افزایش سرمایه از محل سود انباشته


قوانین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه اصلی عبارتند از- سرمایه پرداخت شده؛ اندوخته قانونی؛ سایر اندوخته‌ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری)؛ صرف سهام؛ سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسر می‌گردد) است. در واقع به سه طریق این افزایش سرمایه عملیاتی می‌شود، از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه، از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم، از محل صرف سهام این افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.

زمانی که شرکتی از محل سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهد، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نیست و از محل سود‌های انباشته شده در دوره‌های قبل سرمایه افزایش می‌یابد

در این روش سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می‌کند. پس از افزایش سرمایه برآورد قیمت جدید سهام را می‌توان به صورت زیر انجام داد:

در روش آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت 1000 ریال به ارزش اسمی سهم، برای هر حق تقدم به سهامداران می‌فروشد. در این حالت شرکت یا سود انباشته کافی ندارد یا تصمیم استفاده از سود انباشته را برای افزایش سرمایه ندارد. هیات‌مدیره شرکت با تصویب مجمع فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش سرمایه خود را انجام دهد. و پس از افزایش سرمایه شرکت سهام جدیدی به نام حق تقدم منتشر می‌کند روش محاسبه قیمت حق تقدم به روش زیر صورت می‌گیرد.

در روش، سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد.

برای روشن‌تر شدن موضوع محاسبه سهام جدید، می‌توان در قالب یک مثال گفت که چنانچه قیمت سهم شرکتی 30هزار ریال باشد و 200درصد افزایش سرمایه دهد. قیمت جدید به روش‌های

الف) از محل سود انباشته

ب) از محل آورده نقدی یا مطالبات

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

یکی از روش‌های افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست زیرا به دلیل تورم در سال‌های متوالی قیمت دارایی‌ها افزایش یافته و شرکت‌ها این افزایش را در ترازنامه خود منظور می‌کنند قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده می‌شود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است. در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد.

در ثبت حسابداری، برای افزایش سرمایه از این محل می‌توان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) به عنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی به هزینه منظور می‌شود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد.

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی سال 1391) در خصوص شرایط معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جلسه مورخ 23/07/1391 هیات وزیران به تصویب رسیده است.

در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود به عنوان یک نحوه عمل جایگزین، مجاز است. در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر 3 الی 5 سال می‌بایست تکرار شود. اما با توجه به اینکه انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه‌های قابل توجه بوده و مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود نیز مشمول مالیات است لذا شرکت‌ها تمایلی به انجام آن ندارند.

افزایش سرمایه ، افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، افزایش سرمایه چیست ، افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه

سرمایه به عنوان موتور یک شرکت عمل می کند و شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت های خود را گسترش داده، خدمات بهتری ارائه دهند و سود بیشتری کسب نمایند، اقدام به افزایش سرمایه می کنند.

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

هنگام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باید فهرست کاملی از بستانکاران که مطالبات حال شده آن ها به سهام تبدیل شده است تهیه شود و مدارک و اسناد تصفیه این مطالبات به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

بهترین نوع افزایش سرمایه

نمی توان بهترین نوع افزایش سرمایه را مشخص نمود بلکه هر سرمایه گذار باید با بررسی دلایل و همه جوانب افزایش سرمایه، به مثبت بودن یا منفی بودن اثرات آن بر قیمت سهام پی ببرد.

روش های افزایش سرمایه

روش های افزایش سرمایه

روش های افزایش سرمایه به چهار دسته تقسیم بندی می شود:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

۳- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

۴- افزایش سرمایه به روش صرف سهام

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

برای افزایش سرمایه شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود. در این مجمع به هیئت مدیره اختیار داده می شود که ظرف مدت حداکثر پنج سال نسبت به بالا بردن سرمایه شرکت به میزان تصویب شده اقدام نماید.

