درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال


کسب درآمد از اینترنت درخواب صحت دارد. اما با خوابیدن به دست نمی‌آید!

شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری

معرفی شاخص های اندازه گیری و روش های تهیه آن ها موضوع این صفحه می باشد. قبل از مطالعه مطالب، ویدئوی زیر را ملاحظه نمایید که بخشی از بسته آموزشی مفاهیم پایه تحلیل آماری می باشد. برای دریافت آموزشهای ویدئویی SPSS به محصولات و بسته آموزشی spss در وب سایت دیگر این شرکت آماری مراجعه نمایید.

0- فیلم تشریح مقیاس های اندازه گیری (سطوح سنجش) متغیرها

در ویدئوی زیر با انواع مقیاس های اندازه گیری آشنا خواهید شد:

شرح مقیاس های اندازه گیری یا سطوح سنجش

1- مقیاس اندازه گیری چیست؟

آنچه در هر مطالعه مورد توجه قرار می گیرد، اندازه گیری ویژگی ها یا صفات اشخاص و اشیا است بوسیله اعداد یا نمرات نسبت داده شده.

مثلا وقتی برای سنجش نگرش مردم نسبت به مجموعه های تلویزیونی از پرسشنامه استفاده می کنیم، برای تعیین نمره ی هر شخص عدد یا اعدادی را در نظر می گیریم. بسته به اینکه چه چیزی و چگونه اندازه گیری می نماییم اعدا د به دست آمده ویژگی های متفاوتی خواهند داشت.این ویژگیهای متفاوت اعداد را مقیاس های اندازه گیری می نمامیم.

2- انواع مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری را در چهار سطح می توان اندازه گیری کرد:

2-1- مقیاس اسمی

اندازه گیری اسمی مستلزم جای دادن اشیا یا افراد در طبقاتی است که از نظر کیفی با هم متفاوت هستند.

یک مثال ساده در این مورد متغیر جنسیت است. در سطح اندازه گیری اسمی استفاده از اعداد تنها به منظور مشخص کردن طبقات می باشد و هیچ رابطه ای که با اعمال ریاضی مطابقت کند بین آن ها وجود ندارد. اعداد به کار رفته در یک مقیاس اسمی معرف مقدار مطلق یا نسبی هیچ ویژگی نیستند.

2-2- مقیاس ترتیبی

مقیاس های ترتیبی برای ما امکان رتبه بندی ترتیب سطوح متغیر مورد بررسی را فراهم می آورد.

برای مثال چهارویژگی داشتن روابط عمومی قوی، تجربه کافی، تحصیلات مرتبط و کارکردن به صورت مستقل، را در نظر می گیریم و از پاسخگویان می خواهیم این صفات را برحسب درجه اهمیت آن ها از 1 تا 5 رتبه بندی کنند. به این ترتیب تفاوت ارجحیت هر مقوله از دید پاسخگو تعین می شود.

با این حال یکی از مشکلات مقیاس ترتیبی آن است که هرچند محقق می تواند تفاوت های مورد نظر را برحسب بزرگتر- کوچکتر بودن، بهتر-بدتر بودن و غیره رتبه کند ولی قادر نیست فاصله ی این تفاوت ها را بدست آورد. به عبارت دیگر مقادیر حاصل در مقیاس ترتیبی فاقد معنای کمی و عددی هستند. علت این امر آن است که در مقیاس ترتیبی هیچ مبدأی وجود ندارد تا ارزش ها نسبت به آن سنجیده شوند.

2-3- مقیاس فاصله ای

ویژگی عمده ی مقیاس فاصله ای آن است که به ارزش های آن نمره های عددی تعلق می گیرد. این مقیاس علاوه بر آن که اطلاعات مربوط به مقیاس های طبقه ای و ترتیبی را در بر دارد، اطلاعات اضافی در مورد تفاوت ها به دست می دهد.

برای مثال دو دمای 30 و 40 درجه در نظر بگیرید. این دو دما با یکدیگر تفاوت دارند، دمای 40 بیشتر از 30 است و همچنین دقیقا 10 درجه تفاوت وجود دارد. به این ترتیب در این مقیاس می توان روشهای آماری مختلف مانند محاسبه میانگین، واریانس، همبستگی و.. را انجام داد.

لازم به ذکر است که این مقیاس از نقطه ی صفر مطلق شروع نمی شود ولی می توان برای آن صفر قراردادی برگزید. به طور مثال اگر سه نفر در یک آزمون روانشناسی نمرات 30 و 15گرفته باشند نمی توان گفت نمره 30 معرف دو برابر بودن دانش فرد نسبت به فرد با نمره 15 است.

2-4- مقیاس نسبتی

این مقیاس نه تنها دارای تمام ویژگی های مقیاس های ذکر شده است بلکه دارای مبدأ مطلق یا صفر حقیقی نیز می باشد و بنابراین امکان محاسبه نسبت های مختلف از لحاظ صفت مورد نظر در این مقیاس وجود دارد.

متغیرهایی مانند سن، نرخ مرگ و میر، وزن، قد افراد، جمعیت و … از این دست هستند.کلیه ی اعمال آماری و ریاضی را می توان بر روی این مقیاس انجام داد.

