ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی


انتشارات: خرد سرخ

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش ششم: معرفی الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک

این مقاله، در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می‌شود بعد از یادگیری نحوه نمودارخوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک (Candlestick)، این مقاله که توضیح انواع الگوهای کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

بررسی برخی از الگوهای کندل استیک

بچه رها شده (Abandoned Baby)

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال دوجی (Doji) ایجاد می‌شود و سپس با خلا دیگر در سمت مقابل دنبال می‌شود. سایه‌ها بر روی دوجی باید کاملا در زیر یا بالای سایه‌های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

یک الگوی برگشتی خرسی (نزولی) است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌دهد. در کندل استیک های بعدی، یک قله جدید ایجاد می‌شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

دوجی (Doji)

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، دوجی شکل می‌گیرد. طول سایه‌های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک دوجی ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به‌علاوه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد. در خلال دوره، قیمت‌ها به بالا و پایین سطح باز شدن می‌روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می‌شوند. دوجی‌ها معمولا معکوس شدن روند را سیگنال می‌دهند.

شکاف تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه دهنده روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می‌آید که به زیر اولی شکاف (Gap) پیدا کرده است. کندل استیک سوم سفید است و در داخل بدنه کندل استیک دوم باز می‌شود، و سپس در گپ بین دو کندل استیک اول بسته می‌شود، اما خود شکاف بسته یا پُر نمیشود.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

نوعی دوجی است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی قرار دارد. مانند دیگر کندل استیک های دوجی، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می‌شود و نشان از معکوس شدن روند دارد.

الگوی کندل پوششی (Engulfing Pattern)

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می‌آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می‌گیرد.

دوجی ستاره عصرگاهی (Evening Doji Star)

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب است. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می‌شود و در دامنه کوچکی ترید می‌شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می‌شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می‌شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی نزولی (Falling Three Methods)

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می‌شود.

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

یک خط دوجی است که زمانی توسعه می‌یابد که دوجی در کف روز و یا نزدیک به کف روز است.

چکش (Hammer)

کندل استیک های چکش وقتی شکل ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، چکش نامیده می‌شود.

مرد دار زده (Hanging Man)

این کندل استیک ها وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می‌شود.

هارامی (Harami)

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

صلیب هارامی (Harami Cross)

یک الگوی دو روزه شبیه به هارامی است، با این تفاوت که در روز آخر دوجی شکل می‌گیرد.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می‌شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

بدنه بزرگ (Long Body/Long Day)

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji)

این کندل استیک دارای سایه‌های بالاتر و پایین تر دراز ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی می باشد و دوجی در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدرها را نشان می دهد.

سایه‌های بلند (Long Shadows)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت‌ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

مارابوزو (Marubozu)

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده است. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می‌شود.

دوجی ستاره صبحگاهی (Morning Doji Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک دوجی که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می‌شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می‌یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوی خط نفوذی (Piercing Line)

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می‌شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی صعودی (Rising Three Methods)

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می‌گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می‌شود.

ستاره رها شده (Shooting Star)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می‌شود، بسیار بالاتر ترید می‌شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

بدنه کوتاه (Short Body/Short Day)

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

خط های کندل استیک بدنه‌های کوچکی با سایه‌های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه هستند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

ستاره‌ها (Stars)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می‌شود و گفته می‌شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می‌شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می‌رسد.

کندل استیک ساندویچ (Stick Sandwich)

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت‌ها نسبتا خوب است.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می‌شود ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی و در داخل بدنه روز قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

یک الگوی برگشتی صعودی که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی است. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

شکاف صعودی و دو کلاغ (Upside Gap Two Crows)

یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می‎‌دهد. کندل استیک اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می‌آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می‌ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می‌گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

شکاف تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می‌آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می‌شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می‌شود اما شکاف را نمی بندد.