مراحل افزایش سرمایه

در شرکت های سهامی خاص یکی از مراحل افزایش سرمایه به این صورت است که پس از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده و تصویب آن، آگهی مربوطه باید در روزنامه کثیر الانتشار که شرکت آگهی های خود را در آن منتشر می کند چاپ شود تا دیگر سهامداران از این تصمیم مطلع گردند.

مراحل افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از آورده نقدی

سهامداران فعلی شرکت، اولویت در حق استفاده و حضور در افزایش سرمایه از آورده نقدی را دارند. از این رو حق تقدم سهام جدید ابتدا برای آن ها فراهم می شود.

روشهای افزایش سرمایه

روشهای افزایش سهام بسیار است اما دو روش اصلی برای افزایش سرمایه یک شرکت طبق قانون تجارت، بالا بردن مبلغ اسمی سهام و دیگری صدور سهام جدید است.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شرکت ها طبق قانون تجارت وظیفه دارند هر سال بخشی از سود شرکت را نزد خود نگه دارند. این سود در صورت های مالی تحت عنوان سود انباشته ثبت می شود. هنگامی که سود انباشته به میزان قابل توجهی می رسد، شرکت می تواند افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته باشد و فعالیت خود را توسعه دهد.

اظهارنامه افزایش سرمایه

در انتهای مجمع عمومی فوق العاده که برای افزایش سرمایه شرکت تشکیل شده است باید اظهارنامه افزایش سرمایه تنظیم و توسط سهامداران و اعضای هیئت مدیره امضا شود. این اظهارنامه به همراه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

صورتجلسه افزایش سرمایه

صورتجلسه افزایش سرمایه

در مجمع عمومی فوق العاده که برای افزایش سرمایه تشکیل شده است صورتجلسه افزایش سرمایه تنظیم می شود و به امضای هیات رئیسه مجمع می رسد. سپس باید ظرف حداکثر یک ماه، صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.

ثبت افزایش سرمایه

برخی از مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه عبارتست از:

  • اظهارنامه افزایش سرمایه
  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه
  • آگهی روزنامه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه چیست

افزایش سرمایه چیست

در پاسخ به این سوال که افزایش سرمایه چیست می توانیم بگوییم یکی از روش های تامین مالی شرکت ها می باشد. شرکت ها برای ماندن در کورس رقابت و توسعه فعالیت های خود، اقدام به افزایش سرمایه می کنند. همچنین گاهی اوقات افزایش سرمایه برای بهبود و اصلاح ساختار مالی یک شرکت انجام می گیرد.

ثبت حسابداری افزایش سرمایه

باید در هنگام ثبت حسابداری افزایش سرمایه به این نکته توجه داشت که ما به التفاوت سود و برداشت در پایان دوره مالی روی جمع میزان سرمایه اولیه و افزایش سرمایه تاثیر می گذارد.

راه های افزایش سرمایه

راه های افزایش سرمایه شرکت ها در ایران متعدد است که از محل آورده نقدی سهامداران، عرضه سهام جدید و از محل سود انباشته و … می باشد.

سرمایه شرکت

می توان گفت سرمایه شرکت از حاصل تفریق بدهی های شرکت از کل دارایی های آن بدست می آید.

افزایش سرمایه یعنی چه

اگر می خواهید بدانید افزایش سرمایه یعنی چه باید بگوییم هنگامی که یک شرکت برای گسترش فعالیت های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد به پیشنهاد هیئت مدیره، افزایش سرمایه در مجمع بررسی شده و در صورت تصویب، اجرایی می شود.

افزایش سرمایه از محل مطالبات

محل تامین افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی و مطالبات سهامداران است و هدف از اجرای آن تسویه و بازپرداخت مطالبات سهامداران از سود سهام سال های گذشته و کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت

اگر به دنبال اطلاعات دقیق درباره مراحل افزایش سرمایه شرکت هستید بهتر است با افراد و موسساتی که در این زمینه تجربه کافی دارند مشورت نمایید.