مطالب فوق بخشخی از بسته آموزشی مفاهیم پایه و تعاریف اصطلاحات تحلیل آماری (آموزش ویدئویی) بود. اگر مایلید این اموزش ویدئویی را دریافت نمایید به لینک زیر در سایت دیگر مجموعه اطمینان شرق مراجعه نمایید (با خرید ویدئوهای آموزشی «اطمینان شرق» کار با نرم افزار spss را بیاموزید و توانمندی فنی و علمی خویش را افزایش دهید):

3- مقایسه مقیاس های اندازه گیری با یکدیگر

برای روشن شد تمایز بین مقیاس های مختلف اندازه گیری فرض کنید می خواهیم نظر بینندگان تلویزیونی را درباره مجموعه های ایرانی بپرسیم. نوع سؤالاتی که براساس مقیاس های معین طرح می شود مانند زیر است :

اسمی : کدامیک از مجموعه های تلویزیونی را تماشا می کنید؟

ترتیبی : مجموعه های تلویزیونی مورد توجه شما تا چه حد منعکس کننده واقعیت های زندگی است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

فاصله ای : بهره هوشی مجموعه تلویزیونی مورد علاقه خود را حدس بزنید؟

نسبتی : هفته ای چند ساعت مجموعه ی تلویزیونی تماشا می کنید؟

4- روش تهیه مقیاس ها

4-1- طیف لیکرت

طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است (در صورتی که کد کذاری گردد) که از آن می توان برای سنجش توانایی، حساسیت، عقیده و باور، رضایت، ارزش ها و همچنین نگرش افراد به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و … استفاده کرد. مراحل تهیه مقیاس لیکرت عبارتست از:

  • 1- ابتدا تعداد زیادی گویه مربوط به موضوع مورد نظر جمع آوری می شوند.
  • 2- این گویه ها به تعدادی پاسخگو داده می شوند تا میزان موافقت یا مخالفت خود را روی یک مقیاس 5 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص کنند. البته این مقیاس دارای 7 درجه نیز می تواند باشد.
  • 3- محاسبه نمره کلی برای هر پاسخگو با جمع کردن نمرات بدست آمده برای هر گویه و با توجه به مثبت یا منفی بودن سؤال انجام می شود.
  • 4- در هر مقیاس محقق به تناسب اهداف و فرضیه های تحقیق خودممکن است حدود 20 تا 30 گویه را تهیه کند. وی بایستی به تحلیل گویه ها بپردازد یعنی ارزش عددی پاسخگو در هر گویه باید با مجموع ارزش های عددی به دست آمده از کل گویه ها در مقیاس مقایسه شود. گویه هایی که با نمره ی کل همبستگی پایین یا منفی دارند باید حذف شوند، زیرا آن ها آنچه را که نمره کل اندازه می گیرد نمی سنجند.

4-2- مقیاس تراکمی یا مقیاس گاتمن

این مقیاس که توسط لوئیس گاتمن و همکاران او در دوران جنگ جهانی دوم و در جریان مطالعه بر روی سربازان آمریکایی ساخته شد، شامل مجموعه ای از گویه ها برای سنجش نگرش هایی است که یک بعدی هستند.

سعی گاتمن بر این بود که مقیاسی بسازد که در آن پاسخ به هر گویه را بتوان از روی جمع نمرات به دست آمده از کل مقیاس تعین کرد. چند نمونه از گویه هایی که طبق مقیاس گاتمن تهیه شده اند عبارتند از : نمایش برنامه های خشونت آمیز در تلویزیون برای جامعه مضر است، به کودکان نباید اجازه تماشای برنامه های خشونت آمیز داده شود، مدیران شبکه های تلویزیونی نباید اجازه پخش برنامه های خشونت آمیز را بدهند، دولت باید نمایش برنامه های خشونت آمیز را ممنوع کند.

به این ترتیب تعداد گویه هایی که شخص با آن موافق است نمره کل شخص را در مقیاس گاتمن تشکیل می دهد. در این مقیاس با در اختیار داشتن امتیاز کل هر پاسخگو می توان نگرش او را پیش بینی کرد. این مقیاس در علوم سیاسی، جامعه شناسی، پژوهش های افکارسنجی و مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

4-3- مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی ابزاری برای سنجش معنای مفاهیم است که توسط آزگود و دستیارانش طراحی شده است (آزگود، سوسیو تانبنام،1957). پاسخ دهندگان مفاهیمی مانند اشخاص، اشیا، رفتارها، ایده ها و… را در قالب یک مجموعه صفات دوقطبی با استفاده از مقیاس های 7 نقطه ای رتبه بندی می کنند. به عنوان مثال برای رفتاری چون مصرف سیگار مجموعه صفات ، خوب – – – – – – – بد ، قوی – – – – — – ضعیف ، فعال – – – – – – – منفعل ، اندازه گیری می شوند.

پژوهش در مورد افتراق معنایی نشان می دهد که به طور واقعی هر موضوعی را می توان با استفاده از چنین روشی اندازه گیری کرد. مانند رتبه بندی مواد خاص (نوشیدنی ها)، مکان ها (مراکز دانشجویی)، افراد (حسابداران)، ایده ها (کاهش مالیات) و رفتارها (استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی).

بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند که مفاهیم به طور کلی در سه بعد اساسی با یکدیگر مرتبط هستند، بعد ارزشیابی یعنی صفاتی چون خوب- بد، مهربان- خشن، بعد فعالیت مانند فعال- منفعل، سریع- آهسته و بعد قدرت همچون ضعیف- قوی، بزرگ- کوچک.

