کارگر و کارمند متعهد تر می گردد و به تعهدات و وظایف خود عمل می کند. اما مخالفین ابراز می کنند که این سفته می تواند آغازی باشد برای بسیاری از سوءاستفاده ها و اعمال خلاف قانون که می تواند از جانب کارفرما رخ دهد. زیرا اهرم فشاریست بر کارگر تا گوش به فرمان کارفرمای خود باشد.

فلذا آشنایی با نکات سفته و نحوه ی پر کردن آن می تواند تا حد زیادی راهگشای قضیه بوده و از بروز اختلافات حقوقی زیادی جلوگیری نماید.

8 نکته ی مهم در پر کردن سفته تضمین حسن انجام کار

 1. مهم ترین نکته این که سفته یک سند تجاری است. در هر شرایطی به عنوان سند پرداخت از آن یاد می شود. مگر اینکه در متن سفته صریحا شاره کنید که به منظور ضمانت حسن انجام کار ارائه شده است.
 2. برای سفته ی حسن انجام کار هرگز تاریخ قید نکنید. شما قرار نیست مبلغ این سفته را بپردازید، پس نیازی به درج تاریخ نیست. می توانید به جای تاریخ شماره قرارداد یا تاریخ قرارداد خود را ذکر نمایید. با درج تاریخ یعنی متعهد به پرداخت آن در تاریخی مشخص خواهید بود.
 3. بهتر است در قرارداد استخدامی خود شماره سفته را قید کرده و مشخصات کامل آن را ذکر کنید.
 4. یک کپی از سفته ی خود همیشه داشته باشید و بهتر است همراه با امضای کارفرمای شما باشد.
 5. در هنگام پر کردن سفته تضمین حسن انجام کار حتما نام کارفرمای خود را قید کنید. هیچ گاه سفته ای را که بابت حسن انجام کار به شخصی پرداخت می نمایید در وجه حامل صادر کنید.
 6. با کارفرمای خود مذاکره کرده و در قرارداد استخدامی خود مشخص کنید که تحت چه شرایطی کارفرما می تواند سفته ی شما را به اجرا گذاشته اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ و مبلغ آن را مطالبه نماید.
 7. زمانی به کارفرمای خود سفته ارائه دهید که از قرارداد استخدامی خود مطمئن هستید. در شرایطی که کارفرمای شما قراردادی برای شما در نظر نگرفته و حقوق و بیمه ی شما مشخص نیست، هرگز سفته را به کارفرما ارائه ندهید.
 8. رسید سفته را فراموش نکنید. رسید سفته برگه ای است که از سوی کارفرمای شما ارائه می گردد و در آن قید می شود که شما این سفته را به چه منظوری ارائه داده اید. همچنین مشخصات کامل سفته مانند شماره ، تاریخ و مبلغ سفته باید در این رسید عنوان گردد.

حکم خیانت در امانت در مورد سفته حسن انجام کار

سفته حسن انجام کار صرفا جهت ضمانت حسن انجام کار ارائه شده و قابلیت وصول ندارد. ماهیت سفته به عنوان سند پرداخت تعریف می شود اما با درج مندرجاتی می توان این ماهیت را تغییر داد و آن را صرفا به یک کاغذ غیرقابل وصول تبدیل نمود.

سفته ی شما به صورت امانت تا پایان قرارداد کار نزد کارفرما خواهد ماند و در نهایت باید به شما بازگردنده شود. در شرایطی که کارفرما این سفته را وصول کرده و وجه آن را از شما مطالبه نماید، خیانت در امانت محرز می باشد. ولی باید به این نکته توجه داشت که از جانب کارگر و کارمند قصور و خسارتی سرنزده باشد. زیرا در این صورت می توان از طریق ارائه ی مستندات و ادله ، مطالبه ی خسارت نمود و سفته را به اجرا گذاشت.