آگهی افزایش سرمایه

پس از اینکه افزایش سرمایه به تصویب مجمع رسید، هیئت مدیره موظف است بلافاصله نسبت به انتشار آگهی افزایش سرمایه اقدام نماید.

افزایش سرمایه از آورده نقدی

افزایش سرمایه از آورده نقدی

هنگامی که سود انباشته شرکت مناسب نیست یا اینکه تصمیم دارد منابع مالی جدیدی به شرکت تزریق نماید، اقدام به افزایش سرمایه از آورده نقدی می نماید. این نوع افزایش سرمایه نیاز به تامین منابع از سوی سهامداران شرکت دارد.

افزایش سرمایه شرکت ها

مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت ها می تواند کلیات افزایش سرمایه را تصویب نماید و به نتیجه رساندن آن را بر عهده هیئت مدیره بگذارد یا اینکه اختیار افزایش سرمایه تا میزان مشخصی را به هیئت مدیره واگذار نماید.

نحوه افزایش سرمایه

نحوه افزایش سرمایه در شرکت های مختلف، متفاوت است. افزایش سرمایه می تواند از آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و … تامین گردد.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه

برای دریافت نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه می توانید به وبسایت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعه نمایید.

مالیات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود برابر با نیم در هزار سهم الشرکه می باشد. این مالیات در گذشته به میزان دو در هزار بود که در سال ۹۴ به نیم در هزار کاهش یافت.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص از دو روش بالا بردن مبلغ اسمی سهام یا صدور سهام جدید امکان پذیر است و تا وقتی سرمایه قبلی شرکت به طور کامل تادیه نشده باشد، نمی توان افزایش سرمایه انجام داد.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان پذیر می باشد. این نوع افزایش سرمایه هم به صورت نقدی و هم در قالب آورده غیر نقدی انجام می پذیرد.

دلایل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

از دلایل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می توان به ضرورت توسعه و پیشرفت، وجود سودهای انباشته زیاد، ورود افراد جدید در بین سهامداران و … اشاره نمود.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

یکی از مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به این ترتیب است که هیئت مدیره پیشنهاد آن را به وسیله یک گزارش به مجمع عمومی فوق العاده ارائه می دهد. در این گزارش باید امور در جریان شرکت از ابتدای سال مالی تشریح گردد و لزوم افزایش سرمایه با دلایل کافی توجیه شده باشد.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

برای دریافت نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آدرس sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

افزایش سرمایه ۸۰.۸۸ درصدی از محل سود انباشته و تقسیم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود نقدی/۱۷۰ تومان به‌ازای هر سهم در مجمع فولاد مبارکه اصفهان

افزایش سرمایه ۸۰.۸۸ درصدی از محل سود انباشته و تقسیم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود نقدی(۱۷۰ تومان به‌ازای هر سهم) در مجمع فولاد مبارکه اصفهان محقق شد.

افزایش سرمایه ۸۰.۸۸ درصدی از محل سود انباشته و تقسیم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود نقدی/۱۷۰ تومان به‌ازای هر سهم در مجمع فولاد مبارکه اصفهان

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد مبارکه روز سه‌شنبه ۱۱ مردادماه سال جاری با حضور امیر خرمی‌شاد(به نمایندگی از سازمان ایمیدرو)، به‌عنوان رئیس مجمع، سعید محمدی(به نمایندگی از شرکت توسعه رفاه)، طهمورث جوانبخت(به نمایندگی از سهام عدالت) به‌عنوان ناظران، نماینده سازمان بورس و حسابرس شرکت و مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد مبارکه برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، به‌صورت حضوری و آنلاین با حضور ۷۴.۷ درصد از سهام‌داران برگزار و با اکثریت آرای سهام‌داران، صورت‌های مالی این شرکت، به‌عنوان دومین شرکت بورسی کشور از نظر ارزش بازار تصویب شد و تخصیص ۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم شرکت فولاد مبارکه مورد موافقت مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گرفت؛ همچنین طی مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۳۰۰ به ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان(معادل ۸۰.۸۸ درصد) از محل سود انباشته افزایش یافت؛ این افزایش سرمایه به‌منظور احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی، خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر صورت گرفته است؛ همچنین افزایش سرمایه از محل سود انباشته اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس در اساسنامه شرکت اعمال گردید.