منبع : پایه های پژوهش در علوم رفتاری، نوشته پل سی کازبی ترجمه دکتر حجت الله فراهانی و دکتر حمیدرضا

5- سوالات مهم در خصوص مقیاس ها

ویژگی های متفاوتی است که هنگام اندازه گیری صفات اشخاص یا اشیاء وجود دارد. به مقیاس های اندازه گیری سطوح سنجش نیز گفته می شود.
درک تفاوت بین انواع مقیاس های اندازه گیری در تشخیص نوع آزمون های آماری و روش تحقیق بسیار مهم است. بنابراین مبحث مقیاس ها مبحثی پایه ای است.

4 نوع مقیاس اندازه گیری داریم: مقیاس اسمی، مقیاس ترتیبی، مقیاس فاصله ای و در نهایت مقیاس نسبتی. که مقیاس نسبتی از سایر مقیاس ها کاملتر می باشد.

در این صفحه برای هر کدام از مقیاس ها مثالی ذکر شده است.
ضمن آنکه توضیحات در قالب ویدئویی نیز ارائه شده است.

همه آنچه درباره حملات فعال و غیرفعال شبکه باید بدانید

امنیت شبکه

کامپیوترها و شبکه‌ها امروزه نقش مهمی در تمام ابعاد زندگی ما بازی می‌کنند. می‌توان گفت شما هیچ خانه یا شرکتی را نمی‌یابید که از سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌ها استفاده نکنند. با گسترش استفاده از این شبکه ها، مجرمان سایبری، ترفند‌های خود را بسط داده و به‌روز رسانی کرده اند. بنابراین لازم است تا همة کاربران تهدیداتی که این مجرمان ممکن است برایشان ایجاد کند، بشناسند تا بتوانند امنیت اطلاعات و داده‌های خود را تأمین کنند.

حملات شبکه‌ های کامپیوتری

حمله شبکه تلاشی است برای کسب دسترسی غیر مجاز به شبکه یک سازمان، با هدف سرقت داده ها یا انجام سایر فعالیت های مخرب. دو نوع اصلی از حملات شبکه وجود دارد: حملات فعال و حملات غیرفعال.

حملات فعال و منفعل هر دو در خانواده حملات امنیتی قرار می گیرند، ولی چند نکته اساسی آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. حملات امنیتی معمولاً حملات کامپیوتری‌ای هستند که امنیت سیستم را به خطر می اندازند. این حملات امنیتی معمولاً در دو دستة حملات فعال و حملات غیرفعال طبقه بندی می شوند، و جایی اتفاق می‌افتند که هکرها یا مجرمان سایبری دسترسی غیرقانونی به منابع سیستم پیدا می کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه این حملات را توضیح دهیم باید بگوییم:

آشنایی با مرکز داده

مانیتورینگ

حملات غیرفعال(passive): مهاجمان دسترسی به یک شبکه را به دست می آورند و می توانند اطلاعات حساس را کنترل یا سرقت کنند، اما نمی توانند داده ها را تغییر بدهند و آن ‌ها را دست‌ نخورده باقی می‌گذارند.

حملات فعال(active): مهاجمان نه تنها دسترسی غیر مجاز را به دست می آورند، بلکه همچنین داده ها را تغییر می دهند، یا به حذف، رمزگذاری و یا آسیب رساندن به آن ها مبادرت می‌ور‌زند.

امنیت شبکه

حملات فعال چیست؟

حملات فعال حملاتی هستند که در آن هکر سعی در تغییر محتوای پیام ها، داده‌ها و به طور کلی اطلاعات دارد. این حملات تهدیدی برای یکپارچگی سیستم و در دسترس بودن آن به حساب می‌ آید. این حملات، به سیستم ها آسیب می زنند و ممکن است در اطلاعات تغییر ایجاد شود. پیشگیری از این حملات به دلیل دامنه بالای آسیب پذیری های فیزیکی و نرم افزاری سیستم ها و شبکه ها دشوار است. خسارتی که با این حملات وارد می شود می تواند برای سیستم و منابع آن بسیار مضر باشد.

البته وجه مثبت این نوع حمله این است که سیستم درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال قربانی از وقوع حمله مطلع می‌شود. بنابراین، بهتری است به جای اینکه به فکر جلوگیری باشیم، شناسایی حمله و بازیابی سیستم از حمله، حائز اهمیت بسیار است. یک حمله فعال معمولاً به تلاش بیشتری نیاز دارد و به طور کلی پیامدهای دشوارتری دارد. برخی اقدامات محافظتی که می توان در برابر این نوع حمله انجام داد عبارت است از:

  • استفاده از رمز های عبور یک بار مصرف در تأیید اعتبار معاملات بین دو طرف.
  • می توان یک کلید جلسه رندوم ایجاد کرد که فقط برای یک معامله معتبر خواهد بود. این به شما در جلوگیری از انتقال مجدد اطلاعات اصلی توسط مهاجم پس از پایان جلسه واقعی کمک می کند.

حملات غیرفعال چیست؟

حملات غیرفعال مواردی است که در آن مهاجم تمام پیام ها را مشاهده کرده و محتوای پیام ها یا اطلاعات را کپی می کند. آن‌ها بر نظارت بر تمام اطلاعات درحال تبادل و به دست آوردن داده‌ها تمرکز دارند. مهاجم سعی نمی‌کند اطلاعات یا اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده تغییر دهد. اگرچه این حملات هیچ آسیبی به سیستم وارد نمی‌کنند، اما این می تواند خطری جدی برای محرمانه باقی ماندن داده‌های شما باشد.