کتاب ستاره صبحگاه

خرد سرخ

انتشارات: خرد سرخ

نویسنده: میشل لووی

کد کتاب : 17492
مترجم : رضا اسکندری
شابک : 978-6009721474
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 210
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1983
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب ستاره ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی صبحگاه اثر میشل لووی

علی رغم مبارزه سرسختانه و غالبا ناموفق شان علیه هر شکلی از قبض ازادی، سورئالیست ها را برای زمانی بس دراز در بیشتر بحث های مربوط به جنبش های داعیه دار تغییر اجتماعی نادیده گرفته اند. اما با تدارک ترجمه های بیشتر انگلیسی زبان از مطالعات مهم صورت گرفته پیرامون تلاقی های سوررئالیسم، فرهنگ وسیاست، آثاری همچون ستاره صبحگاه : سوررئالیسم و مارکسیسم، می توان به پیشرفت هایی علیه این طرد و نادیده انگاری دست یافت و.

کتاب ستاره صبحگاه

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد

میشل لووی (متولد ۱۹۳۸ در سائوپائولو) فیلسوف و جامعه‌شناس مارکسیست فرانسوی-برزیلی است. او استاد ممتاز علوم اجتماعی در مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه و مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی است و کتاب‌هایی درباره کارل مارکس، چه گوارا، والتر بنجامین، لوسین گلدمن و فرانتس کافکا نوشته‌است.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (morning star) چیست؟

کندل ستاره صبحگاهی (morning star candle) یکی از کاربردی ترین و مهمترین الگوهایی است که معامله گران بازار در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن از آن استفاده میکنند.
اگر میخواهید وارد دنیای تحلیل شوید احتمالا یکی از اولین و مهمترین الگوهایی که باید با آن آشنا شوید همین الگو هست.
در کنار الگو کندل ستاره صبحگاهی، به احتمال زیاد کندل ستاره شبانگاهی را نیز شنیده اید.

این دو الگو تقریبا نقطه مخالف هم قراردارند و هرکدام نشاندهنده رفتاری مشخص از روند بازار میباشند.
این کندل یک الگوی ۳‌ کندلی است و نشاندهنده شروع روند بازگشتی در بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی میباشد.
گفتنی است استفاده از شاخص های دیگر بازار درکنار این کندل میتواند به ما در تحلیل تکنیکال بسیار کمک کند.
اگر میخواهید نحوه تشخیص و استفاده از این الگو معروف را یاد بگیرید تا بتوانید آینده قیمتی بازار را تا حدودی پیش بینی کنید، تا انتهای این مقاله با اکسیز آکادمی همراه باشید.

در این مقاله میخوانید

کندل ستاره صبحگاهی و ویژگی های ظاهری آن چیست؟
کندل ستاره صبحگاهی را با کندل دوجی ستاره صبحگاهی اشتباه نگیرید!
تفاوت کندل ستاره صبحگاهی با ستاره ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی شبانگاهی
جمع بندی

کندل ستاره صبحگاهی و ویژگی های ظاهری آن چیست؟

این الگو یک الگوی سه کندلی و بازگشتی میباشد.
معمولا این الگو را در کف روند فعلی بازار مشاهده خواهید کرد و در صورت گرفتن تایید میتوانید منتظر مشاهده یک روند صعودی در بازار باشید.
در حقیقت مفهوم این الگو این است که فروشندگان دیگر حاضر به فروش نیستند و خریدران وارد میشوند و بازار را به دست میگیرند.