تعریف ۱۸۶ هزار میلیارد تومان پروژه در فولاد مبارکه

محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ابتدای این مجمع ضمن خیرمقدم به سهام‌داران اظهار کرد: کارکنان و جهادگران بلنـدهـمّـت گـروه فولاد مبارکه در ۳ ماهه نخست سالی که از سوی رهبر معظـم انقلاب اسلامی، بـه عنـوان سـال « تولیـد، دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» مزیّن گردید، توانستند به رکوردهای متعدد روزانه و ماهیانه دست یابند.

وی با بیان این که ثبت ۲۷ رکورد به تنهایی گذر از یک حد نصـاب و رویه معمـول بـوده و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان پروژه برای فولاد مبارکه طی سه سال آینده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: عـلاوه بـر ایـن، در پی کسب ایـن موفقیّت‌ها در اولین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای کشور نیـز بـه عنـوان شـرکت برتر از لحاظ ارزش در بورس کالا انتخـاب شـد.

آغاز عملیات احداث ۵ پروژه بزرگ بـا سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه در سال گذشـتـه بـه عنـوان یکی از شرکت‌های بزرگ کارگروه پیشرانان پیشرفت ایــران اسلامی بـرای مشارکت در بزرگتریـن ســرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ اقتصـاد ایـران، عملیـات احـداث ۵ پروژه بزرگ بـا سـرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی را آغاز کرد و در همین راستا در سـال جـاری نیز با امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، راه‌آهـن جمهوری اسلامی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در مسیر تحقـق ایـن طرح‌هــا گام نهـاد و با پیگیری اهـداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت کشور، همـه تـوان و تلاش خود را جهت افزایش تولید به کار گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشد خود و تأمیـن نیـاز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت و صنایع استراتژیک ازجمله خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پیشران اقتصـاد غیر نفتـی کشـور باشـد.

وی خاطرنشان کرد: آمار و ارقـام بـه روشـنـی گـواه این مدعاست که شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱، با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیـق و با بهره‌برداری از پروژه‌هـای متعـدد ازجمله با قوّت هرچه بیشتر عـزم خود را جزم نمـوده تا علی‌رغم همه محدودیت‌ها، اسمز معکوس ثانویه (RO2) و راه‌اندازی واحـد گاززدایی و کربن‌زدایی، ضمـن کاهش مصرف آب، امکان تولید فولادهـای الکتریکی را فراهـم کنـد کـه ایـن امـر نشان‌دهنده توانایی بالا برای رقابت تنگاتنگ با فولادسازان برتـر جـهـان اسـت. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ برای پاسخگویی بهتـر بـه نیـاز بـازار داخـل ۸ محصول جدید توسط فولاد مبارکه طراحی و تولید گردید.

حمایت‌ همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان

طیب‌نیا تأکید کرد: بومی‌سازی بیش از ۱۰۰ هـزار قطعـه و تجهیـز طی سالیان گذشـته با حمایت‌های همه‌جانبـه از شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری شرکت‌های سازنده داخلی تنها گوشه‌ای از دستاوردهای فولاد مبارکه برای خودکفایی حداکثری صنعت فولاد کشور است که علی‌رغـم وجـود مشکلات، با مدیریت بهینه منابع موجـود و جدیّت کارکنان در بخش‌های مختلـف تـداوم می‌یابـد تمامی مایه مباهـات اسـت کـه در کنـار ایـن دستاوردها فولاد مبارکـه بـه عنـوان شهروندی مسئولیت‌پذیر و در راستای عمـل بـه مسئولیت‌های اجتماعی خـود از ابتـدای همه‌گیـری ویروس کرونا در سطح کشور در کنار کادر درمـان و مـردم شریف ایـران بـوده اسـت و بـا تأمیـن بیـش از ۲۵ هـزار و ۷۰۰ تن اکسیژن مـورد نیـاز مراکز درمانی کشور، از هیچ تلاشـی بـرای کمک به خدمت‌گزاران ایـن عـرصـه کوتاهـی ننـمـوده است.