برخلاف حملات فعال، تشخیص این حملات دشوار است زیرا شامل تغییر در داده ها یا اطلاعات نمی ‌شود. بنابراین، قربانی هیچ تصوری از حمله ندارد. البته می ‌توان با استفاده از برخی تکنیک ‌های رمزگذاری از بروز این حملات جلوگیری کرد به این ترتیب که در هر لحظه ‌ای که اطلاعات در حال تبادل هستند، پیام به شکل غیر قابل رمزگشایی مخابره می‌ شود، به طوری که هکر نمی تواند آن را دریافت و رمزگشایی کند. بنابراین در این حملات بیشتر تأکید بر پیشگیری است تا تشخیص. برخی اقدامات محافظتی وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از این حملات انجام دهید مثل:

  • از ارسال اطلاعات حساس و شخصی به صورت آنلاین خودداری کنید زیرا مهاجمان می ‌توانند از آن‌ها برای هک شبکه شما استفاده کنند.
  • برای پیام‌های خود از روش رمزگذاری استفاده کنید و آن‌ها را برای این دست از مهاجمان غیر قابل خواندن کنید.

امنیت شبکه

امیدوارم که مطلب امروز برای شما مخاطبان گرامی قابل استفاده بوده باشد. تلاش ما این بود تا شما را با انواع حملات فعال و غیرفعال شبکه و اهمیت امنیت شبکه آشنا کنیم تا شما بتوانید با توجه به شبکه‌ کامپیوتری مورد استفاده تان نسبت شناسایی، پیشگیری و یا رفع اثر این حملات به شبکه های خود اقدام کنید.اگر بازهم در این زمینه سوال داشتید میتوانید با مشاوران شرکت شرکت توسعه هوشمند سریر ساینا تماس بگیرید.

آیا پول و ثروت شما وقتی در خواب هستید بیشتر می‌شود؟

بهترین طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

شما برای اینکه هنگامی که خواب هستید هم درآمد داشته باشید، باید سیستم ها یا محصولاتی را بسازید که خودشان بصورت اتوماتیک بدون محدودیت زمانی و مکانی برای شما درآمد زایی کنند.

درآمد غیر فعال چیست؟ و چگونه می توانیم درآمد غیر فعال داشته باشیم؟

اگر شما هم علاقه مند هستید که بدانید افراد ثروتمند چگونه هر روز ثروتمند تر می شوند، بدون اینکه کار خاصی انجام بدهند!

وقتی به زندگی افراد ثروتمند دقت کنید متوجه می‌شوید که یکی از رموز اصلی ثروتمند شدن آنها، درآمد غیرفعال است. این افراد این حقیقت را متوجه شده‌اند که کار زیاد مساوی با استقلال مالی نیست.

حتما این گفته را شنیده‌اید “زمانی هم که در خواب هستید پول پارو کنید”. این گفته می‌تواند درست باشد، اما قبل از اینکه گام‌های اولیه را بردارید کمی عقب‌تر برویم. ببینیم درآمد غیرفعال واقعا یعنی چه؟ چگونه باید آن را شروع کرد و چگونه کار می‌کند؟درآمد غیرفعال نیازی ندارید که زمان خود را با پول معاوضه کنید
در هر ساعتی از شبانه روز بدون اینکه تمام وقت مشغول باشید کسب درآمد می‌کنید.
در آمد غیر فعال دیگر برای پول کار نمی‌کنید، پول برای شما کار می‌کنید.
اگر برای شروع سرمایه دارید که می‌توانید با خرید سهام یا ملک شروع کنید.
اگر سرمایه کمی دارید بهترین کار سرمایه گذاری بر روی مهارت و زمان‌تان است تا به درآمد غیر فعال برسید.
آیا شما هم به درآمد غیرفعال فکر می‌کنید؟ دوست دارید با این مدل درآمدی سبک زندگی متفاوتی داشته باشید؟
آیا اقدامی برای کسب درآمد غیرفعال کرده‌اید؟ چه امکاناتی برای شروع درآمد غیرفعال دارید؟

درآمد غیر فعال چیست؟

به طور کلی، دو نوع روش درآمد زایی داریم:

درآمد فعال
درآمد غیر فعال

درآمد فعال زمانی ایجاد می شود که ما به ازای کاری که انجام می دهیم، پولی را دریافت می کنیم. به عنوان مثال یک کارمند در یک شرکت، مدل درآمد زایی او درآمد فعال می باشد.چراکه به ازای تعداد ساعات و روز هایی که او کار می کند، در آخر ماه حقوق دریافت می کند و اگر روزی تصمیم بگیرد که دیگر سر کار نرود، درآمدی هم نخواهد داشت.

درآمد غیر فعال یعنی ایجاد یک مجموعه یا ساخت محصولی که بدون نیاز به حضور ما، برای ما درآمد زایی می کند. تنها با درآمد غیر فعال است که ما می توانیم بدون محدودیت مکانی و زمانی پول در بیاوریم.در این مدل درآمد زایی دیگر نیاز به حضور مستقیم ما در مجموعه نیست، چراکه افراد و کارمندان ما بصورت سیستمی و اتوماتیک کار های لازم را انجام می دهند و درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال کل مجموعه در نهایت برای ما سود آوری می کند.