مهمترین شاخصه و ویژگی هایی که برای شناخت این الگو باید بدانید عبارتند از:

۱- این الگو از ۳ کندل پشت سر هم تشکیل شده است
۲- ۳ کندل عبارتند از: ۱کندل بزرگ نزولی ۲کندل با بدنه‌ای کوتاه ۳_کندل صعودی
۳- کندل اول یک کندل مشکی و نزولی است
کندل دوم که به دلیل کوتاه بودن بدنه به آن ستاره میگویند، در کف بازار شکل میگیرد.
کندل سوم یک کندل بزرگ صعودی است که کندل قبلی خود را به طور کامل میپوشاند

در خصوص این کندل باید یکسری نکات را به خاطر بسپارید،
اول اینکه مهمترین نشانه این الگو کندل دوم یا همان کندل دوجی میباشد که باید بعد از یک کندل بزرگ نزولی ظاهر شود.
نکته بعدی این است که کندل سوم علاوه بر اینکه باید کندل دوم یا دوجی را به طور کامل بپوشاند، باید حداقل از نصف کندل اول بالاتر باشد.
نکته دیگر که باید بدانید رنگ کندل ها است،
در این الگو، فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است.

کندل ستاره صبحگاهی را با کندل دوجی ستاره صبحگاهی اشتباه نگیرید!

یکی از اشتباهات رایج در شناخت کندل ها تشخیص کندل ستاره صبحگاهی و ستاره دوجی است.
ابتدا باید بدانید که در علم کندل شناسی به کندل های با بدنه کوچک را ستاره می گویند.
همچنین به الگوهایی با کندل های بدون بدنه کندل های دوج میگویند.
در الگوی ستاره دوجی، کندل دوم، کندل دوج میباشد، یعنی ستاره ای بدون بدنه!
مفهوم این الگو این است که قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر میشود و نشان از بی تصمیمی و بی ثباتی بازار دارد.
نکته مهم در باره این دو الگو این است که، اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.

تفاوت ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

الگوی کندل ستاره عصرگاهی را به طور کامل در مقاله ای دیگر برایتان ذکر کردیم، ولی به طور خلاصه از مهمترین تفاوت ها بین این دو کندل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.
۲- ستاره صبحگاهی در کف تشکیل میشود، ستاره عصر گاهی در سقف بازار.

جمع بندی
در این مقاله به شما یکی از مهمترین الگوهای کندل شناسی (morning star candle) را معرفی کردیم.
با ما در مقالات بعدی همراه باشید تا الگوهای دیگر را نیز به شما معرفی کنیم.

هتل آتامان قشم، هتلی شیک در جزیره زیبای قشم

همه ما به فکر اجاره بی دردسر ویلا و رزرو سریع هتل در سفر هستیم تا بتوانیم روزهای سفرمان را در محیطی آرام و شیک بگذرانیم. جزیره قشم، یکی از زیباترین و محبوب ترین مناطق گردشگری ایران است که هر ساله مسافران زیادی به این جزیره سفر می کنند. در جزیره قشم، چندین هتل، ویلا و سوئیت برای مهمانان عزیز ساخته شده است تا اقامت راحتی را در طول سفرشان داشته باشند. در سفر به جزیره قشم، شما می توانید به جای اجاره سوئیت و ویلا، اقدام به رزرو هتل های قشم کنید تا علاوه بر برخورداری از ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی امکانات هتل، در هزینه سفرتان نیز صرفه جویی کنید.

هتل آتامان قشم، یکی از هتلهای مجهز و شیک این جزیره است و انتخاب خوبی برای مهمانان و مسافران عزیز محسوب می شود. برای رزرو هتل آتامان قشم می توانید از سامانه رزرو اقامتگاه و هتل سفربازی اقدام کنید تا اتاق یا سوئیت موردنظرتان خیلی سریع برای شما رزرو شود. یکی از مزیتهای رزرو اقامتگاه با سفربازی، اطلاع از تمام شرایط هتل یا اقامتگاه مانند شرایط پذیرش، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی مدارک موردنیاز، هزینه اقامت در هتل، قوانین هتل، ساعت ورود و خروج، امکانات هتل و… است تا بتوانید بهترین و مناسب ترین هتل را برای اقامت خود انتخاب کنید. در ادامه این نوشته با امکانات هتل آتامان قشم آشنا خواهید شد. اگر قصد سفر به جزیره قشم را دارید، تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید تا با مزیتهای انتخاب این هتل چهارستاره بیشتر آشنا شوید.