اما اگر بدون هیچ قصور و خلافی سفته ی شما به اجرا گذاشته شود با مجازات کیفری برای کارفرما همراه است.

در صورت عدم استرداد سفته و یا به اجرا گذاشتن آن توسط کارفرما با اثبات حسن انجام کار از طرف کارگر و یا کارمند ، کارفرما به جرم خیانت در امانت محکوم شده و یک تا سه سال حبس برای او در نظر گرفته می شود.

دریافت مشاوره حقوقی

امنیت شغلی برای طرفین قرارداد کار حیاتی و ضروریست. اما این امنیت شغلی زمانی مشروعیت پیدا می کند که در دایره ی قانون تعریف شود. ارائه ی سفته قانونا ضروری نیست و در جایی به آن اشاره نشده است. اما عرفا یکی از لوازم ضروری قرارداد کار و استخدام کارجویان به شمار می رود. در گذشته کارفرمایان برای ضمانت حسن انجام کار بیشتر از چک و ضامن استفاده می کردند. اما در سال های اخیر سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار مطرح شد.

حقوقدانان معتقدند سفته ای که بابت حسن انجام کار ارائه شده ارزش آنچنان بالایی ندارد و به اندازه ی سفته و چک ارزشمند نیست. با این حال نحوه ی پر کردن و مندرجات سفته بسیار مهم است . چرا که در ظاهر شما یک سفته در اختیار دارید که از نظر قانونی به عنوان سند پرداخت شناخته می شود. این شما هستید که بار معنایی و حقوقی آن را از پرداخت به ضمانت باید تغییر دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با وکیل پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

v

تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › مالی،اقتصاد و حسابداری


سفته بدون تاریخ


توضیح لینک توضیح لینک

 • 0 رای - 0 میانگین

heyvalaw
عضو عالی

در این مقاله به بررسی سفته بدون تاریخ می پردازیم .


اگرچه اغلب مردم برای انجام امور تجاری و داد و ستدهای خود از چک استفاده می کنند اما سفته نیز یک سند تجاری است که اگر اطلاعات کافی درباره آنها وجود داشته باشد می توان از آن بهره گرفت . برای این کار آگاهی از نحوه تکمیل سفته و هم چنین آشنایی با قانون سفته بسیار مهم است . یکی از موارد رایج درباره صدور سفته این است که اغلب درباره درج تاریخ روی سفته اطلاع لازم را ندارند و نمی دانند آیا می شود سفته را بدون تاریخ صادر کرد و سرنوشت یک سفته بدون تاریخ چیست . از این رو ما در این مقاله به بررسی صدور سفته بدون تاریخ و مطالبه سفته بدون تاریخ می پردازیم .


صدور سفته بدون تاریخ
کسانی اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ که سفته صادر می کنند از صدور آن اهداف مختلفی دارند که با توجه به آن باید به نحوه صدور و تکمیل اطلاعات سفته دقت کنند به این ترتیب درج تاریخ بر روی سفته اعم از تاریخ صدور و تاریخ پرداخت ، بسیار مهم است و درج و عدم درج هر کدام اثرات حقوقی خود را دارد . بنابراین صادر کنندگان سفته باید بدانند که امکان صدور سفته بدون تاریخ وجود دارد اما در صورت :
عدم درج تاریخ پرداخت بر روی سفته : سفته ویژگی تجاری بودن خود را از دست می دهد و دیگر از امتیازات یک سند تجاری برخوردار نیست و تبدیل به یک سند عادی می شود .
عدم درج تاریخ پرداخت بر روی سفته : دارنده سفته می تواند با درج تاریخ پرداخت ، هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه آن نماید .