مثال هایی از مدل درآمدزایی غیرفعال
اجاره دادن ملک و کسب درآمد از این طریق، نوعی درآمد زایی غیر فعال محسوب می شود. چرا که شما خودتان دیگر کاری نمی کنید و در پایان ماه سود خود را می برید. اما ما در این مقاله قصد داریم روش هایی را به شما معرفی کنیم که اگر سرمایه اولیه ندارید و یا اینکه، سرمایه اولیه کمی دارید هم بتوانید به این مدل کسب درآمد برسید. این مدل درآمد زایی نیازمند به کسب دانش و تخصص اولیه لازم را می باشد.برای ایجاد این روش کسب درآمد باید به اندازه کافی صبور باشید تا بتوانید تجربه لازم را کسب کنید. در این مقاله شما را با راه ها و روش های کسب درآمد غیرفعال آشنا کردیم و در ادامه به شما تعدادی ایده برای این روش درآمد زایی معرفی کردیم.اینترنت باعث شده ما بتوانیم کسب و کارهای اینترنتی بدون تعطیلی را راه اندازی کنیم، که در هر ساعتی از شبانه روز به کاربران خدمات ارایه می دهد. اما آن چیزی که لازم است شما به عنوان یک علاقمند به کسب و کار اینترنتی بدانید این است که کسب درآمد در خواب چطور امکان پذیر است؟ و چگونه ما می توانیم از این فرصت برای کسب درآمد اینترنتی استفاده کنیم؟

کسب درآمد از اینترنت درخواب صحت دارد. اما با خوابیدن به دست نمی‌آید!

باید برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی، مدیریت سایت، تولید محصولات و ارتباط با کاربران وقت زیادی صرف کرد.

اگر همه این کارها را به خوبی انجام دهیم، در آن‌صورت، شاید یک شب صدای زنگ پیامک واریز پول به حساب، بیدارمان کند

درآمد غیرفعال

راه اندازی کسب و کارهای آنلاین با استفاده از خودکار کردن فروش محصولات و خدمات، کسب درآمد و ارتباط با مشتریان، بدون نیاز به حضور در همان لحظه.سه نکته در این تعریف وجود دارد:

کسب و کار اینترنتی نیاز به ابزارهای خودکارسازی دارد . کلیه فرآیندهای مهم در کسب و کار، شامل تحویل محصول یا خدمات به دست مشتری، پرداخت پول و ارتباط با مشتریان باید خودکار شود. بعد از خودکارسازی، نیازی به حضور ما نیست. سیستم خودش کار را انجام می دهد از گرفتن پول از کاربر تا تحویل محصول به مشتری و ارایه گزارش فروش‌های انجام شده و فروش‌های ناموفق و غیره، همگی به صورت خودکار انجام می شود.

طراحی و راه اندازی سایت

محبوب ترین راه برای کسب درآمد در خواب ، راه اندازی سایت کسب و کار اینترنتی خودتان باشد. با تهیه یک دامنه و هاست و آموزش راه اندازی سایت و فروشگاه اینترنتی به سادگی سایت خودتان را داشته باشید.سپس باید برای سایت شروع به تولید محتوای عالی و جذاب کنید که دیگران دوست داشته باشند آن را بخوانند و یا به اشتراک بگذارند. به طور مثال اگر شما یک طراح سایت حرفه ای هستید که به دیگران در زمینه سئو و بهینه سازی سایت مشاوره می دهید ، این می تواند موضوع وب سایت شما باشد.شاید بتوان گفت که محبوب‌ترین روش کسب درآمد منفعل از طریق راه‌اندازی سایت است. چرا که به راحتی و بدون کدنویسی می توانید یک سایت بسازید و هزینه‌های شروع آن ارزان است.

وقتی بازدیدکنندگان سایت شما به مرور افزایش یافتند، شما می‌توانید از طریق روش‌های زیر کسب درآمد کنید:

دریافت حق کمیسیون همکاری در فروش:

شما می‌توانید سرویس‌ها یا خدمات دیگران را در سایت خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که این خدمات یا محصولات به موضوع سایت شما مربوط هستند. به عنوان مثال، سایتی با موضوع آموزش بورس می‌تواند با نرم‌افزارهای آموزش بورس و کتاب آموزش بورس مرتبط باشد. وقتی کسی را پیدا می‌کنید که در این کار با او شریک شوید، یک کد در اختیارتان قرار می‌گیرد که باید آن را در سایت خود قرار دهید و به ازای هر کلیکی که بازدیدکنندگان سایت شما روی آن لینک می‌کنند، شما مبلغی را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنید.

تبلیغات در سایت :

اگر سایت شما بازدیدکنندگان زیادی دارد، پس شرایط لازم را دارد که تبلیغات دیگر سایت‌ها را درون سایت خود قرار دهید و مبلغی برای درج تبلیغات در سایت خود دریافت کنید. اگر سایت یا وبلاگی پربازدید دارید، گرفتن تبلیغات روش خوبی برای کسب درآمد است. کافی‌ است بنر تبلیغاتی یک شرکت یا سایت دیگر را در یکی از فضاهای خالی سایت قرار دهید. سپس برای نمایش بنر در سایت، برای هر ماه مبلغی از شرکت تبلیغ‌کننده دریافت کنید.