وی با بیان این که در فروردین‌ماه امسال ۳۰ رکورد تولید روزانه در فولاد مبارکه ثبت شده که در نوع خود بی‌سابقه است، ادامه داد: از آن‌جایی که ایـن شـرکت، عمـل بـه مسئولیت‌های اجتماعی را یکی از رسالتهای اصلی خود می‌دانـد، بـا فـراهـم کـردن زمینه اشتغال پایـدار بـرای ۳۵۰ هـزار نفـر بـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنیـن بـا حمایت حداکثری از مراکز دانش‌بنیان در رونق اقتصادی و تزریق امیـد بـه جامعـه بـا فاصلـه معـنـى داری نسبت به سایر شرکت‌های داخلـی ایفای نقـش نموده اسـت.

تولید تختال الکتریکی گامی در جهت تحقق تولید محصولات جدید

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان این که در راستای تحقق تولید محصولات جدید، تختال الکتریکی در سال جاری تولید شد که محصول نهایی آن به بازار عرضه خواهد شد ، گفت: با افتخـار تـمـام خـدمـت سهامداران و شرکای کسب و کار عـرض می‌کنیم که فولاد مبارکـه همـواره در تلاش است که امانت‌دار واقعی سرمایه آن‌هـا باشـد؛ از حمایت‌هـا و پشتیبانی‌های شما عزیـزان کـه همـواره ایـن مـولـود افتخارآفرین انقلاب اسلامی را در مسیر تعالی یاری نموده‌اید، قدردانی نموده و امیدواریم در ادامـه ایـن مسـیر پرافتخـار بـرای شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی و ارزش‌آفرینی برای سهامداران، ذینفعان، جامعه و صنعت کشور گام‌های مؤثرتری برداریم.

وی با بیان این که درآمد فولاد مبارکه از فروش داخلی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده و ۳۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به صادرات این شرکت بوده که در این زمینه به ترتیب شاهد افزایش ۷۸ و ۶۶ درصدی فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بوده‌ایم.

تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن فولاد خام

طیب‌نیا تصریح کرد: گروه فولاد مبارکه با تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن فولاد خام بیش از ۴۳.۱۱ درصد از بازار فولادسازان بزرگ کشور را در دست دارد و میزان تولید محصولات سرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به میزان ۱۱ هزار تن افزایش یافت.

وی با اشاره به رکورد تولید سالیانه در خطوط اصلی تولید این شرکت در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، در این شرکت با همراهی و همکاری تمامی کارکنان شرکت توانستیم به رکوردهای جدیدی دست یابیم؛ به‌طوری‌که رکورد ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن تختال، رکورد ۴ میلیون و ۱۷ هزار تن گندله، رکورد ۶ میلیون و ۱۵۴ هزار تن کلاف گرم و رکورد یک میلیون و ۶۰۲ هزار تن کلاف سرد ثبت شده است.