آشنایی با هتل آتامان در قشم

هتل آتامان قشم، هتلی چهار ستاره و شیک است که در بلوار گلستان قشم قرار دارد. این هتل در سال 1396 ساخته شده است و یکی از هتل های نوساز و محبوب در این جزیره محسوب می شود. هتل آتامان قشم، ساختمانی چهار طبقه بوده و 58 اتاق و سوئیت مجهز دارد.

موقعیت مکانی عالی هتل آتامان قشم

یکی از بزرگترین مزایای رزرو هتل آتامان قشم، نزدیکی این هتل به ساحل دریای خلیج فارس است؛ به طوری که تنها با چند دقیقه پیاده روی می توانید خودتان را به ساحل دریا برسانید و زیبایی های منظره دریا را از نزدیک تماشا کنید.

همچنین فاصله هتل آتامان با مراکز خرید مهم قشم مانند مراکز خرید سیتی سنتر 1 و 2 و مجتمع تجاری خلیج فارس، بسیار کم است و شما می توانید خیلی سریع به این مراکز خرید بروید و خریدهای خود را انجام دهید. به دلیل موقعیت مکانی عالی، قیمت مناسب، تجهیزات مختلف و وجود انواع امکانات رفاهی، هتل آتامان قشم یکی از گزینه های مناسب برای اقامت در جزیره قشم به شمار می آید.

تنوع اتاق ها و سوئیت های هتل آتامان قشم

در این هتل شما می توانید از میان انواع اتاق های دو تخته توئین، دو تخته دبل، سوئیت سه نفره، سوئیت یک خوابه، اتاق چهار تخته و سوئیت دو خوابه، واحد اقامتی دلخواه خود را انتخاب کنید. برای رزرو هتل آتامان قشم می توانید از طریق سامانه سفربازی اقدام کنید.

بسیاری از افراد که به فکر اجاره بی دردسر ویلا و هتل هستند، سفربازی را برای رزرو اقامتگاه موردنظر خود انتخاب می کنند. یکی از مزایای رزرو اقامتگاه با سفربازی، انجام سریع و راحت مراحل رزرو هتل یا سوئیت است که تنها در چند دقیقه انجام می شود.

قبل از رزرو هتل آتامان قشم، از شما دعوت می کنیم که در ادامه این نوشته با ما همراه باشید تا با امکانات رفاهی اتاق های این هتل بیشتر آشنا شوید.

امکانات رفاهی متنوع در هتل آتامان قشم

در تمام اتاق ها و سوئیت های هتل، امکاناتی مانند مبلمان، یخچال، آباژور، کمد لباس، میز تحریر، آب معدنی، تلویزیون، اینترنت پرسرعت، چای ساز، وسایل بهداشتی و… وجود دارد.

در حمام واحدهای VIP برای مهمانان عزیز بخش جکوزی نیز در نظر گرفته شده است؛ همچنین سرویس بهداشتی بعضی از اتاق ها فرنگی بوده و در بعضی اتاق ها سرویس بهداشتی ایرانی است. در ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی تمام طبقات و راهروها نیز سرویس بهداشتی جداگانه ای وجود دارد.

خدمات ارائه شده در هتل آتامان قشم

با رفتن به هتل آتامان قشم، شما می توانید از خدماتی مانند خدمات فکس و فتوکپی، خدمات باربری، خدمات تهیه بلیط، خدمات بیدارباش، خدمات تور، گشت نیمروزی، خدمات خشکشویی و خدمات خانه داری بهره مند شوید.

وجود اتاق چمدان، پله اضطراری، دستگاه واکس کفش و خودپرداز بانک صادرات از دیگر بخش های هتل آتامان است.