اسپانسر:

این روش کمی با تبلیغات در سایت متفاوت است. در این روش شما باید یک محتوا یا لوگوی اسپانسر خود را به صورت دائمی در سایتتان قرار دهید.برای کسب درآمد از این طریق بعد از راه‌اندازی سایت باید محتوای منحصربه‌فرد و ارزشمند در سایت خود قرار دهید. تولید محتوای منحصربه‌فرد کلید موفقیت شما در سایت است، البته شما برای موفقیت سایت خود علاوه بر محتوای خوب باید بازاریابی مناسبی (مانند ایمیل مارکتینگ) را داشته باشید. همچنین آشنایی با سئو یکی دیگر از الزامات موفقیت است.برای کسب درآمد از سایت راه‌های زیادی وجود دارد: قرار دادن انواع تبلیغات در سایت خود شامل بنرهای تبلیغاتی، تبلیغات کلیکی، ریپورتاژ، تبلیغات گوگل ادز و …فروش محصولاتی که خودتان ایجاد کرده‌اید ، همکاری در فروشارائه خدماتی که خودتان می‌توانید انجام دهید.یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد هنگام خواب فروش محصولات به‌صورت دیجیتالی است. مزیت این روش این است که شما نیازی به حمل‌ونقل و نگه‌داری محصولات خودتان ندارید. محصولات بسیار زیادی وجود دارند که شما می‌توانید آن‌ها را به فروش برسانید: فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی یا خارجی پروژه‌های آماده دانشجویی عکس‌های استوک فایل‌های گرافیکی مانند فایل‌های فتوشاپ، افترافکت و …

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

امروزه بیشتر افراد خرید های خود را بصورت اینترنتی انجام می دهند. شما هم می توانید یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید و هر محصولی را در آن بگذارید برای فروش. حتی اگر محصولی هم ندارید می توانید محصولات دیگران را بگذارید برای فروش و به ازای هر فروش پورسانت دریافت کنید.حالا دیگر شما وقتی هم که خواب هستید، کاربران وارد وب سایت شما می شوند و محصولات شما را می خرند. چرا که دیگر تمام فرآیند ثبت سفارش، پرداخت و… به طور کاملا اتوماتیک انجام می شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی شما نمی باشد.

تولید و فروش محصولات بر اساس تخصص شما

اگر در حوزه‌ی خاصی تخصص دارید، می‌توانید شروع به تولید و ساخت محصولاتی مثل کتاب‌های الکترونیکی یا ویدیو کنید و آن‌ها را در سایت خود بفروشید. شاید کارتولید و فروش محصول برای شما زحمت و تلاش زیادی به دنبال داشته باشد، ولی وقتی کارتان تمام شود، می‌توانید عقب بنشینید و شاهد سودآوری روزافزون خود باشید.

کسب درآمد از طریق فروش دوره‌های آموزشی آنلاین

در حال حاضر بیشتر افراد برای یادگیری علاقه‌مند است و همه دنبال ویدئوهای آموزشی و دوره‌های آنلاین هستند. شما می توانید از مهارت و حرفه‌ای خود کسب درآمد کنید می‌توانید آموزش درست کنید و به فروش برسانید مثلاً شما در عکاسی حرفه‌ای هستید؟ می‌توانید یک دوره آنلاین از صفر تا صد عکاسی را ایجاد کنید و به‌راحتی با فروش آن در خواب هم کسب درآمد کنید.برای ایجاد یک دوره آنلاین ابزارهای زیادی لازم نیست و بسته به کار شما متفاوت است مثلا برای عکاسی شما به یک دوربین عکاسی، یک دوربین فیلم‌برداری و یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ برای ویرایش تصاویر خود نیاز دارید.راه‌های زیادی برای فروش دوره‌های آنلاین شما وجود دارد: می‌توانید یک سایت را ایجاد کنید و دوره‌های خود را در آن قرار دهید و یا می‌توانید آن را در سایت‌های واسطه مانند فرادرس و فرانش قرار دهید.مزیت بزرگی که دوره‌های آنلاین دارند این است که نیازی به نگه‌داری ندارند و شما کافی است یک بار دوره را ضبط کنید و در سایت خود و یا سایت‌های واسطه قرار دهید. البته می‌توانید بر اساس نیاز کاربر ویدئوهای دیگری به آن اضافه کنید اما این کار ضروری نیست.
همچنین یک راه دیگر هم وجود دارد و آن‌هم برگزاری وبینار است. شما می‌توانید وبینار برگزار کنید و از وبینار خود فیلم بگیرد و برای فروش قرار دهید.اگر شما در یک حوزه مشخص مهارت و دانش کافی دارید ، می توانید شروع به تولید محصولات مختلفی مثل کتاب های الکترونیکی یا ویدیوها کنید و آن ها را در وب سایتتان به فروش برسانید. شاید تولید و بازاریابی محصولاتتان وقت زیادی ببرد اما یک بار که همه کارها به درستی انجام شد ، می توانید فقط استراحت کنید و سودهای حاصل از فروش را ذخیره کنید.