عملکرد درخشان طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و سرمایه‌ای شرکت فولاد مبارکه

وی در ادامه به عملکرد فروش پرداخت و توضیح داد: میزان افزایش فروش محصولات گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن در محصولات گرم ۴ درصد، در محصولات سرد، ۱۰ درصد و در محصولات پوشش‌دار، ۵ درصد افزایش یافت که در نهایت توانستیم به عدد فروش ۹ میلیون و ۳۱۸ هزار تن برسیم که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد یافته است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به عملکرد طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و سرمایه‌ای شرکت فولاد مبارکه هم اشاره کرد و افزود: پروژه احداث خط تولید نورد گرم ۲ به‌منظور کسب سودآوری پایدار از طریق تکمیل سبد محصولات کیفی با ظرفیت تولید ۴.۲ میلیون تن کلاف گرم شامل گریدهای مختلف در ابعاد متفاوت در دستور کار است؛ احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا به ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات، افزودن ۵۰ دستگاه لوکوموتیو به ناوگان حمل‌ونقل ریلی گروه فولاد مبارکه، اجرای پروژه‌های آهن‌سازی، فولادسازی، انرژی و سیالات، طرح توسعه سنگان، طرح‌های جنبی و پشتیبانی، پروژه‌های نورد گرم، نورد سرد، فولاد سبا و فولاد سفیددشت ازجمله طرح‌های توسعه‌ای است که در گروه فولاد مبارکه برنامه‌ریزی‌شده است.

احداث نیروگاه برای کاهش ضررهای احتمالی

وی بیان کرد: مطالعات و ارزیابی‌های اولیه در خصوص احداث پروژه احداث واحد اسیدشویی و نورد سرد در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال انجام‌شده و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد؛ با اعمال محدودیت‌های تخصیص برق به صنایع، بخش عمده‌ای از فولادسازان متضرر شدند. از این‌رو، به‌منظور کاهش ضررهای احتمالی، برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی در حال انجام است.

طیب‌نیا به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت فولاد مبارکه در حوزه معدن به‌منظور تأمین پایدار اشاره کرد و گفت: همواره تأمین مواد معدنی پایدار یکی از چالش‌های اساسی این شرکت است و شرکت فولاد مبارکه در ارزیابی و اکتشاف محدوده‌های معدنی و توسعه معدن به‌منظور تأمین پایدار با ارزیابی و اکتشاف محدوده‌های معدنی و تأمین و فرآوری سنگ‌آهن اقدامات ارزشمندی را محقق کرده است.

فولاد مبارکه پیشتاز سودآوری شرکت‌های بورسی کشور

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در سهام شرکت‌های بورسی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل معادل ۷۱ درصد رشد داشته است. رشد بهای تمام‌شده پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سهام می‌باشد؛ به علاوه در سال ۱۴۰۰ با وجود شرایط حاکم بر بازار سرمایه مجموع ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی نسبت به سال قبل از آن به میزان ۹ درصد افزایش داشته است؛ ارزش روز شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ برابر بهای تمام‌شده آن‌هاست.

طیب‌نیا حاشیه سودآوری خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ را ۵۸ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به بهبود تقاضای داخلی محصولات و افزایش قیمت‌های جهانی فولاد در سال ۱۴۰۰ و افزایش فروش شرکت در درآمد شرکت از رشد ۸۸ درصدی برخوردار بود و به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش هزینه‌ها، نهایتاً نسبت‌های سودآوری از رشد چشم‌گیری نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بوده‌اند. همچنین مقایسه این نسبت‌ها با سایر رقبا حاکی از بالاتر بودن این نسبت‌های سودآوری به طور قابل ملاحظه نسبت به رقبا بوده است.

افزایش سرمایه با همراهی سهام‌داران شرکت فولاد مبارکه محقق شد

امیر خرمی‌شاد رئیس مجمع نیز در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد شرکت فولاد مبارکه در سال مالی ۱۴۰۰ اظهار کرد: از دو سال گذشته وعده افزایش سهام فولاد مبارکه را در بورس داشتیم که این امر به دلایلی محقق نشد اما امروز این افزایش سرمایه با همراهی سهام‌داران شرکت فولاد مبارکه محقق شد.

وی افزود: سهامداران در شرکت نمایندگانی دارند که به راحتی می‌توانند با هیأت‌مدیره ارتباط داشته باشد و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند، ما در مجامع نیز بنا را بر این داریم که سهامداران صحبت کنند و این مطالب باید بر اساس آئین‌نامه باشد.