مطالبه سفته بدون تاریخ
با توجه به آنچه گفته شد بعد از صدور سفته بدون تاریخ امکان دریافت وجه آن وجود دارد اما چون سفته بدون تاریخ دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند عادی به حساب می آید ، برای مطالبه آن دیگر امکان شکایت و ادعای بلامحل بودن وجود ندارد از این رو برای مطالبه سفته بدون تاریخ تنها می توان به طریق حقوقی اقدام کرد . راهی که در این موارد اغلب وکیلان به آن استناد می کنند این است که چون سفته بدون تاریخ به این معنی است که تاریخ پرداخت برای صادر کننده اهمیت نداشته است ، دارنده می تواند با درج تاریخ بر روی سفته اقدام به مطالبه وجه آن نماید . از این رو صدور سفته بدون تاریخ شاید برای صادر کنندگان نفع هم داشته باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سفته بدون تاریخ در کانال تلگرام چک و سفته عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سفته بدون تاریخ پاسخ دهند .
منبع : سفته بدون تاریخ

سفته ضمانت کاری یا حسن انجام کار در استخدام چیست؟

سؤالی که برای همه ایجاد شده این است که لزوم ارائه‌ی سفته حسن انجام کار به کارفرما برای استخدام چیست؟ آیا سفته برای استخدام برای ما تعهدات حقوقی ایجاد خواهد کرد؟ چگونه میزان ریسک اعطای سفته به کارفرما را کاهش دهیم؟ در این مطلب قصد داریم به بررسی بخش‌های مختلف سفته ضمانت کاری موضوع بپردازیم و امیدواریم تا انتهای آن، ابهامات موجود در زمینه سفته ضمانت حسن انجام کار را رفع کنیم؛ پس با ما برای آشنایی بیشتر با سفته استخدام همراه شوید.

سفته چیست؟

سفته یک سند تجاری است و کسی که آن را امضا می‌کند، به فرد مقابل تعهد می‌دهد که آن مبلغ را تحت شرایط خاص و در تاریخ خاص، به فرد مقابل اعطا کند یا به میزان مبلغ مشخص‌شده، برای فرد مقابل ایجاد سود کند.

هدف اصلی و واقعی سفته، بابت بدهی و یا پرداخت اقساط در زمان معین است که معمولا بین بدهکار و طلبکار تنظیم می‌شود. اما در حال حاضر اغلب کارفرماها در زمان استخدام افراد، از آن‌ها طلب سفته می‌کنند و البته کارجویان باید پیش از ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار، به‌دقت قوانین و ملزومات این مسئله را بررسی کرده و با درک کامل نسبت به انجام این کار، آن را امضا کنند. حال در ادامه بررسی قوانین سفته حسن انجام کار یا همان سفته برای استخدام را بررسی می‌کنیم.

سفته حسن انجام کار چیست؟

سفته ضمانت کاری

سفته ضمنت کاری، رایج‌ترین نحوه استفاده از سفته است و معمولا افراد در معامله‌های مختلف و به‌ازای پول نقد، از آن استفاده می‌کنند. احتمالا با توجه به این توضیحات، این سوال برای شما ایجاد شود که سفته حسن انجام کار چیست؟ در پاسخ باید بگوییم این نوع سفته را کارفرماها پیش از شروع کار و معمولا در زمان عقد قرارداد، اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ از نیروهای جدید اخذ می‌کنند و بر طبق آن، نیروهای کار تعهد می‌کنند که کار موجود در آن مجموعه را به بهترین شکل ممکن اجرا خواهند کرد. سفته ضمانت که با نام سفته حسن انجام کار نیز شناخته می‌شود، با سفته‌ای که برای پرداخت وجه نقد صادر خواهد شد، از لحاظ تکمیل سفته و درج اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ موارد مختلف بر روی آن، تفاوت دارد.