استراحت در لابی آرام و دنج هتل آتامان

لابی هتل آتامان قشم، در طبقه همکف هتل قرار دارد و به امکاناتی مانند اینترنت، تلویزیون و تلفن مجهز است. شما می توانید در لابی هتل آتامان بنشینید و ضمن استراحت، از فضای آرام و دنج لابی هتل لذت ببرید.

امکانات رفاهی و ورزشی در هتل آتامان قشم

اگر به وجود وسایل ورزشی در هتل اهمیت می دهید، لازم است بدانید که در این هتل، تجهیزات ورزشی و دستگاه های بدنسازی مانند دستگاه پرس سینه، هالتر، دوچرخه ثابت، انواع دمبل و… وجود دارد و شما می توانید تمرینات ورزشی خود را با وسایل بدنسازی هتل آتامان انجام دهید.

علاوه بر اینها، می توانید پیاده روی صبحگاهی و عصرگاهی خود را در فضای سبز هتل آتامان انجام دهید. در این هتل شما این فرصت را دارید که به همراه دوستان و عزیزان خود به سالن بیلیارد هتل آتامان بروید و لذت بازی بیلیارد را تجربه کنید.

تجربه خوشمزه ترین صبحانه ها در هتل آتامان قشم

با رزرو هتل آتامان قشم، شما از بوفه صبحانه هتل بهره مند خواهید شد. صبحانه هتل آتامان بسیار مفصل و کامل است و با سرو انواع نوشیدنی های سرد و گرم، شیر، پنیر، کره، انواع مربا، تخم مرغ نیمرو و آب پز، انواع املت، عدسی و لوبیا، آبمیوه و میوه های تازه به خوبی از شما پذیرایی می کند.

بسیاری از مهمانان هتل آتامان، عاشق صبحانه متنوع و خوشمزه این هتل می شوند و با خوردن صبحانه هتل، روزشان را بسیار پرانرژی شروع می کنند.

خوردن غذاهای درجه یک و لذیذ در هتل آتامان قشم

کیفیت غذاهای رستوران هتل، برای وعده های ناهار و شام نیز بسیار عالی است و شما انواع غذاهای ایرانی و خوراک های دریایی را در رستوران هتل آتامان میل خواهید کرد.

هر زمان که خواستید هم می توانید به کافی شاپ هتل بروید و خودتان را به خوردن یک لیوان قهوه، یک برش ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی کیک، یا یک ظرف بستنی مهمان کنید. در مجموع با رزرو هتل آتامان قشم، شما اقامت راحت و لذت بخشی را در این هتل تجربه خواهید کرد.

نظافت لابی هتل و اتاق ها، برخورد مودبانه پرسنل هتل، کیفیت عالی غذاها و نوشیدنی های رستوران هتل، تنوع در بوفه صبحانه، موقعیت مکانی عالی، پذیرش سریع مهمانان، قیمت مناسب و نزدیکی به ساحل دریا و مراکز خرید قشم، از جمله مزایای هتل آتامان هستند.

رزرو سریع اقامتگاه و هتل در سامانه سفربازی

برای رزرو هتل آتامان قشم، شما می توانید همین حالا به سایت سفربازی سر بزنید و این هتل تمیز و مجهز را برای اقامت خود در جزیره قشم انتخاب کنید. قبل از رزرو هتل، سوئیت یا ویلا در سفربازی، شما این فرصت را دارید که با امکانات هتل، شرایط پذیرش، ساعت ورود و خروج، قیمت اقامت، شرایط پذیرش کودکان، مدارک موردنیاز، قوانین هتل و… آشنا شوید و بهترین اتاق یا سوئیت هتل را برای اقامت خود انتخاب کنید. بنابراین برای رزرو سریع و راحت هتل آتامان قشم، به سامانه رزرو هتل سفربازی سر بزنید و این هتل شیک و نوساز را برای اقامت خود در سفر به قشم رزرو کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.