کسب درآمد از طریق فروش محصولات فیزیکی

درست مثل راه‌اندازی یک سایت، چندین راه برای کسب درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال درآمد از طریق فروش محصولات فیزیکی وجود دارد. شاید یکی از بهترین روش‌های شناخته شده این است که محصولات دست دوم خود را بفروشید. اگر چیزی برای فروش ندارید، می‌توانید محصولات شرکت‌های دیگر را در سایت‌های اینترنتی به فروش برسانید. همچنین می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی برای فروشگاه‌های اینترنتی مشتری پیدا کنید و سود خود را بگیرید.به لطف وجود شبکه‌های اجتماعی و همچنین گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، در حال حاضر اغلب مردم با اینترنت سروکار دارند پس فروش محصولات فیزیکی به‌صورت اینترنتی بسیار راحت‌تر از گذشته شده است. شما می‌توانید هر محصول فیزیکی را به فروش برسانید کافی است یک سایت فروشگاهی راه‌اندازی کنید و محصولات خودتان را قرار دهید. برای راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی با وردپرس کمتر از 30 دقیقه زمان لازم است. فروش محصولات فیزیکی به‌صورت اینترنتی یکی از پردرآمدترین راه‌های کسب درآمد است. البته فراموش نکنید که محصول شما باید بدون مشکل و سالم باشد تا کاربر را برای خریدهای بعدی ترغیب کند.

کسب درآمد از طریق همکاری در فروش

یکی از بهترین روش های کسب درآمد اینترنتی، همکاری در فروش است. در این روش شما به جای آن‌که خودتان محصولی داشته باشید، محصولات سایت‌های دیگر را برای خرید پیشنهاد می‌دهید و در صورتی که کاربر محصول را خرید، شما مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت می‌کنید. سایت دیجی کالا این امکان را ایجاد کرده که شما از طریق سایت خودتان محصولات دیجی کالا را تبلیغ کرده و برای خرید پورسانت بگیرید.یکی از روش‌های دیگر کسب درآمد اینترنتی، معرفی محصولات دیگران در سایت است. به این روش اصطلاحاً Affiliate Marketing یا بازاریابی پورسانتی گفته می شود.در این روش محصولات دیگران را در سایت خود معرفی می کنید و مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت می کنید. برای مشاهده سیستم همکاری در فروش سئولوشن کلیک کنید.

کسب درآمد با برگزاری وبینار

وبینار یا سمینار آنلاین، یک کلاس آموزشی یک جلسه‌ای است. با این تفاوت که به جای حضور فیزیکی افراد، در اینترنت برگزار می‌شود. شرکت کنندگان پس از ثبت نام یک آدرس اینترنتی، نام کاربری و رمز دریافت می کنند. برای حضور در وبینار باید سر ساعت مشخصی به صفحه وبینار مراجعه کنند. وبینار را می‌توانید پولی یا رایگان برگزار کنید. بسته به اینکه چه هدفی از آن دارید؛کسب درآمد برندسازی تبلیغات…

کسب درآمد از طریق فروش کتاب های الکترونیک

با گسترش گوش های هوشمند استفاده از کتاب های الکترونیک هم بسیار زیاد شده است. کتاب های الکترونیک که با نسخه هایی مثل pdf و… انتشار پیدا می کند، براحتی می تواند مورد استفاده خواننده آن کتاب قرار بگیرد. و هر کجا که باشد فقط کافیست موبایل خود را روشن کند و کتاب مورد علاقه خود را به مطالعه کند. اگر شما نویسنده خوبی هستید می توانید در حوزه کاری خود یک کتاب با محتوای عالی بنویسید و آن بگذارید برای فروش. برای این کار کتاب های کتاب های خارجی را هم می توانید ترجمه کنید. یا می توانید با یک مترجم و یا انتشارات معتبر همکاری کنید. برای فروش کتاب های الکترونیک خود می توانید از طریق مارکت ها و اپلیکشن های فروش کتاب الکترونیک استفاده کنید. یا اگر خودتان وب سایت دارید می توانید از طریق وب سایت خود اقدام کنید. و حتی می توانید از طریق پیج اینستاگرام خود کتاب را بفروش برسانید و افرادی که کتاب الکترونیک شما را میخرند فایل آن را برایشان ایمیل کنید. می‌توانید در سایت‌های واسطه مانند دیجی کالا آن‌ها را بفروشید و حتی می‌توانید آن را در اپلیکیشن های فروش کتاب به فروش برسانید. مزیت بزرگ کتاب‌های الکترونیکی این است که نیازی به چاپ شدن ندارند و شما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنید.

نشست «نسبت جنبش دانشجویی با مردم، فعال یا منفعل» برگزار شد

نشست «نسبت جنبش دانشجویی با مردم، فعال یا منفعل» برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» ، نشست «نسبت جنبش دانشجویی با مردم، فعال یا منفعل» عصر امروز (دوشنبه، 17 آبان) با حضور دبیران کل تشکل‌های دانشجویی کشور در محل غرفه خبرگزاری تسنیم در بیست‌‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات برگزار شد.

در این نشست، متین منتظمی دبیر جامعه اسلامی دانشجویان، ابوالفضل مظاهری دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور، امین سردارآبادی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، «محمدحسین قائدشرف» دبیر اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و امین اقرلو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نشست «نسبت جنبش دانشجویی با مردم، فعال یا منفعل» پیرامون نقش دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در عرصه سیاسی کشور و دغدغه‌های مردم سخنرانی کردند.

بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات به‌مدت یک هفته تا 21 آبان‌‌ماه از ساعت 9:30 تا 20:30 پذیرای علاقه‌مندان است.

درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال

بامردم | یاور مردم

با مردم، یاور مردم ؛ تابع قوانین جمهوری اسلامی بوده و یک وبسایت تبلیغاتی رسانه‌ای است (مشمول پایگاه خبری نمی باشد).

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

  • 30 بهمن 1400

انواع مختلفی از TAP های شبکه در بازار وجود دارد که مزایای زیادی برای قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل شبکه شما دارد. مزیت های شبکه برای رشد کسب و کارها بسیار است.

هنگامی که در مورد امنیت شبکه و راه حل های نظارت صحبت می شود، دستگاه های دسترسی به شبکه اولین قدم در ایجاد یک پلت فرم دید پیشرفته هستند. دو روش رایج بخش انفورماتیک برای نظارت بر ترافیک استفاده از TAP های شبکه یا انعکاس پورت از طریق درگاه SPAN است.

همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، یک شبکه TAP دقیق ترین راه را برای کپی کردن ترافیک واقعی که از طریق یک سیستم برای اهداف نظارت و تجزیه و تحلیل انجام می شود، ارائه می دهد.

انواع مختلفی از TAP های شبکه در بازار وجود دارد که مزایای زیادی برای قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل شبکه شما دارد. مزیت های شبکه برای رشد کسب و کارها بسیار است. اما، موضوعی که اغلب هنگام صحبت با مشتریان مطرح می شود، TAP های شبکه غیرفعال در مقابل فعال است. تعاریف TAP های غیرفعال و فعال می تواند کاملا گیج کننده باشد، به همین دلیل در پاراگراف های بعدی، تفاوت های اصلی بین این دو نوع و معنای آنها برای شبکه شما را توضیح خواهیم داد.

شبکه غیرفعال TAP

TAP شبکه غیرفعال دستگاهی است که هیچ گونه جداسازی فیزیکی بین پورت های شبکه خود ندارد. این بدان معنی است که اگر دستگاه برق قطع شود، ترافیک همچنان بین پورت های شبکه جریان دارد و لینک را حفظ می کند. این هم برای TAP های فیبر و هم برای TAP های شبکه با رابط های مسی ۱۰/۱۰۰M صدق می کند.

فیبر TAP با تقسیم نور ورودی به دو یا چند مسیر و بدون نیاز به برق، برای شروع کار می کند. شیرهای مسی ۱۰ یا ۱۰۰ میلیونی هنگام استفاده نیاز به برق دارند، اما از آنجایی که هیچ جدایی فیزیکی بین پورت‌های شبکه وجود ندارد، کاملاً غیرفعال هستند. در درآمد منفعل و تفاوت آن با درآمد فعال مورد آنها، در صورت قطع برق، لینک با زمان شکست صفر یا تاخیر بازیابی لینک فعال می ماند.

شبکه فعال TAP

برخلاف TAPهای غیرفعال، آنهایی که فعال هستند، به دلیل اجزای الکتریکی مورد استفاده در داخل TAP، بین پورت های شبکه جداسازی فیزیکی دارند. بنابراین، آنها به یک مکانیسم ایمن برای اطمینان از عملکرد شبکه در هنگام قطع برق TAP نیاز دارند.

تمام شیرهای مسی فعال Profitap دارای ویژگی ایمن خرابی به نام No Break هستند که مکانیزم سوئیچینگ سریع است که در صورت قطع کامل برق فعال می شود. برخلاف ویژگی‌های ایمنی مرسوم در بیشتر TAP‌ها، ویژگی No Break خیلی سریع‌تر تغییر می‌کند، بنابراین باعث مذاکره مجدد پیوند شبکه نمی‌شود.

این فناوری مبتنی بر مجموعه‌ای از رله‌ها است که هنگام روشن شدن دستگاه باز نگه داشته می‌شوند. هنگامی که برق قطع می شود، این رله ها به جریان مستقیم ترافیک از طریق TAP سوئیچ می کنند تا شبکه همچنان فعال بماند.

تفاوت منفعل در مقابل فعال

همانطور که می بینید هر دو نوع TAP اساساً به یک روش کار می کنند، بخشی از سیگنال را به تحلیلگر ترافیک شبکه تقسیم می کنند در حالی که سیگنال اصلی بدون وقفه ادامه می یابد. متخصص شبکه باید این موارد را بررسی کند. برای TAP های غیرفعال، پرتو نور از نظر فیزیکی به دو قسمت تقسیم می شود، در حالی که برای TAP های فعال سیگنال الکتریکی کپی می شود.

بنابراین، به طور خلاصه

TAP شبکه غیرفعال هیچ گونه جدایی فیزیکی بین پورت های شبکه ندارد. وقتی برق دستگاه قطع شود، پیوند شبکه بدون تأخیر فعال باقی می‌ماند. نیازی به برق اضافی ندارد.

یک Active Network TAP به دلیل وجود رله ها و سایر اجزای الکترونیکی داخل دستگاه، دارای جدایی فیزیکی بین پورت های شبکه است. برای کارکرد کامل TAP به برق اضافی نیاز دارد.

اگر در بازار برای یک TAP فعال هستید، مطمئن شوید که یکی را انتخاب کنید که بتواند رله های خود را در کمتر از ۸ میلی ثانیه ببندد، مانند ویژگی Profitap No Break. هر چیزی بالاتر از آن باعث همگرایی مجدد درخت پوشا می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.