برای مثال در سفته ضمانت کاری هیچ تاریخی درج نخواهد شد و در بخش تاریخ سفته، عبارت «سفته بابت حسن انجام کار» نوشته می‌شود. در بخش نام گیرنده نیز باید نام شرکت یا نام فرد گیرنده، تعیین شود، زیرا در غیر این صورت سفته در وجه حامل بوده و هر کسی می‌تواند آن را نقد کند. سفته حسن انجام کار دارای چندین شرایط و جزئیات اختصاصی دیگر است که در بخش‌های بعد به بررسی دقیق‌تر آن خواهیم پرداخت. با این وجود، ممکن است این سوال مهم برای شما ایجاد شود که چک حسن انجام کار چیست و چه تفاوتی با سفته حسن انجام کار دارد؟ در بخش بعد، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

چک حسن انجام کار چیست؟

اغلب کارهای مهم مثل ساختن یک سازه و یا انجام یک کار مشخص، با نگرانی‌های مختلفی همراه است و این سوال مهم به وجود می‌آید که اگر فرد تعهد خود را انجام نداده یا به‌صورت ناقص کار را تحویل دهد، اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ چه راه‌حل‌هایی برای کارفرما وجود دارد و چگونه می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کرده یا خسارت خود را اخذ کند.

در این مواقع و برای چنین موقعیت‌هایی، باید یک شرط جبران خسارت تعیین شود که انجام این کار از 3 طریق مختلف هم‌چون ضمانت‌نامه بانکی، چک حسن انجام کار یا سفته ضمانت، قابل انجام خواهد بود.

در پاسخ به سوال «چک حسن انجام کار چیست؟» باید بگوییم که کارفرما از فرد مقابل، چکی را اخذ خواهد کرد که در صورت تخلف طرف دوم قرارداد و عدم ارائه کار به‌صورت تعیین شده، کارفرما می‌تواند چک را وصول کند و خسارت خود را از طریق آن دریافت نماید. این نوع چک همانند سفته حسن انجام کار، بدون تاریخ بوده و البته باید بدانید که صدور چک تضمینی در قانون جدید ممنوع شده است. هرچند ناگفته نماند که این نوع چک همیشه قابل مطالبه و وصول خواهد بود، ولی از آن‌جایی که تاریخ بر روی آن درج نمی‌شود، جنبه کیفری نیز ندارد.

قانون موجود راجع به سفته ضمانت کاری

قانون موجود راجع به سفته ضمانت کاری

مهم‌ترین نکته موجود این است که قانون در رابطه با ارائه سفته ضمانت کاری، هیچ واکنشی ندارد و کاملا ساکت است. احتمالا باید این سکوت قانونی را درمورد سفته برای استخدام رضایت تقریبی بدانیم و نمی‌توانیم ارائه سفته حسن انجام کار را در زمان امضای قرارداد را غیرقانونی بنامیم.

از سوی دیگر باید پیش از ارائه و امضای سفته ضمانت کاری، به یک نکته مهم درباره سفته استخدام پاسخ دهید: آیا ارائه سفته برای استخدام به کارفرما و مجموعه جدید منطقی است؟ این مسئله کاملا شخصی و نسبی بوده و نمی‌توانیم حکم کلی راجع به آن صادر کنیم. ممکن است در یک مجموعه با گران‌ترین ابزار ممکن سروکار داشته باشید یا هر گونه سهل‌انگاری شما، ضررهای هنگفت و غیر قابل جبران ایجاد ‌کند. شاید بتوان اعطای سفته حسن انجام کار را در این شرایط منطقی در نظر گرفت، اما برای شرکت‌های شخصی، کوچک و بدون داشتن فناوری و تجهیزات خاص، ارائه آن با مبالغ بسیار بالا چندان منطقی به‌نظر نخواهد رسید.

همچنین توجه کنید که مبلغ سفته حسن انجام کار با درآمد سالانه مجموعه و پایه حقوق شما متناسب باشد. امضای سفته ضمانت کاری ۱۰۰ میلیون تومانی برای مجموعه‌ای با درآمد نهایتا یک میلیاردی، نه تنها منطقی نیست بلکه ممکن است امضای این سفته برای استخدام باعث ایجاد سودجویی شود. در ادامه به بررسی نکات مهم سفته استخدام خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.