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت با اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.

تقسیم ۱۷۰۰ ریال سود به ازای هر سهم فولاد مبارکه

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه با رای حداکثری سهامداران، صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه به عنوان دومین افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت بورسی کشور از نظر ارزش بازار تصویب شد و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان(۱۷۰ تومان به ازای هر سهم) تقسیم گردید.

تصویب افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی بیمه تجارت نو از محل سود انباشته؛ “بنو ” ۶۰۰ میلیارد تومانی می شود

تجارت نو

مدیر عامل بیمه تجارت نو در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت در سال جاری گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام خواهد گرفت، عملکرد مطلوب بیمه تجارت نو در سال گذشته ۳۶۲ میلیارد تومان سود خالص حاصل کرد که پس از تقسیم حداقل ۱۰ درصد از آن بین سهامداران مطابق قانون تجارت، منابع لازم برای افزایش سرمایه در اختیار شرکت قرار می گیرد و سرمایه شرکت به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارت نو با حضور ٨۵/۴ سهامداران این شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارت نو ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را تصویب کرد بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰میلیارد تومان افزایش یافت.

نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو در مجمع این شرکت در گزارشی به سهامداران ، تولید حق بیمه در سال ۹۹ را بالغ بر۱۱۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تولید حق بیمه با در نظر گرفتن الگوی اصلاح ساختار پورتفوی بیمه ای، بیش از ۹۰درصد رشد داشته است در حالی که متوسط رشد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال گذشته ۳۷ درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر سود خالص شرکت با رشد ۱۸۲ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل از رقم ۱۲۹میلیارد تومان به ۳۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

نوراللهی با اشاره به پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان در سال ۹۹، اظهار داشت: میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد برآوردشده که این نسبت در شرکت ۴۰ درصد است و همچنین متوسط ضریب خسارت صنعت بیمه ۷۷ درصد اعلام شده و این نسبت برای شرکت ۵۶ درصد می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب و مدیریت صحیح ریسک است.

مدیرعامل بیمه تجارت نو با اشاره به سهم ۱.۳۶ درصد بیمه تجارت نو از کل بازار بیمه اظهار امیدواری کرد ، و افزود: سهم بازار شرکت درسال ۹۷، ۰.۳ درصد و در سال ۹۸ ، یک درصد بوده و علیرغم شرایط سخت حاکم بر بازار به دلیل شیوع بیماری کرونا، سهم بازار “بنو” در حال افزایش است و این روند رو به رشد سهم بیمه تجارت نو از صنعت بیمه کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از پیش ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو اذعان داشت: شرکت با حاشیه سود ۳۸ درصدی، از میانگین ۳۱ درصدی صنعت بیمه پیشی گرفته است که این موفقیت حاصل مدیریت و عملکرد بهینه شرکت در هر دو بخش بیمه گری و سرمایه گذاری است. همچنین نسبتهای بازدهی دارایی ROA و بازدهی حقوق مالکانه سهام ROE شرکت های بیمه ۱۱ و ۴۸ درصد است و ROA و ROE شرکت معادل ۲۳ و ۵۶ درصد بوده که بالاتر از میانگین صنعت می باشد.

نوراللهی، فولاد خوزستان، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بورس، دانشگاه تربیت مدرس، وزارت علوم و سازمان زمین شناسی از بیمه گذاران بزرگ این شرکت برشمرد و گفت: در سال گذشته سرمایه شرکت از ۱۵۷ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه افزایش یافت و در سال جاری با حمایت سهامداران این سرمایه یه ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

او تاکید کرد: افزایش سرمایه سبب اتفاقات بسیار مثبتی در شرکت خواهد شد از جمله تقویت بنیه مالی شرکت، کسب مجوز قبولی اتکایی و علاوه بر ارتقای ظرفیت نگهداری، می تواند نسبت توانگری مالی خود رانیز ارتقا داده هر چند که بر اساس طبقه بندی بیمه مرکزی، شرکت در سطح «یک» توانگری و شرایط «مطلوب» قرار دارد ، آماده پذیرش ریسک های بزرگ باشد.

مدیر عامل بیمه تجارت نو در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت در سال جاری توضیح داد: افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام خواهد گرفت ، عملکرد مطلوب بیمه تجارت نو در سال گذشته ۳۶۲ میلیارد تومان سود خالص حاصل کرد که پس از تقسیم حداقل ۱۰ درصد از آن بین سهامداران مطابق قانون تجارت، منابع لازم برای افزایش سرمایه در اختیار شرکت قرار می گیرد و سرمایه شرکت به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

او در خصوص مطالبات شرکت متبوعش گفت: رشد مطالبات با توجه به رشد۹۰ درصدی حق بیمه تولیدی که بالاترین رشد را در صنعت بیمه افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته طبیعی است. البته بیمه تجارت نو تمام تلاش خود را خواهد که مطالبات به حداقل برساند البته با در نظر گرفتن شعار سال یعنی مانع زدایی ها و پشتیبانی ها و رعایت حال بیمه گذاران در شرایط سخت اقتصادی .

به گفته نوراللهی، حفظ سطح توانگری مالی جهت افزایش توان رقابتی شرکت در بازار های پر رقابت بیمه ، اخذ مجوز قبولی اتکایی با توجه به افزایش سرمایه و افزایش ظرفیت نگهداری ،ارائه محصولات جدید بیمه ای و اجرای أصول بازیابی بیمه برای کسب سهم مناسب از بازار کم ریسک بیمه ای و با جلب ریسک های مدیریت شده، استفاده از بستر های مجازی و امکانات نرم افزاری برای فروش محصولات بیمه ای از طریق تلفن همراه و ارایه خدمات از این بستر، ترکیب محصولات بیمه ای پرتقاضا، محصولات بیمه ای جدید و ناشناخته بازار به منظور توسعه فروش نوین در قالب بسته های بیمه ای به گروه های خاص ،توسعه نفوذ فرهنگ بیمه و برند سازی بالأخص در سطح جامعه هدف از طریق تبلیغات، توجه و بهبود فرآیند های توسعه و نگهداشت منابع انسانی و ارتقا جایگاه بهروری نیروی انسانی از جمله موارد مورد نظر بیمه تجارت نو در سال ۱۴۰۰ است

مدیر عامل بیمه تجارت نو در پایان ضمن قدردانی از موافقت سهامداران برای اختصاص سود این شرکت برای افزایش سرمایه گفت: صورت های مالی این شرکت در سال ۹۹ یکی از بهترین و شفاف ترین صورت مالی این شرکت و همچنین سایر شرکت های بیمه ای است به طوری که بجز یک بند حسابرسی که مبتلابه همه شرکت های بیمه ای است فاقد بند حسابرسی است و همچنین سود مطلوبی عاید شرکت شد که با بینش وسیع سهامداران این سود در اختیار افزایش سرمایه شرکت قرار گرفت که این دو موضوع را می توان مهمترین شاخصه های مجمع امسال شرکت بیمه تجارت نو دانست.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

آکادمی بورس حامد کامرانی

فرمول افزایش سرمایه از سود انباشته

فرمول افزایش سرمایه از سود انباشته

[vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI0NTY5OTU3NzklMjIlM0UlM0NzY3JpcHQlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyRkphdmFTY3JpcHQlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5hcGFyYXQuY29tJTJGZW1iZWQlMkZzb0pWNyUzRmRhdGElNUJybmRkaXYlNUQlM0Q0NTY5OTU3NzklMjZkYXRhJTVCcmVzcG9uc2l2ZSU1RCUzRHllcyUyNiUyNnJlY29tJTNEbm9uZSUyMiUzRSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه اگر شما جزو کسانی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید حتما متوجه شده اید که حرفه ای های این بازار…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.